Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

SD anser istället att svaret till stadens anställda borde innefatta information om att man inte alls bör återgå direkt till en arbetsplats om man varit i Kina, då virus smittar även under inkubationstiden. Det innebär att man kan vara symptomfri, utan hosta och feber, men ändå vara smittbärare av virus, skriver debattörerna. Bild: Jenny Ingemarsson
SD anser istället att svaret till stadens anställda borde innefatta information om att man inte alls bör återgå direkt till en arbetsplats om man varit i Kina, då virus smittar även under inkubationstiden. Det innebär att man kan vara symptomfri, utan hosta och feber, men ändå vara smittbärare av virus, skriver debattörerna. Bild: Jenny Ingemarsson

Oansvarigt att låta Kinaresenärer gå till jobbet

Trots att WHO har utlyst globalt nödläge så anser politikerna i Göteborgs stad att personer som har varit i Kina kan gå till jobbet, utan att man vet om de är smittbärare. Det tycker vi är mycket oroväckande, skriver Agneta Kjaerbeck (SD) och Jörgen Fogelklou (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

WHO har i dagarna utlyst globalt nödläge på grund av coronavirusets snabba spridning i världen. I Göteborgs stad har Samhällsskydd och beredskap under föregående vecka kommunicerat ut information till stadens medarbetare avseende Coronaviruset. Dokumentet heter ”Frågor och svar med anledning av Coronaviruset.” De frågor som ställs och besvaras i informationsbrevet är bland annat:

• Vilka åtgärder vidtar Göteborg Stad med anledning av viruset?

• Hur ser kommunens planering för en pandemi ut?

• Avråder Göteborgs Stad sina medarbetare från att resa till Kina?

• Hur ser ni på om medarbetare varit i Kina och återkommer till jobbet?

• Om vi får en smittspridning i Göteborg, vilka grupper ser ni som viktigast att värna?

Den näst sista och fjärde frågan och det svar Samhällsskydd och beredskap på stadsledningskontoret kommunicerar ut till Göteborgs anställda förvånar oss Sverigedemokrater, eftersom detta virus smittar under inkubationstiden och den som bär smittan inte behöver uppvisa några symptom för att vara bärare av viruset. Därför har vi lagt ett brådskande initiativärende till kommunstyrelsen med en uppmaning om att ändra svaret i frågan som i dagsläget lyder:

”Hur ser ni på om medarbetare varit i Kina och återkommer till jobbet?

Den som inte upplever några symptom kan återgå till arbetet. Om man har hosta och feber ska man kontakta vården via telefon och berätta om symptomen och var man har varit. Man ska också sjukanmäla sig och stanna hemma från jobbet.”

Stanna hemma

SD anser i stället att svaret till stadens anställda borde innefatta information om att man inte alls bör återgå direkt till en arbetsplats om man varit i Kina, det är ännu inte helt kartlagt om viruset smittar under inkubationstiden. Därför är det mer lämpligt att de som återvänder till Göteborg från Kina sjukanmäler sig och stannar hemma från jobbet. Ett lämpligt journummer skulle kunna upprättas specifikt för återvändare från Kina där dessa kan samråda med lämplig läkare. Det är fullt möjligt för den som nu vill återgå lite fortare till sin arbetsplats, att göra ett test för att se om man bär på viruset. Det kan bli både kostsamt och farligt för Göteborgs Stad att inte vara eftertänksamma och pragmatiska när nödläge har utlysts.

På industrijättar som AB Volvo, Volvo cars och SKF i Göteborg har man tagit beslut om två veckors karantän för medarbetare som nyligen återvänder från Kina. Även Geelyägda fordonsutvecklaren CEVT ber sina hemkomna att jobba hemifrån. Det scenario som kan uppstå i en familj blir att en kommunalanställd familjeförsörjare fortsätter gå till jobbet som om inget hade hänt, medan den andre blir satt i hemmakarantän med lön. Det här tycker vi ger väldigt märkliga signaler.

Sverigedemokraterna i Göteborg kommer väcka ärendet på sittande möte i dag (onsdag). Vi förutsätter att kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson (M) samt övriga politiker inser vikten av att behandla Göteborgs anställda med samma varsamhet som de privata industrijättarna. Snart stundar det kinesiska nyåret och då gäller det att inte stå handfallna. För oss kommer alltid människors säkerhet och hälsa vara av absolut största prioritet i Göteborg.

Jörgen Fogelklou (SD), kommunalråd Göteborg

Agneta Kjaerbeck (SD), ledamot kommunfullmäktige Göteborg