Ompröva avvecklingen av världsunik kunskap

Att enbart nöja sig med att registrera trafikolyckor duger inte. Cirka 85 procent av skadorna som invånarna i Skaraborg drabbas av på annat sätt kommer nu att inte alls följas upp längre. Skaraborgs sjukhus stänger därmed en kunskapsdörr för framtiden, skriver bland andra docent Robert Ekman.

ANNONS
|

Slutreplik

Olycksstatistik, 5/6 och 15/6

Per Amandusson, enhetschef vid Skaraborgs sjukhus svarar på vårt debattinlägg 5/6: ”Statistik fortsatt viktigt för Skaraborgs sjukhus” Sedan blandar han bort korten genom att tala om den trafikskaderegistrering som finns på akutmottagningarna i Sverige. Vi är alla självklart överens om den är mycket bra. Men han nämner inte att resterande 85 procent av olycksoffren som söker akutmottagning kommer från hemmen, fritiden (särskilt barn, ungdomar, handikappade och äldre 80+) eller arbetslivet som inte kommer med i trafikskaderegistret. Tvärtom avsäger sig nu Skaraborgs sjukhus kunskaper omfattande cirka 85 procent av skadorna som invånarna i Skaraborg drabbas av. Dessa följs inte alls upp längre. Man stänger en kunskapsdörr för framtiden.

ANNONS

Oklok nedläggning

Varför sänka en 40 årig unik rutin i Skaraborgs sjukvård till samma nivå som övriga sjukhus i regionen, det vill säga att insamlingsrutin saknas för alla skadetyper. Det är oklokt och innebär en oerhörd försämring för Skaraborgarna och forskningen! Ja, för hela regionen. Varför inte behålla den spetskompetens som finns i Skaraborg och som hittills resulterat i sju vetenskapliga doktorsavhandlingar, en licentiatuppsats, en doktorsavhandling på väg samt ett stort antal vetenskapliga artiklar om olyckor, skador och förebyggande arbete? Hur rimmar det med Amandussons påstående om ”Statistik fortsatt viktigt för Skaraborgs sjukhus” enligt ovan?

Kommunens äldreråd och handikappråd, barnhälsovården, all verksamhet med barn och ungdom som sker i jobbet eller på fritiden som ex. idrott och sport kan inte längre få någon information om olycksläget i sin kommun. Cirka 70 patienter om dagen söker läkare i Skaraborg efter olycksskador. Polisen och massmedia täcker bara upp en bråkdel av dessa icke önskade händelser. Allt från barn som faller från skötbord, unga flickor som skadas allvarligt vid ridning, män som skadas vid trädgårdsarbete eller äldre som faller på hårt underlag och bryter höftleden eller får hjärnskakning.

Lämnas bara därhän

Utan akutmottagningens viktiga insamlingsarbete kommer kunskaper inte längre fram till nytta i det förebyggande arbetet och forskningen, som förhindrar dödsfall och handikappande skador, utan lämnas därhän. Allt detta ligger utanför trafiksektorn. I dag har antalet dödade och svårt skadade i vägtrafiken nått samma nivå som vi hade på 1920-talet trots att antalet fordon på våra vägar flerdubblats. Detta tack vare ett fruktbart samarbete mellan trafikplaneringen och sjukvården.

ANNONS

Det är bra att Socialstyrelsen får uppgifter från några län om olycksskador efter läkarbesök, som Amandusson påpekar. Men syftet i Skaraborg har hela tiden varit att förse det lokala förebyggande arbetet med fakta. Det är dessa åtgärder som lett till de mänskliga och ekonomiska framgångar vi redovisade i GP 5/6. Den nationella nyttan är en positiv bieffekt från Skaraborgsjukvården. Det lokala arbetet omintetgörs för framtiden utan dessa kunskaper.

Ompröva beslutet

Vi vädjar till beslutsfattare i Skaraborg och regionen att ompröva det ödesdigra beslutet att avveckla Skaraborgs världsunika informationssystem om olycksskador. I Göteborg tänkte man om och lyckades gemensamt ompröva ett liknande dåligt underbyggt beslut vid Sahlgrenska för något år sedan.

Robert Ekman

docent

Hans Ekbrand

fildoktor

Diana Stark Ekman

docent

Inga Malmqvist

biträdande professor

Ragnar Andersson

professor

Toomas Timpka

professor

Ulf Björnstig

professor

Jan Schyllander

utredare

ANNONS