Sverige behöver gå i täten för omställningen till ett fosilfritt samhälle och då krävs politisk handlingskraft. Inte bara via visioner utan konkret planering som låter hela Sverige vara del av den nya grönare bilismen, skriver debattörerna.
Sverige behöver gå i täten för omställningen till ett fosilfritt samhälle och då krävs politisk handlingskraft. Inte bara via visioner utan konkret planering som låter hela Sverige vara del av den nya grönare bilismen, skriver debattörerna. Bild: Janerik Henriksson/TT

Oacceptabelt att det inte går att ladda bilen på landet

I dag råder det närmast konsensus att omställning till fossilfria drivmedel krävs för att nå klimatmålen. Tyvärr hänger inte utvecklingen av den nödvändiga infrastrukturen för laddning med, skriver Christer Abrahamsson och Maximilian Bengtsson.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Förändringen omfattar självklart privatbilism, men kanske än mer transporter och kollektivtrafik som snabbt behöver elektrifieras. Såväl svenska konsumenter som transportföretag ser idag stora vinster i elektrifieringen, vilket resulterar i att elbilsförsäljningen nu skjuter i höjden. Men privatbilister och transportföretag vittnar ofta om hur svårt och ibland näst intill omöjligt det är att ladda sin bil vid längre resor utanför de större tätorterna och städerna.

Inte hänt mycket

I regeringens elektrifieringsstrategi finns förslag om framtagande av ett nationellt handlingsprogram för infrastruktur gällande elbilsladdning. Problemet är att utvecklingen går snabbare och snabbare och de politiska besluten hänger inte med. Sedan strategin presenterades har det inte hänt mycket och det handlingsprogram som hade behövt vara på plats sedan lång tid tillbaka börjar bli för sent ute. Det här innebär att många grundproblemen kvarstår. Medan de större städerna har relativt väl utbyggd laddinfrastruktur så är mindre tätbefolkade delar kraftigt eftersatta och vi ser även tydliga flaskhalsar längs motorvägarna. Det finns även en ojämn fördelning av laddplatser, där de socioekonomiskt svagare områdena har ett lägre utbud.

ANNONS

De här skillnaderna som finns mellan olika delar av Sverige är både oacceptabla och både ekonomiskt, miljömässigt och socialt katastrofala. Det som behövs är en nationellt driven planering och det ska finnas platser för att ladda din elbil oavsett destination. Det får helt enkelt inte vara godtyckligt och som i dagsläget – upp till varje enskild kommun samt nätägare – att fälla avgörandet över utbyggnaden av infrastrukturen för elbilsladdning.

De här skillnaderna som finns mellan olika delar av Sverige är både oacceptabla och både ekonomiskt, miljömässigt och socialt katastrofala

För att nå en lösning på utmaningen kring infrastruktur för elbilsladdning har vi följande förslag:

– Regeringen måste se till att handlingsprogrammet kommer på plats snarast och att det innehåller mer av konkreta lösningar och mindre av visionära formuleringar. Fokus bör riktas mot att distribueringen fördelas jämnt över landet.

– Sverige behöver ett operativt inriktat samverkansprojekt mellan stat, regioner, kommuner och nätägare, där staten har det tydliga ansvaret för helhetsperspektivet.

– Blicka mot Norge som är ett föregångsland, både när det gäller utbyggnad av elbilsflottan och själva infrastrukturen för laddning. I dag är det så att Västra Götalandsregionen har kommit väldigt långt i utvecklingen av laddstationer, till stor del för att de är tvingade att möta de högt ställda krav som besökande norska elbilsförare ställer.

Sverige behöver gå i täten för omställningen till ett fosilfritt samhälle och då krävs politisk handlingskraft. Inte bara via visioner utan konkret planering som låter hela Sverige vara del av den nya grönare bilismen.

ANNONS

Christer Abrahamsson, divisionschef Arkitektur & Projektledning, Tyréns

Maximilian Bengtsson, trafikplanerare på Tyréns

ANNONS