Anna Johansson  (S), ordförande Socialdemokraterna Göteborg.
Anna Johansson (S), ordförande Socialdemokraterna Göteborg.

Ohederligt att påstå att S hindrar kamp mot extremism

Det borde inte ens behöva sägas, men låt oss ändå börja med att vara glasklara: För Socialdemokraterna i Göteborg är alla former av förtryck och extremism oacceptabla. Att påstå något annat är ohederligt, skriver bland andra Anna Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Drevet mot "Soffan", 20/2

De senaste åren har, delvis men inte enbart utifrån Ann-Sofie Hermanssons viktiga engagemang i frågan, arbetet mot hedersrelaterat förtryck i Göteborg intensifierats och förtydligats. För detta finns det och har det hela tiden funnits ett starkt och odelat stöd i vårt parti. Insatserna och initiativen från oss socialdemokrater har varit många och berört flera olika områden, nedan följer ett axplock:

Vi har hela tiden ekonomiskt stött ideella organisationer som gör oerhört viktiga insatser mot hedersförtryck.

I social resursnämnd tog vi tidigt under mandatperioden, innan Ann-Sofie Hermansson tillträdde som gruppledare, initiativ till en genomlysning av stadens insatser mot hedersförtryck. Vi har hela tiden ekonomiskt stött ideella organisationer som gör oerhört viktiga insatser mot hedersförtryck.

ANNONS

Det är också i social resursnämnd vi har drivit igenom samordningsfunktionen mot hedersförtryck, vilket gör att Göteborgs stad i dag har en samordnare som jobbar aktivt med frågan. Så sent som i onsdags (20/2) så lade vi ett skarpt förslag i nämnden att förstärka samordningsfunktionen med mer personal, vilket tyvärr röstades ner av övriga partier.

I stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden har vi sett till att det genomförs omfattande insatser i kampen mot hedersförtrycket.

I stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden har vi sett till att det genomförs omfattande insatser i kampen mot hedersförtrycket, inte minst i verksamheten som riktas mot ungdomar och vi har specifikt yrkat på att det ska göras särskilda satsningar inför sommaren för att förhindra tvångsgifte och könsstympning. Vi har sett till att detta är en högt prioriterad fråga för stadsdelarnas förvaltningar, till exempel inom socialtjänsten och naturligtvis i skolorna. I förskolenämnden och grundskolenämnden har vi tydligt markerat mot de incidenter av slöjtvång som förekommit och sett till att personalen fått tydliga riktlinjer att följa.

Det behövs en väg ut ur hedersförtryckande strukturer – även för män.

Vi socialdemokrater vet att arbetslöshet och utsatthet utgör en del av grogrunden för extremism och hedersförtryck. Det behövs en väg ut ur hedersförtryckande strukturer – även för män. I nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har vi drivit igenom skarpa åtgärder för lyfta unga mäns sysselsättningsnivåer och motverka dessa strukturer. Genom att koppla samman stora delar av den kommunala välfärden med polisen, och arbeta rent uppsökande, vill vi utöka projektet Ung Öst till att inkludera fler utsatta områden.

ANNONS

Under förra året beslutade vi om kraftigt förstärkta personsäkerhetsrutiner för Göteborgs stads anställda.

Under förra året beslutade vi om kraftigt förstärkta personsäkerhetsrutiner för Göteborgs stads anställda. De modiga medarbetare som dagligen arbetar med att bekämpa hedersförtryck befinner sig i en utsatt situation. De stärkta personsäkerhetsrutinerna förbättrar förutsättningarna för personalen att känna sig trygga i sitt viktiga arbete.

Vi är en frihetsrörelse som kommer fortsätta ta kampen mot alla former av förtryck.

Till sist har vi bara en undran: på vilket sätt gagnar det de utsatta kvinnorna, flickorna och pojkarna att bygga upp en politisk konflikt som inte finns?

Vi hoppas i stället att ni som startat denna debatt vill träffa oss och prata mer om vår syn på dessa viktiga frågor och vad mer som behöver göras för att öka jämlikhet, frihet och självbestämmande och ser fram emot att fortsätta det viktiga arbetet tillsammans med er och andra engagerade.

Anna Johansson (S)

ordförande Socialdemokraterna Göteborg

Shadiye Heydari (S)

ordförande S-kvinnor, Göteborg/gruppledare SDN, Angered

Amalia Rud Pedersen

ordförande SSU, Göteborg

Annelie Schagerström

ordförande HBTS, Göteborg

Joakim Berlin

ordförande Tro och Solidaritet, Göteborg

Jonas Attenius (S)

gruppledare nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Marina Johansson ()S)

ANNONS

gruppledare social resursnämnd

Ingrid Andreae (S)

gruppledare grundskolenämnden

Viktoria Tryggvadottir (S)

gruppledare SDN,Västra Göteborg

ANNONS