Hans Rothenberg (M), ledamot för Göteborg i riksdagens näringsutskott
Hans Rothenberg (M), ledamot för Göteborg i riksdagens näringsutskott

Orimligt tvinga bort kompetent arbetskraft

Vi kan inte tvinga kompetent utländsk arbetskraft att lämna landet på grund av regelkrångel och vantolkningar av svensk lagstiftning, skriver Hans Rothenberg (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Hans Rothenberg </strong>(M) ledamot för Göteborg i riksdagens näringsutskott
Hans Rothenberg (M) ledamot för Göteborg i riksdagens näringsutskott

Tillgången på god kompetens är avgörande i dagens konkurrensutsatta värld. Kvalificerad arbetskraft från länder utanför Europa, har till exempel varit helt avgörande för svenska IT-företag. Med en målmedveten och smidig arbetskraftsinvandring finns det goda möjligheter att rekrytera medarbetare från andra länder.

Ett betydande problem är dock att handläggningstiden för ett arbetstillstånd kan vara mycket lång. Det skapar onödig osäkerhet och höga kostnader. 2014 var den genomsnittliga handläggningstiden för arbetsmarknadsärenden 115 dagar, vilket motsvarar 3,8 månader. Därför behövs snabbare handläggningstider för arbetstillstånd. Gör man allting rätt ska man få svar inom 30 dagar.

Borde prioriteras

Tyvärr blir handläggningen av ansökningar om arbetstillstånd ofta undanträngda av asylärenden. Därför bör en del av förvaltningsanslaget till Migrationsverket även öronmärkas för handläggning av ansökningar om arbetstillstånd. På så sätt undviks att dessa ärenden trängs undan av exempelvis asylärenden.

ANNONS

Det senaste halvåret har det kommit allt fler rapporter om utländska medborgare som sökt sig till Sverige för att arbeta och skapa sig ett nytt liv men som i stället tvingas lämna landet på grund av regelkrångel och vantolkningar av svensk lagstiftning. Exemplen på missgreppen är många.

Byråkratiska teknikaliteter

En iransk man som bott i Sverige sedan 1999, arbetar och betalar skatt, ska utvisas eftersom hans tjänst ”inte utannonserats på rätt sätt”. En man från Bangladesh som studerat fyra år i Sverige och efter studierna fått ett arbete ska utvisas eftersom han fått tjänsten via en annons på LinkedIn som ”inte varit synlig för personer bosatta inom hela EU/EES och Schweiz”.

En man från Pakistan som också studerat i Sverige och nu arbetar med programmering i Stockholm, där han är en av sitt företags ledande medarbetare, ska utvisas på grund av en byråkratisk teknikalitet. Svensk lagstiftning föreskriver nämligen att en arbetstagare från ett land utanför EU ska ha samma villkor och försäkringar som en svensk som är anställd enligt kollektivavtal. Det är en god ambition men i den här mannens fall anser Migrationsverket att hans tidigare arbetsgivare inte betalat tillräckligt hög ersättning gällande mannens pensionsförsäkring, vilket medför att arbetstillståndet inte förlängs.

ANNONS

Situationen är helt orimlig att människor som bor i Sverige, arbetar och gör rätt för sig plötsligt skickas hem på grund av byråkratiska teknikaliteter. Detta måste få ett slut. Sverige behöver arbetskraftsinvandring med kvalificerad spetskompetens.

Hans Rothenberg (M)

ledamot för Göteborg i riksdagens näringsutskott

ANNONS