Det finns inte heller någon föreslagen lägre åldersgräns. Det öppnar upp för att vuxna i familjer eller släkter med många barn kommer att kunna bestämma att äldre syskon eller kusiner ska vara föräldralediga för att ta hand om de yngre barnen i familjen. Ligger det verkligen i linje med regeringens intentioner? skriver debattören.
Det finns inte heller någon föreslagen lägre åldersgräns. Det öppnar upp för att vuxna i familjer eller släkter med många barn kommer att kunna bestämma att äldre syskon eller kusiner ska vara föräldralediga för att ta hand om de yngre barnen i familjen. Ligger det verkligen i linje med regeringens intentioner? skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg / TT

Orimligt att barn tillåts vara föräldralediga åt mindre syskon

Föräldraförsäkringen är oerhört viktig för att både kvinnor och män ska kunna kombinera arbete och föräldraskap. I regeringen förslag om förändringar i föräldraförsäkringen finns positiva inslag. Det finns dock flera frågetecken som behöver rätas ut och risker som behöver analyseras närmare innan ett lagförslag läggs på riksdagens bord, skriver Therese Svanström.

ANNONS
|

Replik

15/9 Nu ger vi familjer mer frihet att själva bestämma vem som ska vara ledig

I den lagrådsremiss som regeringen har lagt fram om att överlåta föräldrapenningdagar krävs ingen sjukpenninggrundande inkomst för att vara berättigad att ta ut föräldradagar, utan det räcker att vara bosatt i Sverige. Det betyder att dagar kan överlåtas även till personer som står utanför arbetsmarknaden eller studerar. Det finns inte heller någon föreslagen lägre åldersgräns. Det öppnar upp för att vuxna i familjer eller släkter med många barn kommer att kunna bestämma att äldre syskon eller kusiner ska vara föräldralediga för att ta hand om de yngre barnen i familjen. Ligger det verkligen i linje med regeringens intentioner?

ANNONS

TCO tycker att alla föräldrapenningdagar borde ge inkomstrelaterad ersättning (eller grundnivå för de som saknar arbete). Nu när det finns 90 dagar på lägstanivå som endast ger 180 kronor om dagen är det många föräldrar som inte har råd eller bryr sig om att använda dessa dagar. Om det öppnas upp för möjligheten att i stället överlåta dem till andra finns det sannolikt ett intresse. Det kan bli kostnadsdrivande för staten och det kan även öppna upp för mer tveksamt användande och även välfärdsbrottslighet. Är regeringen medveten om dessa risker? Här efterlyser vi en fördjupad analys.

Tvärtom ger förslagen barnen mindre tid tillsammans med sina föräldrar om inte någon av föräldrarna samtidigt tar ut mer obetald ledighet än i dag

Även förslaget om fler dubbeldagar borde analyseras närmare innan regeringen går vidare med det. Ett ökat uttag av dubbeldagar kan leda till att kvinnor i stället tar mer obetald föräldraledighet. Det skulle i så fall minska kvinnors inkomster och styra bort från målet om ekonomisk jämställdhet. I debattartikeln anges det att ”jämställda och trygga familjer som har mer tid för barnen har positiva effekter för barn, kvinnor och män” men det finns inget i förslagen som pekar på att det kommer leda till ökad jämställdhet, snarare tvärt om. Och det finns heller inget i förslagen som ger föräldrar mer tid för barnen. Tvärtom ger förslagen barnen mindre tid tillsammans med sina föräldrar om inte någon av föräldrarna samtidigt tar ut mer obetald ledighet än i dag. Sannolikt är det i sådant fall främst kvinnors som ökar sin obetalda ledighet.

ANNONS

Föräldraförsäkringen är alldeles för viktig för bollas runt på detta sätt. Att fördjupa analysen och skicka ut förslaget på remiss för att säkerställa att det inte uppstår några fallgropar borde ligga även i regeringens intresse.

Therese Svanström, ordförande för TCO

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS