Det är naivt att tro att den iranska regimen skulle acceptera något annat än hävda sanktioner för att sluta en ny överenskommelse som begränsar landets kärntekniska verksamhet. Men för oss är det i nuläget naturligtvis helt otänkbart att häva några sanktioner överhuvudtaget, skriver debattörerna.
Det är naivt att tro att den iranska regimen skulle acceptera något annat än hävda sanktioner för att sluta en ny överenskommelse som begränsar landets kärntekniska verksamhet. Men för oss är det i nuläget naturligtvis helt otänkbart att häva några sanktioner överhuvudtaget, skriver debattörerna.

Orimligt att fortsätta förhandla med Iran medan de slaktar sitt folk

Det iranska folket protesterar med sina liv som insats och vi måste göra mer för att stötta deras kamp. EU måste lägga om sin Iranpolitik i grunden. Vi vill att EU officiellt avbryter de naiva förhandlingarna om kärnteknikavtalet med Iran, skriver David Lega och Magnus Berntsson, Kristdemokraterna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Få har missat att det pågår en revolution i Iran. De iranska kvinnorna har fått nog. Nog av förtryck och diskriminering. Nog av moralpolis och av säkerhetspolisen som kontrollerar hela samhället med järnhand. När det iranska folket nu protesterar mot det förtryck som länge plågat dem mötts de av regimens ursinningslösa vrede. Protesterna slås ner med våld, massgripanden, tortyr och avrättningar.

Medan det iranska folket offrar sina liv för frihet försöker delar av Västvärlden fortfarande hålla liv i ett avtal som den iranska regimen åtrår. EU:s utrikeschef Josep Borrell är ansvarig för att koordinera förhandlingarna. I korthet går avtalet ut på att erbjuda Iran sanktionslättnader i utbyte mot begränsningar av dess kärnenergiprogram för att säkerställa att den iranska regimen inte utvecklar kärnvapen.

ANNONS

Behöver straffas

Det är naivt att tro att den iranska regimen skulle acceptera något annat än hävda sanktioner för att sluta en ny överenskommelse som begränsar landets kärntekniska verksamhet. Men för oss är det i nuläget naturligtvis helt otänkbart att häva några sanktioner överhuvudtaget. Tvärtom, regimen och mullorna i Iran behöver straffas med de hårdaste sanktioner som EU har i sin verktygslåda.

Den iranska regimen plågar inte bara det iranska folket. Iran är världens största statliga sponsor av terrorism. Regimen stödjer bland annat terroristorganisationer som Hizbollah och palestinska Hamas, men även militanta grupper i Syrien och på andra håll i Mellanöstern. Det är ingen hemlighet eller nyhet att de Iranfinansierade terroristorganisationerna bland annat har som mål att utrota staten Israel. Nu hjälper den iranska regimen Putin i hans försök att utrota Ukraina. Iranska vapen används för att mörda oskyldiga ukrainare.

Om EU sitter vid förhandlingsbordet skulle det skänka legitimitet till den iranska regimen

Den iranska regimens främsta mekanism för att stödja och utföra terrorism stavas IRGC: det Islamiska revolutionsgardet. Europaparlamentet har nyligen med nästintill enhällighet röstat för att terroriststämpla IRGC. KD var först med att driva frågan i både Europaparlamentet och i riksdagen. Vår partigrupp EPP stod i höstas ensamma i Europaparlamentet när vi i förhandlingar med de andra politiska grupperna föreslog terroriststämplingen.

Förutom att det är moraliskt riktigt att straffa terroristerna skulle det motsatta få oönskade konsekvenser. Om EU sitter vid förhandlingsbordet skulle det skänka legitimitet till den iranska regimen. Skulle EU därtill gå med på ett avtal med sanktionslättnader skulle det oundvikligen användas i propagandasyften. Att ena dagen fördöma i ordalag, för att nästa dag belöna i handling, det duger inte.

ANNONS

Hävda sanktioner

Mot den bakgrunden framstår det otänkbart att fortsätta Iranavtalsförhandlingarna. Ett avtal med hävda sanktioner skulle innebära inkomster till revolutionsgardet. Vi tycker precis tvärtom: straffa alla som ingår i revolutionsgardet, stryp alla pengar. Låt oss inte göra om de naiva misstag som Västvärlden gjort i vår tidigare relation med den ryska regimen.

I förra veckan antog Europaparlamentet en resolution som uttryckte att de kontinuerliga och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som den iranska regimen begår mot sitt eget folk äventyrar förhandlingarna om Iranavtalet. Men när vi sedan röstade om huruvida EU bör avbryta förhandlingarna var det bara Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna som röstade för. Förslaget föll. Varför vill de andra partierna fortsätta förhandlingarna? Varför ska EU sitta och förhandla om sanktionslättnader med en regim som avrättar oskyldiga? Det är ett svek mot hela det iranska folket som kämpar för sin frihet, och även mot den svenske medborgaren Ahmadreza Djalali som blivit oskyldigt dömd till döden i Iran.

Terrorstämpla revolutionsgardet

Tyvärr är attityden inte ny. Under Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd valde den socialdemokratiska regeringen att framhålla vikten av att ”hålla isär frågan om situationen för mänskliga rättigheter i Iran och frågan om den kärntekniska överenskommelsens genomförande”.

Det är oacceptabelt. Sverige och EU ska ställa krav om mänskliga rättigheter i alla internationella avtal. Vi ska inte förhandla med regimen i Teheran medan de slaktar sitt folk. Kristdemokraterna vill se en omläggning av EU:s Iranpolitik. Terrorstämpla revolutionsgardet. Fler sanktioner. Deklarera att Iranavtalsförhandlingarna är avbrutna!

ANNONS

Vi hoppas att den stora enighet som råder mellan svenska partier och mellan EU:s medlemsstater ifråga om Ukraina också snart kommer att råda ifråga om Iran. Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi göra skillnad för det iranska folket.

David Lega (KD) Europaparlamentariker i utrikesutskottet

Magnus Berntsson (KD) Riksdagsledamot i utrikesutskottet

ANNONS