Omänskligt att utvisa mammor och skilja dem från sina spädbarn

Lille Sahib, fem månader, lever i lycklig samvaro med sin mamma. Men snart ska han drivas ut ur sitt paradis. Migrationsverket har nämligen beslutat att hans mamma ska utvisas, i strid med barnkonventionen. Trots att forskningen visar att anknytning mellan föräldrar och små barn är livsavgörande, skriver fyra experter.

ANNONS
|

Om lille Sahib, som vi kallar honom, på det sättet förlorar sin mamma, så blir han långt ifrån ensam om denna olycka. För Migrationsverket har utvisat spädbarnsmammor under flera decennier. Och ännu fler lär det bli om inte regeringen ingriper och stoppar dessa utvisningar.

Forskningen visar att "anknytning och samspel mellan föräldrar och små barn är livsavgörande" för ett barns personlighetsutveckling. Så skrev tidigare barnombudsmannen Lena Nyberg 2008 i ett långt brev till tidigare migrationsministern Tobias Billström. I detta brev skrev hon också, att hon fått brev och telefonsamtal från förtvivlade spädbarnsföräldrar, som vädjade om att bli förskonade från utvisningar. Hur migrationsministern hanterade detta viktiga brev från barnombudsmannen vet vi inte, men det medförde inte att regeringen ingrep och stoppade utvisningarna.

ANNONS

Forskningen visar att "anknytning och samspel mellan föräldrar och små barn är livsavgörande" för ett barns personlighetsutveckling

En viktig bov i dramat är bestämmelsen i 5 kap 18 § utlänningslagen, som föranlett och föranleder Migrationsverket att utvisa spädbarnsmammor, som saknar uppehållstillstånd i Sverige. Därmed trotsar Sverige den av vårt land reservationslöst ratificerade Barnkonventionen, som i artikel 9 förbjuder konventionsstaterna, däribland Sverige, att skilja barn från fungerande föräldrar.

Om svensk lag sålunda stått i strid med internationell rätt, så är det svensk lag, som getts företräde. Därför var det så efterlängtat att Barnkonventionen skulle bli svensk lag, vilket skedde efter många om och men blev fallet 2020. Nu skulle Barnkonventionens artikel 9 i kraft av gällande precedensregler få företräde framför bestämmelsen i 5 kap 18 § Utlänningslagen. Men icke sa Nicke. Migrationsverket körde bara över den nya svenska lagen, för att som det hette, skydda den reglerade invandringen.

Trotsat lagen

Slutsatsen blir att om Migrationsverket (med hjälp av polisen) verkställer utvisningen av spädbarnet Sahibs mamma, så har Sverige trotsat både internationell rätt och svensk lag, och därigenom förorsakat en tragedi för ett spädbarn och detta spädbarns föräldrar.

Det finns en åtgärd, som skulle kunna få Migrationsverket att sluta utvisa spädbarnsmammor, nämligen en rättslig prövning av konflikten mellan Barnkonventionens artikel 9 och bestämmelsen i 5 kap 18 § Utlänningslagen. Migrationsverket, som gladeligen trotsar lagar, skulle knappast våga gå emot ett domstolsutslag.

ANNONS

Lars Ullerstam, barnpsykiater

Pehr Granqvist, professor i utvecklingspsykologi, Stockholms universitet

Leonard Ngaosuvan, fil dr i psykologi, lektor i socialt arbete

Lena Hellblom Sjögren, fil dr i psykologi, legitimerad psykolog

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS