Ny narkotikapolitik är nödvändig

DEBATT: Magnus Ek, CUF, har helt rätt i att Sverige behöver en ny narkotikapolitik med fokus på vård och hälsa. Vi har i dag en utveckling som pekar åt fel håll på alla väsentliga punkter, skriver Magnus Callmyr.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Magnus Callmyr</strong>, socialpolitisk debattör
Magnus Callmyr, socialpolitisk debattör

Replik

Narkotikapolitiken, 20/5, 23-24/5 och 26/5

CUF:s Magnus Ek startade en debatt med ett inlägg om behovet av en ny narkotikapolitik med utgångspunkt i cannabis legala status. Ek har helt rätt i att Sverige behöver en ny narkotikapolitik med fokus på vård och hälsa. Vi har i dag en utveckling som pekar åt fel håll på alla väsentliga punkter: antalet narkotikarelaterade dödsfall ökar, antalet individer med beroende ökar, antalet kommuner med problem med att erbjuda en god beroendevård i tillräcklig omfattning ökar, och hälsofrämjande insatser som sprutbyten erbjuds i få kommuner. Därtill saknas livräddande insatser som utbrett Naloxon-program och injektionsrum. Givet denna situation behövs det mer debatt om utformning av en ny politik.

ANNONS

Fler konsekvenser

Ek tar i sin debattartikel även upp ett antal negativa konsekvenser till följd av kriminaliseringen av cannabis. Jag vill lägga till negativa konsekvenser genom stigmatisering av brukarna. Men att belysa dessa problem i en debattartikel är som att kasta in fotogen i en brasa och be om repliker som i bästa fall baseras på forskning som passar åsikten.

SSU:s Botström och Chrapkowska svarar med härskarteknik (förminskning) genom att upprepade gånger använda sig av etiketten drogliberal. De avstår dessutom från att bemöta de brister med dagens system som Ek påtalar.

Psykiatern Jonas Gondinger svarar med samma teknik och skriver att Ek saknar insikt. Detta samtidigt som han levererar ”tre grundfakta” som alla består av vetenskapligt tveksamma och omdebatterade påståenden. Därtill förmedlas det osakliga och stigmatiserande påståendet att ”man blir dum i huvudet” av att bruka cannabis.

Inte neutralt och sakligt

Läkaren Kai Knudsen svarar med att räkna upp ett antal påståenden om olika skadeverkningar. Tyvärr redovisas inte forskningen på ett neutralt och sakligt sätt. Legaliseringen i USA år 2014 kommenteras med statistik som slutar 2013. Som källa för att cannabis leder till flertalet dödsfall årligen används Toxreg. Men Toxreg är inte ett dödsorsaksregister som visar varför någon avlidit. Och artikeln av en KI-forskare som hänvisas till handlar om individer som använt cannabis vid mönstringen och avlidit efter det till följd av okända orsaker.

ANNONS

Magnus Ek nämnde i sin debattartikel att debattklimatet i svensk drogdebatt lämnar en hel del i övrigt att önska. Ovannämnda repliker bekräftar det. Förutom en ny och bättre narkotikapolitik behöver Sverige även en narkotikapolitisk debatt som bygger på respekt för varandra och en ärlig användning av vetenskapliga källor.

Magnus Callmyr

socialpolitisk debattör

ANNONS