Ny forskning om förskolan behövs

Barnens problem ska inte lösas med olika program. I stället borde det spridas information om hur psykisk ohälsa kan förebyggas. Men då behövs ny forskning, skriver Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Nyligen gick Folkhälsomyndigheten ut med ett påstående att förskola är bra för barns psykiska hälsa och utveckling – och hänvisade till att de har gjort en sammanställning av aktuell forskning. En sammanställning som sägs bemöta den kritik som professor Ulla Waldenströms lyfte i sin bok ”Hur mår barnen i förskolan?” Hon tog upp det faktum att vi inte vet hur barnen mår i förskolan, eftersom det saknas forskning under de senaste 30 åren.

Tyvärr så handlar det inte om aktuell forskning i den sammanställning som Folkhälsomyndigheten och Sven Bremberg ligger bakom, utan det handlar om gamla studier som har paketerats om och sedan presenterats som en nyhet. Studierna bygger främst på undersökningar av barn som gick i förskola på 60-, 70- och 90-talet. Sedan jämförs bara dagisbarn (som det hette då) med barn som gått hos dagmamma. Av åtta studier är bara en svensk, övriga sju är från Danmark och Norge. Det gör att sammanställningen saknar relevans för vilken effekt dagens förskola, med stora barngrupper och få personal, har på barn i Sverige.

ANNONS

OECD Pisa-undersökningen visar att elever i vårt land haft ständigt sjunkande skolresultat sedan år 2000 (med en viss uppbromsning nu senast, då de hamnade på samma nivå som 2009). Även sedan man justerat för socioekonomiska effekter samt utländsk bakgrund. Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar också ständigt. När läget är så allvarligt så borde det föranleda att någon myndighet forskar på varför det ser ut så här, i stället för att det sprids falska nyheter och vi har aktörer som tjänar pengar på att sälja skolbaserade program som till exempel SET, social och emotionell träning, till förskolor och skolor.

Förebygg i stället för program

Psykisk ohälsa har blivit en inkomstkälla för många, men för barnen som drabbas innebär det ett stort och många gånger livslångt lidande. Barnens problem ska inte lösas med olika program, utan i stället borde det spridas information om hur psykisk ohälsa kan förebyggas. Och där finns det ny och viktig forskning att sprida information om, kring anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi.

Låt oss slippa fler falska nyheter från politiskt styrda myndigheter. Det som behövs är en oberoende och opartiskt utredning kring vilken effekt förskolan har på små barn. En sådan undersökning bör ledas av oberoende forskare som inte förnekar den forskning som finns och som inte tjänar pengar på att sälja program mot psykisk ohälsa.

ANNONS

Madeleine Lidman

Hemmaföräldrars nätverk och Power to Parents

ANNONS