Öppet lobbyregister ökar demokratin i EU

Människor har rätt att veta hur makten utövas i Bryssel genom ett öppet lobbyregister för alla EU:s institutioner, skriver Miljöpartiets Europaparlamentariker.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Det är över ett år sedan EU-kommissionen började offentliggöra sina möten med lobbyister. EU-parlamentet har flera gånger sedan år 2008 krävt att det ska inrättas ett obligatoriskt lobbyregister för alla EU:s institutioner.

De tre huvudinstitutionerna, EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet, är alla måltavlor för lobbyismen. Under de senaste åren har ett stort antal lobbyskandaler rapporterats. Det handlar bland annat om EU-parlamentariker som accepterat betalning för ändringsförslag, industri- och affärslobbyister som utsetts till rådgivare i EU-kommissionens expertgrupper och parlamentariker med lukrativa sidouppdrag för organisationer som ägnar sig åt lobbying. Här finns stora ekonomiska intressen, såsom företag och multinationella bolag, men också fackföreningar och företrädare för miljöorganisationer och religiösa grupper.

ANNONS

Det är bra att politiker lyssnar på olika intressegrupper och det kan bidra till att göra besluten bättre. Lobbying behöver inte vara dåligt, det är bristen på insyn, risken för oetiskt beteende och den ojämlika tillgången till beslutsfattarna som är grundproblemet.

Satsar miljarder

Bristen på öppenhet leder till att det är svårt att bedöma den verkliga omfattningen av lobbyismen. De uppskattningar som gjorts pekar på att lobbyismen ökar och att allt större summor spenderas av dem som vill påverka besluten. Det är inom läkemedels-, finans-, telekom- och energisektorn som lobbyismen är som störst. En rapport från Corporate Europe Observatory uppskattar att bara finanssektorn spenderar en miljard svenska kronor per år på lobbying i Bryssel och sysselsätter mer än 1 700 lobbyister. Det är 30 gånger så mycket som alla fackförbund och icke-statliga organisationer spenderar tillsammans.

Av de möten EU-kommissionen har hållit med intressenter inför förhandlingarna om handelsavtalet TTIP har över 90 procent varit möten med näringslivet. Endast fyra procent har hållits med företrädare från miljöorganisationer, konsumentgrupper eller liknande.

Det här är djupt problematiskt och odemokratiskt. När lobbying är oreglerat och det saknas möjlighet till insyn och offentlig granskning finns det risk att man fattar beslut som tjänar ett fåtal privata intressen snarare än allmänintresset. Mot bakgrund av detta är det inte konstigt att många medborgare tror att en elit fattar beslut över huvudet på dem, beslut som i slutändan påverkar deras välfärd, pensioner och framtid. Människor har rätt att få kontrollera hur makten utövas i Bryssel.

ANNONS

Vi går före

Det är därför vi som första partigrupp i EU-parlamentet har beslutat gå före och offentliggöra vilka möten vi har med lobbyister och intressegrupper, med hjälp av ett open-source verktyg som exporterar möten från våra kalendrar och publicerar dem på nätet.

Ett lobbyregister är inte lösningen på alla problem, men det är ett steg på vägen. Ett brett deltagande och bidrag av idéer från olika intressen är nödvändiga för att utveckling av politik, lagar och beslut bäst ska tjäna samhället och demokratiska intressen. Därför arbetar vi tillsammans med den gröna gruppen i EU-parlamentet på ett nytt betänkande med uppemot femtio olika förslag för att främja öppenhet, ansvar och integritet i EU.

Max Andersson (MP)

Europaparlamentariker

Linnéa Engström (MP)

Europaparlamentariker

Peter Eriksson (MP)

Europaparlamentariker

Bodil Valero (MP)

Europaparlamentariker

ANNONS