Jörgen Warborn (M), Europaparlamentariker.
Jörgen Warborn (M), Europaparlamentariker.

Offra inte frihandeln i Amazonas skogsbränder

Frihandelsmotståndare tar nu chansen och försöker nu blockera Mercosur, EU:s frihandelsavtal med Sydamerika, med hänvisning till skogsbränderna i Amazonas. Men de har lika fel som förut. Genom avtalet kan EU sätta press på Brasiliens klimatpolitik. Utan avtal står vi maktlösa, skriver Jörgen Warborn (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Efter 20 år av förhandlingar lyckades EU i juni sluta sitt största frihandelsavtal någonsin. Genom avtalet med sydamerikanska Mercosur, som innefattar fler än 260 miljoner människor i Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay, öppnas möjligheter för företagare på våra båda kontinenter att ta sig in på nya marknader. En enorm potential finns för både företag och konsumenter.

Minskade eller borttagna tullar gör att svenska och europeiska företag får smidigare tillgång till andra marknader och enklare kan exportera och importera varor och tjänster. Detta innebär inte bara fler jobb utan även större utbud och mer konkurrens, vilket i sin tur gör varor och tjänster billigare och bättre. Man beräknar också att europeiska företag sparar närmare 45 miljarder kronor per år i minskade tullavgifter. Frihandelsavtalet bidrar även till förbättrat miljö- och klimatarbete, genom regler för naturskydd och implementering av Parisavtalet.

ANNONS

Frihandelsmotstånd

Innan frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur kan träda i kraft kvarstår dock omröstningar i EU-parlamentet och i medlemsländernas parlament och regeringar. Inför detta har nya orosmoment seglat upp de senaste dagarna. Samtidigt som avtalet är inne i sin absoluta slutfas rasar nämligen gigantiska skogsbränder i världens mest artrika regnskog, Amazonas. Denna katastrof försöker nu frihandelsmotståndare använda som verktyg för att stoppa frihandelsavtalet med Mercosur. Sitt gamla vanliga motstånd mot handel klär de i ord om klimatengagemang, men de har lika fel nu som förut.

Genom Mercosuravtalet kan vi tygla president Bolsonaros klimatpolitik och ge Brasilien goda anledningar att genomföra nödvändiga miljöreformer'

Som vice gruppledare för EU-parlamentets största partigrupp i handelsutskottet oroas jag av att länder som Frankrike och Irland nu försöker blockera frihandelsavtalet för att uttrycka missnöje med Brasiliens klimatpolitik i allmänhet och president Bolsonaros hantering av bränderna i synnerhet.

Skogsbränderna i Amazonas är inte en anledning att motsätta sig ett frihandelsavtal som erbjuder så många fördelar. Medan Brasilien är den största handelspartnern inom Mercosur innefattar det också Argentina, Paraguay och Uruguay. Avtalet är verkligen inte någon present till Brasilien, utan något som både EU och Sydamerika behöver. Vi skyddar inte heller Amazonas regnskogar genom att inte skriva på avtalet. Tvärtom kan vi tack vare reglerna i avtalet tvinga Brasilien att förbättra skyddet av regnskogen och minska klimatutsläppen. Utan avtal står vi maktlösa.

ANNONS

Kan tygla Bolsonaros klimatpolitik

Mercosur-avtalet erbjuder möjlighet till handel med en tidigare svåråtkomlig marknad, när alternativet i dagens spända handelsklimat mycket väl hade kunnat vara protektionism. Parisavtalets klimat- och miljömål ingår i överenskommelsen och båda parter har lovat att implementera det. Genom avtalet kan vi tygla president Bolsonaros klimatpolitik och ge Brasilien goda anledningar att genomföra nödvändiga miljöreformer.

Genom att inte ratificera frihandelsavtalet med Mercosur riskerar vi att skapa falska förhoppningar om en lösning av klimatfrågan och skogsbränderna. I stället måste vi arbeta på flera fronter samtidigt. Det finns många plattformar där vi kan övertyga och hjälpa Brasilien att hantera skogsbränderna och driva en hållbar klimatpolitik. Handelspolitiken är utan tvekan en sådan plattform.

Frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur måste skrivas under. Europas konkurrenskraft och våra möjligheter att tackla akuta klimat- och miljöproblem är beroende av det. De tragiska skogsbränderna i Amazonas är inte en anledning att offra frihandeln i lågorna.

Jörgen Warborn (M)

EU-parlamentariker

vice gruppledare (EPP) i handelsutskottet

ANNONS