Nya miljoner till renare hav

Regeringen satsar 600 miljoner kronor i höstbudgeten på renare hav. Dessutom tillkommer insatser om drygt 100 miljoner kronor per år fram till och med 2020 med syfte att minska spridningen av plastprodukter, skriver bland andra Emma Nohrén (MP).

ANNONS
|

När världens ledare i juni samlades i New York åkte de därifrån med en lång lista på saker som ska göras för att rädda världens hav. Nu fortsätter regeringen arbetet att göra verklighet av fina ord. I den höstbudget som regeringen i mitten av september lägger fram på riksdagens bord kommer 600 miljoner kronor föreslås avsättas till arbetet för rena hav.

Haven står inför många och allvarliga hot – men med politisk vilja går det att skapa lösningar som säkerställer att vi har friska och rena hav. Hav som förser oss med både mat, jobb, bad, strandpromenader och säkerställer ett levande ekosystem.

ANNONS

Hundratals läckande vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som riskerar att läcka miljöfarliga ämnen som kan skada växter, djur och människor. Två vrak som under en lång tid omtalats i media är Thetis och Skytteren, som i dag ligger på havsbotten utanför Bohuskusten. Från dessa läcker olja och annat bränsle som gör våra hav sjuka och skadar havsmiljön. Vi satsar 25 miljoner kronor per år i tio år för att kunna sanera vrak som dessa.

En annan utmaning som vi står inför är övergödningen av sjöar, kustområden och hav. Den orsakas till stor del av näringsämnen som kommer från land och via vattendrag rinner ut i havet. Insatser på land är viktiga för att komma åt övergödningsproblemet, och nu satsar regeringen 60 miljoner kronor på ett av våra största miljöproblem.

Under mandatperioden har regeringen satsat på skydd av marina områden, något som gjort att Sverige dubblerat ytan skyddad havsmiljö. Vi föreslår dessutom en ytterligare höjning av anslaget för marint områdesskydd.

Växlar upp mot plasten

Utöver detta presenterade regeringen redan i våras ett plastpaket som innefattar insatser om drygt 100 miljoner kronor per år fram till och med 2020 med syfte att minska spridningen av plastprodukter. Pengarna går i första hand till kommunerna längs med Bohuskusten. Vi växlar upp arbetet med strandstädning, minskar nedskräpningen av plastprodukter och stärker kunskapen om plastens miljöpåverkan.

ANNONS

Ett lokalt agerande är en förutsättning för ett globalt ansvarstagande. Det vi gör i Sverige spelar roll för världen. Regeringen har sedan den tillträdde prioriterat havs- och vattenfrågorna och med satsningarna i höstbudgeten fortsätter det arbetet.

Emma Nohrén (MP)

havspolitisk talesperson

Janine Alm Ericson (MP)

ekonomiskpolitisk talesperson

Tina Ehn (MP)

regionpolitiker Västra Götaland

ANNONS