Israel har uppmanat 1,1 miljoner civila att röra sig från norra till södra Gaza. Det är omöjligt för FN att evakuera så många människor på så kort tid i ett område där stor del av infrastrukturen är förstörd. Det är svårt att tolka Israels uppmaning som något annat än att etnisk rensning eller folkmord är nära förestående, skriver debattörerna.
Israel har uppmanat 1,1 miljoner civila att röra sig från norra till södra Gaza. Det är omöjligt för FN att evakuera så många människor på så kort tid i ett område där stor del av infrastrukturen är förstörd. Det är svårt att tolka Israels uppmaning som något annat än att etnisk rensning eller folkmord är nära förestående, skriver debattörerna. Bild: Ariel Schalit

Omvärlden är skyldig att stoppa det förestående folkmordet i Gaza

Situationen i Gaza går inte att beskriva i ord. Hela Gaza är belägrat. En av världens största krigsmakter utför konstanta bombräder. Det finns inga skyddsrum. Civila kan inte fly. Sjukhusen saknar el och vatten. Snart hotar markoffensiv. Nu är omvärlden skyldig att omgående agera för att stoppa brott mot mänskligheten, skriver tre företrädare för Björkåfrihet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Risken för etnisk rensning, eller till och med folkmord inom de närmaste dagarna, är överhängande. Om så sker blir det med Sveriges och Europas goda minne och med direkt militärt stöd från USA. Får Liberalerna bestämma ska även Sverige öppna för ”all typ” av vapenförsäljning till Israel och därmed göra Sverige direkt delaktigt.

De som dör och deras nära förlorar allt. Vi som är kvar får leva med vad vi gjort eller låtit bli att göra.

De senaste dagarna har ”Israels rätt att försvara sig” upprepats som ett mantra. Vi ifrågasätter starkt denna verklighetsbeskrivning. En av världens militära stormakter har ockuperat Palestina i decennier. Likt alla andra ockupationer bygger denna på dagligt våld – fysiskt så väl som administrativt och symboliskt – mot den ockuperade befolkningen. Situationen i Israel och Palestina innan den 7:e oktober kan överhuvudtaget inte beskrivas som fred. Det fullskaliga krig vi ser i dag pågick inte då, det är sant. Men fred är inte frånvaro av krig och en ockupation som ser någorlunda ”lugn” ut på ytan döljer ett förlamande förtryck och ett dagligt lågintensivt våld som när som helst riskerar att blossa upp.

ANNONS

Är olagligt

Just nu väljer Israel att ”försvara sig” genom att belägra Gaza som redan varit under blockad i 16 år. Det har inget land rätt att göra. Tvärt om är det emot internationell rätt och olagligt. Men Israel stannar inte vid att belägra området och stänga av vatten och el för civila. De bombar sedan några dagar tillbaka en civilbefolkning som saknar möjligheter att fly och förbereder nu en markoffensiv. Det vi nu bevittnar är en nivå av brutalitet som bara kan beskrivas som bestialisk.

Israel har uppmanat 1,1 miljoner civila att röra sig från norra till södra Gaza. Det är omöjligt för FN att evakuera så många människor på så kort tid i ett område där enstor del av infrastrukturen är förstörd. Det är svårt att tolka Israels uppmaning som något annat än att etnisk rensning eller folkmord är nära förestående. Detta är inte bara emot internationell rätt, det är ett brott mot mänskligheten.

Att det aldrig kan finnas fred utan rättvisa är ingen floskel utan en väl beprövad sanning

I detta läge är det dags att sluta prata om rättigheter och börja prata om skyldigheter. 2005 antog FN principen om Skyldigheten att skydda (Responsibility to protect). Den anger att det internationella samfundet är skyldigt att agera för att förebygga och förhindra folkmord, etnisk rensning, krigsbrott och brott mot mänskligheten. Detta innebär inte bara en rätt att begränsa staters suveränitet i vissa lägen utan en skyldighet att göra så om det finns tecken på att folkmord kommer att ske.

ANNONS

Utifrån regeringspartiernas uttalanden hittills kan det tyckas hopplöst naivt att kräva att Sverige ska agera för att FN:s säkerhetsråd tar ett sådant beslut för att skydda befolkningen i Gaza. Men sker inte detta har vi också gett upp de lagar och principer som styr internationella relationer. Det är oacceptabelt för oss.

Slut på ockupationen

Efter att den etniska rensningen är förhindrad behöver varaktig fred byggas, annars sitter vi här igen om två år och bevittnar ännu en massaker på palestinier. Att det aldrig kan finnas fred utan rättvisa är ingen floskel utan en väl beprövad sanning. Rättvisa innebär att man respekterar internationell och humanitär rätt, det vill säga ett slut på ockupationen, rätten till återvändande och rätten till självbestämmande. Det är skrämmande att vi i dag ska behöva understryka att denna rätt gäller alla – även palestinier.

Vi kräver därför att brott mot mänskligheten i Gaza förhindras med alla medel som står FN till buds. Vi kräver också att den efterföljande rättsprocessen bygger på rättvisa och ett slut på ockupationen. Det är omvärldens skyldighet. Det är Sveriges skyldighet.

Mikela Lundahl Hero, ordförande Björkåfrihet

Kristin Ivarsson, generalsekreterare Björkåfrihet

Maria Padrón Hernández, solidaritets- och hållbarhetschef Björkåfrihet

ANNONS