Arbetet med att förhindra att människor tar sina liv måste ske på flera fronter, skrive Lena Hallengren (S).
Arbetet med att förhindra att människor tar sina liv måste ske på flera fronter, skrive Lena Hallengren (S). Bild: Pressbild

Nu stärker vi insatserna för att förebygga självmord

Psykisk ohälsa är vår tids stora samhällsutmaning och vi måste jobba för att utvecklingen på många sätt. Vi ska se till att du som mår dåligt får hjälp snabbare. För att förebygga suicid tredubblar vi nu anslaget till civilsamhället på det här området, skriver Lena Hallengren (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Det finns saker som är så svåra att ta in, som gör så ont att vi helst inte pratar om det. Det faktum att drygt 1 500 människor i Sverige varje år väljer att avsluta sina liv är en sådan sak. Och just den här tiden på året, när många är lediga och firar jul och nyår, är den psykiska ohälsan för många värre. Det är både kring jul och alla andra dagar mycket viktigt att vi klarar av att ha ett samtal både om suicid och om den allvarliga psykiska ohälsa som leder dit.

Korta köerna

Det politiska målet är och måste vara att vartenda liv ska räddas, men jag kan konstatera att vi har en bit kvar för att komma dit. Arbetet med att förhindra att människor tar sina liv måste ske på flera fronter. Vi måste se till att färre mår dåligt till att börja med. Vi måste se till att fler får hjälp snabbt, innan den psykiska ohälsan blir för allvarlig. Vi måste se till att korta köerna till psykiatrin och kanske framför allt till barn- och ungdomspsykiatrin. Allt det arbetet är viktigt, men ändå räcker det inte. Vi måste också investera särskilt i arbetet med att förebygga och förhindra suicid.

ANNONS

Vi måste se till att korta köerna till psykiatrin och kanske framför allt till barn- och ungdomspsykiatrin

Tredubblar anslaget

Nu ger regeringen 30 miljoner kronor till Folkhälsomyndigheten för att genomföra kunskapshöjande insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention som ett led i att vi som samhälle ska bli bättre på att möta personer med självmordstankar. Samtidigt höjer vi det bidrag som går till det civila samhället på det här området, från 15 miljoner kronor till 50 miljoner kronor.

Suicid är ett område där mycket av den viktiga kompetensen finns hos civilsamhället

Suicid är ett område där mycket av den viktiga kompetensen finns hos civilsamhället, med organisationer som jobbar nära berörda och som ofta har egna erfarenheter. Det finns nog inga som är bättre på att bryta stigmat och klara att få oss att våga prata om frågorna än de som är engagerade i civilsamhället på det här området. I mina möten med dem har de ofta framhållit att de skulle både kunna och vilja göra ännu mer än de gör i dag, om resurserna fanns.

Den här höjningen innebär att vi mer än tredubblar anslaget. Jag hoppas att det bidrar till att den kraft som finns i civilsamhället på suicidområdet får större spridning och effekt.

Psykisk ohälsa är vår tids stora samhällsutmaning och vi måste jobba för att utvecklingen på många sätt. Vi ska se till att du som mår dåligt får hjälp snabbare, vi ska bryta utvecklingen med köerna till psykiatrin och vi ska se till att vi bättre möter och förebygger suicid. Den här höjningen innebär att vi mer än tredubblar anslaget. Jag hoppas att det bidrar till att den kraft som finns i civilsamhället på suicidområdet får större spridning och effekt.

ANNONS

Lena Hallengren (S), socialminister

ANNONS