När det ska etableras gruvor i Norrland så tas det med all rätt hänsyn till rennäringen. Men om man vill etablera sig i havet så kan områden vara riksintresseområden för yrkesfiske, men det är det inget man bryr sig om. För nu är de politiska signalerna att marin vindkraft är framtiden och fisket genererar bara utfiskning och problem – att detta är en totalt felaktig bild får passera, skriver debattörerna.
När det ska etableras gruvor i Norrland så tas det med all rätt hänsyn till rennäringen. Men om man vill etablera sig i havet så kan områden vara riksintresseområden för yrkesfiske, men det är det inget man bryr sig om. För nu är de politiska signalerna att marin vindkraft är framtiden och fisket genererar bara utfiskning och problem – att detta är en totalt felaktig bild får passera, skriver debattörerna. Bild: Victoria Petersson

Om ni bygger marin vindkraft dör det svenska yrkesfiske ut

Från politiskt håll är havsbaserad vindkraft framtiden. Men att bygga stora vindkraftverk utanför Bohuskusten skulle vara rena dödsstöten för räkfisket. Ska vi offra hela kustkulturen med fisk och skaldjur och förstöra de sista fria vidderna med att göra kust och hav till gigantiska industriområden? skriver Peter Ronelöv Olsson och Tore Johnsson, Sveriges Fiskares Producentorganisation.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Hur hanterar vi våra hav och kuster? Har vi lärt oss något från vad som har varit, eller har det bara resulterat i tomt prat? Förr var det acceptabelt att slänga skräp i havet – det som inte syns finns inte. Det är numera oacceptabelt, men det är okej att möjliggöra för en massiv byggnation av marin vindkraft. Likheterna är påfallande många. Placera vindkraftverken så de inte syns.

Synen från vissa politiska företrädare är ren nykolonialism. In med vindkraft och ut med fisk och fiske. Våra förfäder har fiskat sedan tiden innan pyramiderna. Ska fisket nu bli ett offer för en omställning med en massiv utbyggnad av marin vindkraft som påminner om ett storskaligt biologiskt experiment?

ANNONS

Felaktig bild

När det ska etableras gruvor i Norrland så tas det med all rätt hänsyn till rennäringen. Men om man vill etablera sig i havet så kan områden vara riksintresseområden för yrkesfiske, men det är det inget man bryr sig om. För nu är de politiska signalerna att marin vindkraft är framtiden och fisket genererar bara utfiskning och problem – att detta är en totalt felaktig bild får passera.

I Bohuslän vill norska företag bygga två vindparker och dra kablarna rakt upp till Norge. Dessa parker är rena dödsstöten för det svenska räkfisket, och strömmen och vinsten går till Norge. Ut med den svenska traditionen med räkor och in med utländsk energiproduktion – en bra framtid?

Är det ingen som tänker på svensk matproduktion längre? Genom att ständigt missgynna det svenska yrkesfisket så ökar importen hela tiden, idag är 85 procent av den fisk och skaldjur som vi äter importerad. Med hav och kuster belamrade av vindsnurror så närmar det sig snabbt 100 procent, för vi har efter utbyggnad snart ingenstans att fiska. Den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin är i sig bra, men är det någon som bryr sig om innebörden?

Genom att ständigt missgynna det svenska yrkesfisket så ökar importen hela tiden, idag är 85 procent av den fisk och skaldjur som vi äter importerad

Som lök på laxen håller just nu Statens lantbruksuniversitet (SLU) på med en undersökning om hur den marina vindkraften påverkar havsmiljön. I ledningsgruppen för uppdraget ingår en representant från vindkraftsindustrin - det är ju en garanti för objektivitet, eller? När man nyligen presenterade hur långt man kommit, så presenterades glatt hur bra vindkraft i havet är, för det tränger undan yrkesfisket.

ANNONS

Ingen yrkesgrupp i Sverige har blivit så smutskastade som yrkesfisket. Det är väl bara en tidsfråga innan vissa politiska företrädare påstår att det är svenskt yrkesfiske som fiskat bort syret från havsbottnarna i Östersjön?

Ska vi offra hela kustkulturen med fisk och skaldjur och förstöra de sista fria vidderna med att göra kust och hav till gigantiska industriområden?

Peter Ronelöv Olsson, Ordförande, Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)

Tore Johnsson, Vice ordförande SFPO

ANNONS