Inför Centerstämman hävdade Centerpartiets partistyrelse att ”manlig omskärelse och kvinnlig könsstympning är två vitt skilda saker”. Det är i sak fel, skriver debattören.
Inför Centerstämman hävdade Centerpartiets partistyrelse att ”manlig omskärelse och kvinnlig könsstympning är två vitt skilda saker”. Det är i sak fel, skriver debattören. Bild: Privat

Omskärelse är stympning av barn – oavsett kön

Att tillåta att man skär bort förhuden på en värnlös gosse, före puberteten, anses helt okej bland majoriteten av svenska politiker. Man hänvisar till lagen om religionsfrihet. Men vem tar pojkens egen valfrihet i beaktande? skriver Gunnar Göthberg, pensionerad barnkirurg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Jag vill här inledningsvis gratulera Annie Lööf och Centerpartiet till att vid årets Centerstämma ha tagit beslutet att ”verka för ett förbud mot religiös omskärelse av pojkar”.

Bakgrunden till min uppskattning är att vi är ett samhälle som hyllar självständighet och allas rätt till att besluta om sin kropp. Från den 1 januari 2020 upphöjs FN:s barnkonvention till lag i Sverige, vilket får konsekvenser. Barnkonventionen innebär att man i alla sammanhang måste se till barnets rätt och barnets bästa. Då blir det helt naturligt att vi även ser pojkars integritet som självklar. Lika självklart, som att vi tar avstånd från kvinnlig omskärelse.

ANNONS

Hänvisar till religionsfrihet

Att tillåta att man skär bort förhuden på en värnlös gosse, före puberteten, anses helt okej bland majoriteten av svenska politiker. Man hänvisar till lagen om religionsfrihet. Denna lag innebär rätten att tillhöra den religion man vill. Religionsfrihet innebär däremot inte att man kan tvingas in i en viss religion. Att föräldrarna tillhör en religion kan inte ge dem rätten att tvinga in sitt barn i samma religion. Rättigheter är viktigt. Tvång ska fördömas. Och religionsfrihet kan inte gå före den enskilde individens rätt att besluta över sin kropp. Det innebär att barnet ska ha uppnått en mogen ålder innan dylika beslut kan tas.

Att föräldrarna tillhör en religion kan inte ge dem rätten att tvinga in sitt barn i samma religion

När det gäller islam och muslimer står det inte i Koranen att en gosse måste vara omskuren. Det är enligt tradition (Haditherna) som muslimska pojkar/män blir omskurna. Det finns heller inte någon åldersangivelse men den vuxne mannen ska vara omskuren inför bönestunden. Det är praktiskt att omskära pojken innan han når pubertet. En mindre pojke kan man hålla fast och tvinga till att genomgå ingreppet.

Inom judendomen finns påbudet att pojkar ska omskäras på dag åtta efter födseln. Abraham var 99 år när han blev omskuren (1 Mos 17:24-26). En pojke som är född av en judisk mor är dock alltid jude, omskuren eller inte. Är pojken sjuk under perioden som nyfödd eller något annat hinder föreligger, sker omskärelsen senare. I en artikel i Kyrkans tidning (1 september 2012) skrev Johanna Andersson och Annika Borg, bägge präster i svenska kyrkan, en artikel som lyfte fram det faktum att det inom den judiska kyrkan pågår en levande och kritisk debatt kring omskärelsen. Ett ökande antal judiska familjer väljer numera att inte omskära sina söner.

ANNONS

Ingen skillnad för män och kvinnor

Inför Centerstämman hävdade Centerpartiets partistyrelse att ”manlig omskärelse och kvinnlig könsstympning är två vitt skilda saker”. Det är i sak fel. Likaså skriver man att ”medan manlig omskärelse som utförts professionellt inte medför några medicinska risker eller men, innebär kvinnlig könsstympning ett enormt lidande och kan ge potentiellt livshotande konsekvenser”. Detta är också fel.

Kvinnlig omskärelse är med rätta förbjuden. Att ta bort förhuden på en liten pojke är dock inte riskfritt. Här har återkommande skett dödsfall.

Kvinnlig omskärelse är med rätta förbjuden. Att ta bort förhuden på en liten pojke är dock inte riskfritt. Här har återkommande skett dödsfall. Omskärelseingrepp som genomförts på privat mottagning, likaväl som tidigare inom sjukvården, kompliceras ibland av blödning eller infektion. Detta möter man återkommande inom sjukvårdens akutmottagningar i Sverige. Bland omskurna män finns också de som lider svårt av detta. Jag har mött män som utsätter sig för plågsamma procedurer för att genom töjning försöka återställa sin förhud.

Från årsskiftet kommer FN:s barnkonvention att gälla som svensk lag. Vi ser religionsfrihet och yttrandefrihet som självklarheter. Yttrandefriheten blir dock problematisk när den hävdar demokratins utrotande. Religionsfriheten blir på samma sätt problematisk när den kräver att ett värnlöst barn ska utsättas för ett stympande ingrepp som oåterkalleligen förändrar kroppen. Detta måste betraktas som ett övergrepp.

Det är inte att inskränka religionsfriheten om man kräver att beslut om omskärelse hänvisas till den enskilde pojken/mannen när denne blivit mogen att själv ta beslut. Det förhindrar däremot de vuxnas möjlighet att för alltid stympa sin pojke med att förhuden blivit borttagen.

ANNONS

Gunnar Göthberg, pensionerad barn- kirurg, Drottning Silvias Barnsjukhus, vetenskaplig sekreterare inom Etikprövningsmyndigheten, mottog Hedeniuspriset av Humanisterna 2011

ANNONS