Vi vet att det är många familjer som lever oerhört trångbodda, vi vet att det finns många barn som ännu har bristande språkkunskaper som kommer göra det svårt att tillgodogöra sig undervisningen utan vuxenstöd från skolan, skriver debattörerna.
Vi vet att det är många familjer som lever oerhört trångbodda, vi vet att det finns många barn som ännu har bristande språkkunskaper som kommer göra det svårt att tillgodogöra sig undervisningen utan vuxenstöd från skolan, skriver debattörerna. Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Om vi stänger skolorna överger vi de mest utsatta barnen

Regeringen har hittills lyssnat på Folkhälsomyndigheten som inte anser att skolstängning är en bra idé. Men kritiken mot detta är högljudd vilket får oss som rektorer att reagera - nu måste vi ge vår syn, och stå upp för de barn som behöver skolan mest, skriver bland andra ElseMarie Hallqvist, rektor i Göteborg.

ANNONS
|

Dagligen uppdateras vi om läget inom och utom Sveriges gränser och berörda myndigheter ger oss ny information och rekommendationer som ofta är riktade till den enskilda individen, men också till organisationer och på arbetsplatser. Jämför man med andra likvärdiga länder sticker Sveriges hantering ut. Sverige ser till att det är expertis som rådgör med regeringen för att ha ett beslutsfattande som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom utbildningsväsendets område har utbildning för gymnasieelever och vuxna inom universitet och vuxenutbildning lagts om till att helt bedrivas digitalt genom distans- och fjärrundervisning. För för- och grundskolans del är dock ännu inga så drastiska beslut fattade.

ANNONS

Direkt förödande

Coronaviruset för såklart med sig en häftig debatt där starka röster höjs om hur det som nu sker påverkar samhällsekonomin. Effekterna är stora och svåra att överblicka. Självfallet kommer många barn påverkas när deras föräldrar hamnar i en arbetslöshet, men att då också stänga den trygghet och fasta punkt som de har i skolan, är direkt förödande.

Den 1 januari antog vi FN:s Barnkonvention som svensk lag. Beslut ska alltid tas utifrån barns bästa och man ska tydligt beakta hur beslut kan komma att påverka barn och unga. Utifrån det vi vet om skolans betydelse för barns hälsa och mående, framförallt i socioekonomiskt utsatta områden, tenderar en skolstängning att strida mot svensk lag.

Den 13 mars slog Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson, med bifall från Skolverkets dito Peter Fredriksson, fast att frågan om att stänga skolor är svår. Inte minst på grund av det vi idag vet om social utsatthet och psykisk ohälsa bland barn och unga. Att vidta en sådan åtgärd utan att ordentligt beakta detta vore “oacceptabelt” till och med.

Många nyanlända

Utöver psykisk ohälsa vet vi även att många skolor i dag kämpar med att se till att elever får rätt stöd i undervisningen. Flera rapporter pekar även på en lavinartad ökning av så kallade hemmasittare, elever som har djup och långvarig skolfrånvaro. I våra svenska skolor finns idag dessutom många nyanlända elever, de som är språksvaga, elever i behov av särskilt stöd som kan erbjudas i skolan. På flera grundskolor ser prognoserna för att nå gymnasiebehörighet redan nu väldigt mörka ut. Vi är övertygade om att det är alla dessa barn och ungdomar som riskerar att bli de största förlorarna vid en stängning. Vem kan ens beräkna vad det innebär för kostnader för samhället?

ANNONS

Vi vet att skolmaten för många är oerhört viktig och vi vet också att det tyvärr är allt för många barn och unga som far illa hemma och där skolan idag är en fristad som vid en stängning inte längre finns

Barn och ungas behov av en kompensatorisk skola och social tillvaro försvinner inte bara för att skolorna stänger. Tvärtom ser vi att social isolering ökar risken för utsatthet för våra barn och unga. Vi vet att det är många familjer som lever oerhört trångbodda, vi vet att det finns många barn som ännu har bristande språkkunskaper som kommer göra det svårt att tillgodogöra sig undervisningen utan vuxenstöd från skolan. Vi vet att skolmaten för många är oerhört viktig och vi vet också att det tyvärr är allt för många barn och unga som far illa hemma och där skolan idag är en fristad som vid en stängning inte längre finns.

Expertmässiga avvägningar

Vi som arbetar med barn och unga ber därför alla att reflektera över läget och göra det så enkelt som möjligt för myndigheter och regering att fatta beslut på rätt grunder. Det vill säga goda expertmässiga avvägningar mellan smittspridning och humankapital istället för populism, rädsla och egennytta.

Redan nu kan vi se vissa föraningar om vad en stängning skulle kunna innebära. I Tyskland och Finland rapporteras det om ungdomsgäng som bildas och ungdomar som hänger i köpcentrum och på stan istället för att studera. Inte direkt det som var tanken med besluten gissar vi, men hur länge kan en stängning vara effektiv i Sverige kan man fråga sig. Vi befarar alltså att ett beslut om att stänga skolor för våra yngsta medborgare kan skapa en förskräcklig backlash-effekt, som vi som samhälle i dag kanske har svårt att se. Men vi ser den och vill säkerställa att det här perspektivet får ta plats i debatten.

ANNONS

Vi förstår dock tillräckligt mycket för att förstå att vi som skolledare inte förstår allt i den här frågan, och är ödmjuka inför det. Om bedömningen ändå görs att skolorna behöver stänga framöver är vi beredda att göra vad plikten kräver.

ElseMarie Hallqvist, Rektor, Göteborg

Oscar Semb Sürüp, Rektor, Norrköping

Tomas Strand, Rektor Stenkulaskolan, Malmö

Linda Forssén, Rektor Kronan F-6, Trollhättan

Martin Bieber, Biträdande rektor Stenkulaskolan, Malmö

Andreas Berntsen, Rektor Rådmansvångens skola & Västra skolan, Malmö

Semira Vikström, Rektor Visättraskolan, Huddinge

Stojanka Drinic, Biträdande rektor, Stockholm

Linda Silvermyr, Rektor, Lund

Caroline Andersson, Rektor, Linköping

Johanna Pärlendal, Biträdande rektor, Malmö,

Pernilla Comet, Biträdande rektor, Malmö

Sara Bökwall, Administrativ chef, Malmö

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS