Mats Lövgren, samordnare Nätverket stoppa Västlänken nu
Mats Lövgren, samordnare Nätverket stoppa Västlänken nu

Olaglig upphandling av arbetena i Götatunneln

Trafikverket har gjort en olaglig direktupphandling för arbeten åt Västlänken på Götatunneln. Oegentligheten har i dag anmälts till domstol, som kan komma tvinga Trafikverket att avbryta verksamheten och genomföra en korrekt upphandling, skriver Mats Lövgren, Nätverket stoppa Västlänken nu.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Västlänken planeras att passera ovan Götatunneln på två avsnitt. Dels är det en passage under Kungsgatan och dels i höjd med Operan. Orsaken är att den befintliga bergtäkten inte klarar Västlänkstunnelns tyngd utan måste ersättas av armerad betong.

Det förstärkningsarbete på Götatunneln som startade vid midsommar och utförs framför Operan ingick från början i projektetapp Kvarnberget. Under 2017 genomförde Trafikverket en upphandling av hela etappen men fick bara in ett enda anbud, vilket myndigheten ansåg låg för högt.

Trafikverket valde då att göra om upphandlingen och plockade samtidigt ur arbetet på Götatunneln och lade det som enskilt delprojekt. Detta delprojekt gavs i sin tur utan öppet anbudsförfarande till NCC i egenskap av en tilläggsbeställning i byggföretagets kontrakt för projektetapp Station Centralen.

ANNONS

Tas på löpande räkning

På direkt fråga till Trafikverket vilken kostnad Götatunnelns förstärkningsarbete har ges svaret att de inte vet utan arbetet sker på löpande räkning. I sitt informationsmaterial säger myndigheten att arbetet med Götatunneln ska ta 21 veckor men håller tunneln stängd under 25 veckor. Att förstärkningsarbetet torde kosta hundratals miljoner kronor är därför inte en orimlig uppskattning. I vilket fall rör det sig om betydligt mer än vad som tillåts för direktupphandlingar enligt den lag om upphandling som styr Trafikverkets verksamhet, LUF. En direktupphandling får endast göras under speciella förutsättningar, varav tilläggsbeställning är en av dem.

Måste definieras i detalj

LUF §17:10 reglerar vad som gäller för ändringar i avtalen, såsom tilläggsbeställningar. Där kan vi utläsa att de måste i detalj vara definierade i ursprungsavtalet:

”10 § Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras i enlighet med ändrings- eller optionsklausul utan att en ny upphandling måste genomföras, om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och klausulen:

1. har angetts i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upphandlingen,

2. klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas, och

3. anger omfattningen och arten av ändringar som kan komma att göras”.

ANNONS

En klausul saknas

I september 2015 skrev Trafikverket och NCC kontrakt om etapp Station Centralen. Det är det avtal, kallat E02, som Trafikverket hänvisar till om sin tilläggsbeställning för förstärkningsarbetet på Götatunneln. En granskning av avtalet med dess bilagor visar dock att det saknar en klausul som ger NCC option att utföra arbeten på Götatunneln.

Att avtalet saknar en sådan klausul är egentligen inte är så märkligt eftersom när det skrevs under 2015 var Götatunnelns förstärkningsarbete en naturlig del i en helt annan etapp, Kvarnberget, som då ännu inte hade gått till upphandling. Ur ett juridiskt perspektiv spelar det en stor roll eftersom den tilläggsbeställning som Trafikverket har gjort för arbeten på Götatunneln inte ryms inom de villkor som är beskrivna enligt LUF §17:10. Således är Trafikverkets direktupphandling olaglig.

Blir ett slag i luften

Till sitt försvar kommer Trafikverket högst sannolikt hänvisa till tidspress, att arbetet på Götatunneln behöver vara genomfört före starten av etapp Kvarnberget. Det är ett slag i luften. Trafikverket genomförde som sagt en ny upphandling för Kvarnbergsetappen – fast då utan Götatunnelns delmoment – och som blev klar i maj i år. Ingenting säger att Trafikverket inte skulle kunnat genomföra en parallell öppen upphandling för Götatunneln. Påståendet om försening blir därmed enbart av administrativ art eftersom de arbeten i Kvarnbergsetappen som direkt berör övergången av Götatunneln ligger ett par år framåt i tiden.

ANNONS

Göteborgarna får ta smällen

Trafikverkets olagliga direktupphandling har i dag anmälts till Förvaltningsrätten. Det kan resultera i att domstolen tvingar Trafikverket stoppa allt arbete på Götatunneln samt kräva en laglig korrekt upphandling. Vad det i så fall innebär kan vi enbart spekulera i, men ansvarig för det blir Trafikverket som har agerat lagvidrigt.

Att stadens styrande är passiva i Västlänksfrågan och i stort låter Trafikverket göra lite som de vill innebär att göteborgarna får märkbara försämringar i sin vardag. Det är något att fundera över på valdagen den 9 september.

Mats Lövgren

samordnare Nätverket stoppa Västlänken nu

ANNONS