I den politiska retoriken efterfrågas ofta fler och växande företag. Men då krävs att personerna bakom företagen får en rimlig trygghet. Men en sådan innehåller inte regeringens höstbudget för 2018, skriver debattören.
I den politiska retoriken efterfrågas ofta fler och växande företag. Men då krävs att personerna bakom företagen får en rimlig trygghet. Men en sådan innehåller inte regeringens höstbudget för 2018, skriver debattören.

Nya skatten gör företagare allt otryggare

Den höjda skatten på ISK och kapitalförsäkringar som föreslås av regeringen är varken marginell eller en symbolfråga. För landets företagare är det en kraftig skattehöjning som hotar deras trygghet och ålderdom, skriver Johan Kreicbergs, Swedbank och Sparbankerna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Johan Kreicbergs,</strong>företagarekonom Swedbank och Sparbankerna
Johan Kreicbergs,företagarekonom Swedbank och Sparbankerna

Pensionärerna pekas ut som de stora vinnarna i budgetpropositionen. Samtidigt höjs skatten på sparande inom ramen för investeringssparkonton, ISK, och kapitalförsäkringar. Höjningen beskrivs av de som stödjer budgeten som ytterst marginell. De som kritiserar reformen menar däremot att en ökad beskattning på sparande är en viktig symbolfråga.

Debatten visar tydligt hur långt ned företagarna hamnat på den politiska agendan. För många företagare handlar det varken om en marginell skattehöjning eller om en symbolfråga. För företagarna är det en kraftig skattehöjning som hotar deras trygghet vid ålderdom.

Sparar till pensionen

Att starta ett nytt företag är ofta förknippat med relativt höga kostnader och få intäkter i uppstarten. För företagare finns därför möjlighet att längre fram avsätta medel till en så kallad direktpension eller att på annat sätt spara vinstmedel i företaget. Dessa medel placeras ofta i en kapitalförsäkring. Det är inte orimligt att en företagare som vill bygga upp ett lika starkt pensionssparande som hen skulle ha haft som anställd, samlar ihop ett par miljoner i kapitalförsäkringen. Om företagaren har höga inkomster behöver det totala kapitalet vara ännu högre. Det innebär att den föreslagna skattehöjningen motsvarar tusentals kronor per år för många företagare.

ANNONS

Inget nytt fenomen

Att företagarna glöms bort när trygghetsfrågorna diskuteras är inget nytt fenomen. Tyvärr beror det nog på att företagare enbart utgör cirka sex procent av väljarkåren – något som blir extra tydligt när valet närmar sig. Samtidigt är hela vår välfärd beroende av entreprenörer som investerar sin tid och sin kompetens i att bygga upp företag.

I den politiska retoriken efterfrågas ofta fler och växande företag. Men då krävs att personerna bakom företagen får en rimlig trygghet. Politiska beslut måste tas med hänsyn även till dem som inte har fasta månadslöner. Ett första steg är att inte genomföra förslaget om höjd skatt på sparande och att direkt börja arbetet med ett fungerande trygghetssystem för företagare.

Johan Kreicbergs

företagarekonom Swedbank och Sparbankerna

ANNONS