Nytt lågvattenmärke i debatten om hamnen

Christofer Fjellner (M) sätter ett svårslaget bottenrekord med sin senaste debattartikel om hamnkonflikten. Man borde kunna förvänta sig bättre kunskaper av en politiker, skriver Lars Henriksson, IF Metall.

ANNONS
|

Replik Hamnkonflikten, 1/8 Hamnarbetarförbundet har under konflikten med AMP Terminals utsatts för en kanonad av angrepp, ofta fulla av medvetna lögner som gränsar till förtal. Fantasifulla lönenivåer, rena sakfel om krav, förhandlingsbud och produktionsbortfall, allt blir till ”alternativa fakta” som nöts in. En i kören är EU-moderaten Christffer Fjellner som i sin senaste debattartikel i GP sätter ett svårslaget bottenrekord. Fjellner fortsätter att upprepa en av propagandans teser: att det är Hamn4:ans strejker som lett till uppsägningar. Men de uppsägningar företaget varslat om var en följd av APMT:s månadslånga lockout, den utan jämförelse kraftigaste stridsåtgärd som genomförts i hamnen.

Frivillig stängning Genom att frivilligt stänga delar verksamheten i en månad slog bolaget inte bara mot sina anställda utan berövade också Göteborgs stad de intäkter som enligt avtal ska tillfalla kommunen. Ett kontraktsbrott som förvånansvärt nog mötts av tystnad från kommunen. I en nyvaknad omsorg om LO höjer sedan Fjellner tonläget till falsett när han försöker underblåsa splittringar bland de anställda, något som fackföreningar utsätts för i varje konflikt. Moderatpolitikerns nya grepp är att kräva att LO ska ingripa (oklart hur) genom hot om att det annars kommer att bildas rasistiska fackföreningar, information han säger sig ha inhämtat genom att ha ”talat med arbetsgivare”.

ANNONS

”Gula fackföreningar” Med Fjellners begränsade erfarenhet av arbetslivet kommer det kanske som en överraskning men det är faktiskt inte arbetsgivare som grundar fackföreningar, utan anställda. Det han syftar på är möjligen ”gula fackföreningar”, försök att tränga undan de anställdas egna organisationer genom företagssponsrade låtsasfack. Just sådant som är risken med den utredning som regeringen nu tillsatt för att förändra konflikträtten, livligt påhejad av bland andra Fjellner. En betald PR-konsult som kallas in av en arbetsgivare har sällan behov av att kontakta motparten för att skaffa sig kunskaper. För en folkvald politiker som med Bryssel som utsiktspunkt känt sig manad att gripa in i en facklig strid hade det varit smakfullt.

Lars Henriksson metallarbetare och förtroendevald i IF Metall

ANNONS