Social distansering och munskydd ihop ger dessutom större effekt än varje del för sig och de europeiska och amerikanska smittskyddsinstituten liksom WHO förordade munskydd redan från sommaren 2020, skriver debattörerna.
Social distansering och munskydd ihop ger dessutom större effekt än varje del för sig och de europeiska och amerikanska smittskyddsinstituten liksom WHO förordade munskydd redan från sommaren 2020, skriver debattörerna. Bild: Privat

Obegripligt att munskyddskrav inte införs mot omikron

Det finns stark evidens för att munskydd effektivt minskar smittan. Ändå kommer inga krav på munskydd på bred front. Undviker Folkhälsomyndigheten skarpare krav på munskydd därför att det skulle innebära ett indirekt erkännande av att vi valt fel väg, som orsakat omfattande lidande och död? skriver bland andra Staffan Björck, legitimerad läkare och medicinsk rådgivare Registercentrum Västra Götaland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

”Vi räknar våra framgångar i liv” är ett ofta använt uttryck av Brent James, legendarisk kvalitetsexpert inom sjukvård. Det är bättre än att behöva räkna sina tillkortakommande i döda. Det finns nu studier som visat att Sverige hade mer än halverat antal döda under pandemins första våg om vi varit lika effektiva som Danmark. Det börjar även bli möjligt att utvärdera Sveriges unika attityd till munskydd.

Från tidigt i pandemin har Folkhälsomyndigheten fört fram att det saknas evidens för munskydd och att de kan vara farliga genom att invagga oss i falsk trygghet så att vi inte håller avstånd. Nästa steg blev att förneka betydelsen av luftburen smitta. Om man hade erkänt detta alltmer underbyggda faktum hade man tvingats erkänna att munskydd är det främsta vapnet mot luftburen smitta, inte handtvätt.

ANNONS

Försökte påverka

Folkhälsomyndigheten har systematiskt underminerat tilltron till munskydd vilket de faktiskt medgett. Till och med när WHO rekommenderade munskydd gick statsepidemiolog Tegnell så långt att han i ett mejl försökte påverka det Europeiska Smittskyddet (ECDC) att inte rekommendera munskydd eftersom ” Det skulle också innebära att spridningen är luftburen vilket skulle skada ytterligare kommunikation och förtroende…… vi vill varna för publicering av detta råd”.

Evidensen för allmän användning av munskydd är överväldigande idag. Även Kungliga Vetenskapsakademien har i flera rapporter framhållit värdet av munskydd. Social distansering och munskydd ihop ger dessutom större effekt än varje del för sig och de europeiska och amerikanska smittskyddsinstituten liksom WHO förordade munskydd redan från sommaren 2020. Det är obegripligt att regeringen och Folkhälsomyndigheten valt en egen linje som vi är nästan ensamma om i världen.

Halverar smittan

Nu finns också så mycket forskning om hur stor effekten är av munskydd, att det ger möjlighet att räkna på konsekvenser av vår låga användning och om det gått så illa som vi tidigare varnat för. En sammanvägning av flera studier har visat att munskydd minskar smittan med hela 53 procent.

Sannolikt är dock bästa tillgängliga kunskap idag en studie från december 2021. Den omfattade 340 000 individer lottade till ökad användning av munskydd eller till kontrollgrupp. Den genomfördes i Bangladesh med uppbackning från flera amerikanska universitet där man med riktade insatser försökte få fler att använda munskydd. Användningen av munskydd ökade till 42 procent så minskade smittan med 11 procent, jämfört med kontrollgruppen där bara 13 procent använde munskydd. Det är i linje med många andra mindre studier. Men viktigast - smittspridning hos äldre minskade mycket, hos dem över 60 år med hela 35 procent.

ANNONS

3000 färre döda

Samma insats skulle, om den haft samma effekt i Sverige, inneburit att 3 000 färre dött av de cirka 9 000 individer över femtio år som avlidit av covid-19 sedan sommaren 2020. I beräkningen har vi antagit att Sverige haft samma måttliga ökning av användningen och beräknat dödsfall på samma sätt som i studien. Det är således högst rimligt att påstå att Sveriges munskyddsstrategi inneburit tusentals snarare än 10-tals eller 100-tals dödsfall.

Trots att Folkhälsomyndigheten och regering sagt sig vilja skydda äldre med högst risk, så har statsepidemiolog Tegnell inte på något sätt antytt att studien påverkat inställningen till munskydd.

Idag finns bara rekommendationen att man bör använda munskydd vid trängsel i kollektivtrafik, med en efterlevnad som måste vara besvärande för Folkhälsomyndigheten. Inte ens med rusande omikronsmitta finns krav på obligatorisk användning i offentliga miljöer, till exempel i affärer, apotek etcetera eller att använda mycket effektivare andningsskydd som FFP2.

Trots att Folkhälsomyndigheten och regering sagt sig vilja skydda äldre med högst risk, så har statsepidemiolog Tegnell inte på något sätt antytt att studien påverkat inställningen till munskydd

Detta leder till tanken: Undviker Folkhälsomyndigheten skarpare krav på munskydd därför att det skulle innebära ett indirekt erkännande av att vi valt fel väg, som orsakat omfattande lidande och död?

Befolkningen i Sverige har inte fått korrekt information om hur smittan kan minskas på detta sätt. Vi undanhålls därmed ett av de viktigaste verktygen i pandemibekämpningen. Vi har nu en explosiv ökning i smittan. Att vänta och se överensstämmer inte med den vetenskap och beprövad erfarenhet som smittskyddslagen kräver.

ANNONS

Andningsskydd, är, i motsats till vaccinerna, lika effektivt mot alla coronavirus – alfa, delta, omikron och den nya pi.

Staffan Björck, Medicinsk rådgivare, Registercentrum Västra Götaland

Ola Stenqvist, Sahlgrenska Akademin

Krister Forsberg, Expert personlig skyddsutrustning, Lidingö

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS