Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tunnlarna som idag byggs för Västlänken borde i stället trafikeras av stadens spårvagnar, skriver debattörerna. Bild: Jonas Lindstedt, Robin Aron
Tunnlarna som idag byggs för Västlänken borde i stället trafikeras av stadens spårvagnar, skriver debattörerna. Bild: Jonas Lindstedt, Robin Aron

Omförhandla Västsvenska paketet till tunnelbana

Göteborgs centrum är idag en osäker och svårtillgänglig plats. Att låta spårvagnslinjerna gå genom Västlänkens tunnlar skulle göra kollektivtrafiken både effektivare med mindre störningar och skapa kortare omloppstider och lägre driftkostnader, skriver bland andra Gunnar Anjou, arkitekt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Byggandet av Västlänkstunneln innebär en unik chans att frigöra gatorna i centrum. Pendeltågen behöver inte tunneln. För lokaltrafiken däremot skulle tunnlarna möjliggöra snabbare resor, minskad biltrafik, färre olyckor och attraktiv gatumiljö för gående och cyklande.

Göteborg kan bli en av Europas mest miljövänliga städer som också har ett modernt näringsliv, internationella kontakter och är vackert belägen vid vattnet. Göteborg är varken storstad – över en miljon invånare – eller småstad – under 500 000 invånare. I detta intervall finns i många länder en diskussion om hur den miljövänliga trafiken skall utformas.

LÄS MER: Lindholmsförbindelsen blir tunnel

Genomgående har man byggt eller bygger tunnelbanor för att få bort trafik från gatunivån och samtidigt få snabb kollektivtrafik. De mest närliggande exemplen är Oslo och Köpenhamn, vilkas centrala delar nu domineras av gående och cyklande. Motsvarande sker i ett flertal andra städer i Europa. Städerna i denna mellanklass blir attraktiva för besökare, kulturliv och inte minst för boende i centrum med mindre miljöutsläpp och olyckor. Slutsatsen är att i den framtida miljövänliga staden skall biltrafik och kollektivtrafik skiljas från gatumiljön samtidigt som tillgängligheten skall vara hög.

Många bli påkörda

Göteborgs centrum är idag en osäker och svårtillgänglig plats. Enligt Västtrafik skadades förra året 82 personer i spårvagnstrafiken – de flesta av dem oskyddade trafikanter i centrala Göteborg. Gatorna i centrum blockeras av spårvagnar och bussar som köar mot Brunnsparken och Drottningtorget. Det finns inte mer utrymme för kollektivtrafiken på ytan – i stället behöver vi prioritera gående och cyklister.

De flesta av Göteborgs spårvagnslinjer i centrum kan flyttas från gatorna till Västlänkens tunnlar – som tågen inte behöver. Utan störningar av annan trafik kommer vagnarna snabbare fram. Spår och vagnar dimensioneras för topphastigheten 80 km/tim. Med stopp och uppehåll vid stationerna blir medelhastigheten cirka 45 km/tim. Det är hela 150 procent snabbare än dagens medelhastighet 18 km/tim för spårvagnar i centrala Göteborg. Snabbare kollektivresor genom centrum attraherar fler passagerare och mindre biltrafik. Samtidigt blir kollektivtrafiken effektivare med mindre störningar, kortare omloppstider och lägre driftkostnader.

Utanför centrum håller Göteborgs spårvägar redan god standard, ofta på egen banvall. I centrum däremot, med trafikstockningar och begränsade utrymmen, behöver vi frigöra ytan från flertalet spårvagnar. Tillgängligheten kan säkras med minibussar (snart förarlösa) på fotgängarnas villkor.

Politikerna har ingen samlad lösning för hela kollektivtrafiken, och ingen alls för centrum, där köbildningen är som värst och gatumiljön som sämst. Butikerna stängs en efter en på grund av dålig tillgänglighet. Det finns inte heller någon plan för kollektivtrafikens finansiering – Västsvenska paketet slukar all tillgänglig finansiering under överskådlig tid. Den officiella planen, Koll2035 bidrar inte till sina kvalitetsmål för samspelet mellan kollektivtrafik, stadsmiljö och stadsutveckling och inte till prioritering av säker gång- och cykeltrafik i centrum.

Vi föreslår att omförhandla paketets tågtunnel till tunnelbana för snabbspårväg. Tunnelbanan frigör markplanet i centrum från köande spårvagnar till gagn för ökat stadsliv i trivsam och trygg miljö. Tunnelbanan uppfyller målen i Koll2035 bättre än planen själv. Efter hand som finansiering blir tillgänglig genom trängselskatten, kan tunnlarna kompletteras, i första hand med koppling till Hisingen.

Snabbare kollektiva resor och mer utrymme för cyklar samverkar till att minska biltrafiken i centrum. Göteborg kan få ett attraktivt, miljövänligt och säkert centrum, med pulserande folkliv för handel, restauranger och nöjen.

Tunnelbana i centrum är det naturliga komplementet till det planerade stadsbanenätet. Snabbare kollektiva resor och mer utrymme för cyklar samverkar till att minska biltrafiken i centrum. Göteborg kan få ett attraktivt, miljövänligt och säkert centrum, med pulserande folkliv för handel, restauranger och nöjen.

Vi vill att kommunen prövar vårt förslag att omvandla Västlänkens tågtunnel till kärnan i ett stadsbanenät, och förslagets påverkan på innerstadens miljö.

Förvandla en dåligt underbyggd, onödig och impopulär tågomväg till en attraktiv tunnelbana för stadens invånare och besökare!

Gunnar Anjou, arkitekt

Lars Nordström, professor emeritus kulturgeografi

Niels Sylwan, civilingenjör

Ingmar Andreasson, professor emeritus trafikvetenskap