Denna oro för att inte hitta något eget boende i framtiden uttrycks av så många som var tredje ung vuxen. Ännu fler tvekar inför att bilda familj på grund av situationen på bostadsmarknaden, skriver debattörerna.
Denna oro för att inte hitta något eget boende i framtiden uttrycks av så många som var tredje ung vuxen. Ännu fler tvekar inför att bilda familj på grund av situationen på bostadsmarknaden, skriver debattörerna. Bild: Håkon Mosvold Larsen

Ohållbart att allt fler unga tvingas bo kvar hemma

Bostadsbristen gör att unga vuxna får betala ett högt pris och tvingas förskjuta starten på vuxenlivet. Det som hindrar dem från att flytta är i första hand bristen på bostäder eller ekonomiska faktorer, skriver Gabriella Näslund och Beatrice Klein.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Bor hemma, vill flytta men dyrt och oklart på bostadsmarknaden.” Så svarar en av de 19 000 unga vuxna i Storgöteborg som bor kvar hemma hos föräldrarna mot sin vilja. Ännu fler tvekar inför att starta familj eller flytta till en annan ort. Bostadsbristen gör att unga vuxna får betala ett högt pris och tvingas förskjuta starten på vuxenlivet.

Hyresgästföreningen har vartannat år sedan 1997 frågat unga mellan 20 och 27 år om deras boendesituation. Årets undersökning visar att antalet unga som bor kvar i föräldrahemmet ökar samtidigt som antalet som har ett eget boende minskar. I Storgöteborg är det så många som 24 procent som bor kvar hemma, mot 21 procent 2021. Omräknat i antal innebär det att cirka 25 500 unga vuxna i Storgöteborg just nu är hemmaboende.

ANNONS

Ofrivilligt hemmaboende

Bland dem som bor hemma hos föräldrar svarar 76 procent att de vill bo på annat sätt. 19 000 unga vuxna i Storgöteborg är med andra ord ofrivilligt hemmaboende, så kallade mambos. Det som hindrar dem från att flytta är i första hand bristen på bostäder eller ekonomiska faktorer.

”Bor hemma, vill hitta egen bostad nästa år när jag är klar med studierna men med tanke på alla långa kötider vet jag inte hur enkelt jag kommer kunna hitta en bostad, och med de höga hyrorna är det inte säkert att jag kommer ha råd med en bostad”. Så svarar en annan person i vår undersökning. Denna oro för att inte hitta något eget boende i framtiden uttrycks av så många som var tredje ung vuxen. Ännu fler tvekar inför att bilda familj på grund av situationen på bostadsmarknaden.

Lagen måste ändras och tillåta att en större del fördelas efter behov, där de som exempelvis står utan bostad prioriteras

Det är anmärkningsvärda siffror som visar att bostadspolitiken sviker de unga. De får inte chansen att skapa sig ett eget hem, de hindras från att ta klivet ut i vuxenlivet och i många fall innebär det också att de tvingas tacka nej till sin utbildning eller inte kan avsluta sina studier.

För att underlätta för fler unga vuxna att kunna få ett eget boende föreslår vi tillsammans följande åtgärder:

ANNONS

Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid. Matchningen på bostadsmarknaden måste bli mer effektiv. Lagen måste ändras och tillåta att en större del fördelas efter behov, där de som exempelvis står utan bostad prioriteras.

Stärk bostadsbidraget. Detta är extra viktigt för unga vuxna som har kort kötid och låg betalningsförmåga. Vi vill se höjda bostadsbidrag och vi vill minska risken för att bli återbetalningsskyldig, så att också de med lägre inkomst kan få ett rimligt boende.

Förmånliga bygglån. Detta är det viktigaste kravet och det som kommer att trygga ungas bostadsbehov på längre sikt. Vårt förslag om förmånliga bygglån främjar en nybyggnadstakt som håller jämna steg med efterfrågan och befolkningsutvecklingen samt håller nere hyrorna i nyproduktion.

Gabriella Näslund, ordförande Göteborgs Förenade Studentkårer

Beatrice Klein, bostadspolitisk strateg Hyresgästföreningen region Västra Sverige

ANNONS