Nya bilskatter ett svek mot bilisterna

Sveriges bilägare har ett stort intresse för att köra så klimatneutralt som möjligt. Men det förslag om en ny bilskatt med bonussystem som nu föreligger kommer inte att bidra till att Sveriges bilister ställer om till miljömässigt bättre fordon i den takt som behövs, skriver Fredrik Daveby och Lennart Söderberg, Motormännens Riksförbund.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Regeringen har aviserat höstbudgeten med återigen höjda skatter och i sedvanlig ordning har oppositionen spjärnat emot. Alliansen har till och med hotat med misstroendeförklaring om regeringen går vidare med en flygskatt på 80 kronor per inrikes resa. Men den skattehöjning som slår hårdast mot privatpersoner, för vilka nya dyra elbilar endast är en dröm, den väljer allianspartierna nu att låta passera. Det är ett svek från bägge lägren mot Sveriges bilägare som inte ges några reella incitament att ställa om mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Höjda skatter åt alla bilägare

Sveriges bilägare har ett stort intresse för att köra så klimatneutralt som möjligt, det märker vi varje dag på Motormännen. Regeringen har ett högt uppsatt mål: Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder.

ANNONS

Ett led i arbetet är att minska den fossilberoende fordonsflottan. Men det förslag om en ny bilskatt med bonussystem (bonus-malus) som nu föreligger kommer inte att bidra till att Sveriges bilister ställer om till miljömässigt bättre fordon i den takt som behövs.

Den nya bilskatten skulle ursprungligen ge en bonus till dem som köper en miljöbil och en initialt förhöjd skatt för dem som köper en bil med högt koldioxidutsläpp. Enligt regeringens förslag visar det sig att bonus-malus i praktiken till största delen innebär höjda skatter, för alla bilägare. De allra flesta bilägare får skattehöjningar upp till 400 kronor, men vissa ägare av äldre bilar får skattehöjningar på flera tusen kronor. Skatten går inte heller tillbaka i form av högre bonusar till supermiljöbilarna. I stället går den höjda skatten, som innebär minst 1,5 miljarder kronor, rakt in i statens kassa.

Omställningen går för långsamt

Allianspartierna har under våren och sommaren visat att det finns vissa skattehöjningar som de inte kommer att acceptera, en flygskatt på 80 kronor för en inrikesresa är tydligen en sådan. Det är ofattbart att politiker, som säger sig värna om miljön, nu genom detta utspel blundar för flygets stora miljöpåverkan och i stället straffbeskattar alla dem som behöver en bil för att klara sin vardag. Detta äventyrar trovärdigheten i att svenska politiker tar miljöfrågan på allvar.

ANNONS

De nya dyra elbilarna och laddhybriderna, som ges bonus i det nya förslaget, köps till 90 procent av företag. Privatpersoner är ofta hänvisade till billigare modeller där bonusen på några procent av priset inte gör någon större skillnad.

Motormännen anser att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta går för långsamt. Bonus-malus kommer inte att påskynda den processen. Vi anser att det behövs fler och kraftfullare incitament för att välja de bästa alternativen när man byter bil:

  1. En skrotningspremie på 10 000 kronor skulle, enligt våra beräkningar, kunna minska koldioxidutsläppen med 40 000 ton per år.
  2. Inför teknikneutrala långsiktiga skattefördelar till alla som väljer att köra mer klimatsmart oavsett om det är en ny eller begagnad bil.
  3. Utvärdera möjligheten att strukturera subventioner för de klimatbästa bilarna på det sätt som Norge gör.
  4. Behåll den femåriga skattebefrielsen. När klimatsmarta modeller inte subventioneras väljs de bort både av företag och privatpersoner.

Vi uppmanar nu riksdagens politiker att ta sitt förnuft till fånga. En generell skattehöjning och i praktiken oförändrad bonus var inte det förslag som tidigare utredningar har förespråkat eller vad Sveriges bilägare och konsumenter efterfrågade. Omställningen mot fossiloberoende riskerar nu att stanna av.

De kommande månaderna visar om Alliansen är beredd att ta upp kampen för ett system som stöttar omställningen, eller om man väljer att göra gemensam sak med regeringen och ytterligare överbeskatta Sveriges bilägare. Som väljare här i länet, kontakta din riksdagspolitiker och säg din mening!

Fredrik Daveby

vd Motormännens riksförbund

Lennart Söderberg

ordförande i Motormännens lokalklubb i Göteborg

ANNONS