Att kunna se såväl friskolors som kommunala skolors resultat är en förutsättning för att det fria skolvalet ska fungera, skriver debattören.
Att kunna se såväl friskolors som kommunala skolors resultat är en förutsättning för att det fria skolvalet ska fungera, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT; Magnus Johansson, Friskolornas riksförbund.

Öppen skolstatistik är viktig – men måste förbättras

Det finns ett brett politiskt stöd för det aktiva skolvalet, det vill säga att alla ska välja skola. Men för att det ska göra någon skillnad och föräldrar ska förstå vad de väljer måste jämförande skolinformation vara lättillgänglig, skriver Ulla Hamilton.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Friskolorna ville inte se det. Inte heller kommunerna. Allra minst föräldrarna. Det var antagligen ingen som ville se att skolstatistik sekretessbelades efter att Statistiska centralbyrån (SCB) ändrade sin sekretesspolicy hösten 2019. SCB gjorde då bedömningen att uppgifter om elevers genomströmning och betygspoäng samt att elevsammansättningen hos en fristående skola är ekonomiska förhållanden och att de omfattas av statistiksekretess. Äntligen återställdes ordningen den 1 juli.

På över ett år har alltså inte Skolverket publicerat ny statistik om fristående skolor. Men snart kan statistiken publiceras som vanligt igen efter ett beslut om tillfälliga ändringar i sekretesslagstiftningen. Från friskolornas sida ser vi gärna att den tillfälliga lagstiftningen permanentas. Att kunna se såväl friskolors som kommunala skolors resultat är en förutsättning för att det fria skolvalet ska fungera. Skolor ska kunna jämföras.

ANNONS

Resultat ska synliggöras

För friskolor är jämförande statistik viktigt. Anledningen till att vi har friskolor är att elever och föräldrar ska kunna välja och välja bort baserat på relevant information. När Friskolornas riksförbund fick kännedom om situationen med den nya sekretesspolicyn uppmanade vi alla våra medlemmar att lägga upp den information de vanligtvis bistår SCB med på sina hemsidor.

Det har tyvärr länge funnits ett motstånd inom skolväsendet mot att jämföra skolor.

Faktum är att Friskolornas riksförbund sedan länge har drivit att skolors resultat ska synliggöras än mer och att det ska finnas jämförande information till grund för skolvalet. Bara för att en statistik är öppen betyder det inte att den är varken särskilt bra eller har rätt ingång. I dag är nämligen skolresultaten varken särskilt jämförbara över tid och visar mest på elevens betyg, inte på skolans effekt.

Det har tyvärr länge funnits ett motstånd inom skolväsendet mot att jämföra skolor. Skillnader ska inte tydliggöras utan skylas över och endast förklaras med att olika skolor har olika förutsättningar. Men forskningen visar att precis som i övriga samhället gör det stor skillnad hur du styr en verksamhet. Vi måste göra dessa skillnader tydligare.

Så kallad progressionsmätning är därför ett viktigt nästa steg. Hur bra är en skola på att ta sina elever framåt oavsett startpunkt? Sådana mätningar finns i andra länder och borde rimligtvis finnas också i Sverige.

ANNONS

Aktivt skolval

Den finns i dag ett brett politiskt stöd för att införa aktivt skolval, det vill säga att alla ska välja skola. Aktivt skolval är ett viktigt verktyg för att motverka effekterna av bostadssegregationen och att få fler att hitta en skola som passar just dem. Men för att skolvalet ska göra någon skillnad och föräldrar ska förstå vad de väljer måste jämförande skolinformation vara lättillgänglig och våga jämföra skolor. Skolverket har ett stort ansvar här.

Dagens skolinformation har även efter den 1 juli stor potential att utvecklas. Låt oss därför lägga grunden för ett skolsystem där varje elev hamnar i en skola där de kan nå sin fulla potential.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

LÄS MER:Skolstatistik säkrad närmaste åren

LÄS MER:S vill slopa "ofritt och orättvist skolval"

LÄS MER:Lagom involverade föräldrar – om lärarna själva får välja

ANNONS