Oroväckande klent intresse för Göteborg

ANNONS

Slutreplik

Utländska etableringar, 28/5 och 30/5

BRG missade att jag skrev om utländska företag med svenskt huvudkontor i Göteborg. De är enligt deras databas 1 623. Med filialerna blir siffran faktiskt inte 2 274 utan 2 968, men det gör oss inte gladare för det.

Låt oss titta på exemplet Academedia Eductus. På sin hemsida presenteras de som experter på vuxenutbildning och en del av det i Stockholm börsnoterade Academedia, Skandinaviens största privata utbildningssamordnare och därmed väldigt svenskt. Fast inte enligt BRG. För i deras databas återfinner vi Academedia Eductus moderbolag på skattesmitarön Guernsey med hela nio ytterligare Eductus-bolag, det vill säga filialer. Vårdföretaget Capio är ett annat exempel som är börsnoterat på Stockholms fondbörs, men i Göteborg återfinns nitton bolag som enligt BRG påstås vara utländska för att de av skattetekniska skäl är skrivna i Luxemburg.

ANNONS

Så när BRG slår sig för brösten och hävdar att ”var femte göteborgare” är sysselsatta i utländska bolag hänvisar de till svenska företag med en brevlåda i ett skatteparadis alternativt svenska bolag uppköpta av utländska intressenter, såsom Volvo Cars, Lindex eller Nobel Biocare. Som göteborgare är det svårt att se stoltheten.

Fingervisning om vad som gäller

Däremot är det fint att se stadens pågående expansion, men den kommer inte att leda till att Göteborg kan konkurrera om utländsk företagsetablering. En genomgång av Fortune Global 500 – listan över världens största företag – ger en fingervisning om vad som gäller. Av de bolag som har valt att etablera sig i Stockholmstrakten ligger ungefär 70 procent norr om, i nära anslutning till E4 och kollektivtrafik, till Stockholms city och Arlanda flygplats. Resten finner vi främst söder om Stockholm. Inne i city återfinns generellt finansbolag eller motsvarande.

Även BRG bekräftar att närhet till flygplats har stor betydelse. Ifall Göteborgsregionen ska locka till sig utländska företag krävs stöd av Härryda och Trafikverket. Mölnlyckes läge mellan city och flygplatsen är precis vad som efterfrågas. Därför borde Härryda och Trafikverket se att Götalandsbanan ger större nytta med en sträckning via Mölnlyckes företagspark än dess centrum. Det är då vi bygger för utländska intressen.

ANNONS

Ska Göteborg vara med och spela på den internationella scenen är det oklokt att känna sig mätt och belåten.

Mats Lövgren

entreprenör och debattör

ANNONS