I budgeten ges förutsättningar för de nya socialnämnderna att kraftigt växla upp det lokala trygghetsarbetet. En normalisering av det exceptionella kan aldrig accepteras. Därför satsar vi på fler ordningsvakter i centrala staden och i utsatta områden, vi bygger ut kameraövervakning på brottsdrabbade och otrygga platser, skriver debattörerna.
I budgeten ges förutsättningar för de nya socialnämnderna att kraftigt växla upp det lokala trygghetsarbetet. En normalisering av det exceptionella kan aldrig accepteras. Därför satsar vi på fler ordningsvakter i centrala staden och i utsatta områden, vi bygger ut kameraövervakning på brottsdrabbade och otrygga platser, skriver debattörerna. Bild: Robin Aron

Nu sjösätter vi ett kraftfullt omstartspaket för Göteborg

Göteborgs stad befinner sig i ett historiskt svårt och besvärligt läge, mycket på grund av pandemin. Det är i svåra tider som ledarskap och ansvarstagande prövas. I vår budget som vi presenterar i dag lanserar vi den omstart som Göteborg nu behöver och en rad satsningar presenteras för att få fler i jobb, i omställning och för att minska utanförskapet, skriver bland andra Axel Josefson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Redan innan pandemin slog till mot världen, Sverige och Göteborg fanns det tydliga tecken på att ekonomin bromsade in och att tillväxten dämpades. Pandemin har kraftigt försämrat utvecklingen och alla prognoser om framtiden har betydande osäkerheter. Flera bedömare pekar på att lågkonjunkturen kommer att hålla i sig och att arbetslösheten kommer ligga kvar på höga nivåer. För staden innebär det minskade intäkter via skatten och ökade kostnader för bland annat försörjningsstödet. Göteborgs stad befinner sig i ett historiskt svårt och besvärligt läge. Det är ett läge som vi delar tillsammans med alla andra städer och kommuner i Sverige. I dag presenterar Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna budgeten för Göteborgs Stad 2021. Budgeten tar avstamp i pandemins spår och dess effekter på både hälsa, välfärd och ekonomi.

ANNONS

Fastnat i utanförskap

Göteborg är en växande stad där många göteborgare lever ett gott liv och känner framtidstro. Samtidigt har för många fastnat i utanförskap, trots en långvarig högkonjunktur, och den aktuella situationen riskerar att göra avståndet än längre till egen försörjning. Äldre, har fått betala ett stort socialt pris under pandemin när man har följt myndigheternas råd om distansering. Ensamhet, oro och ohälsa har följt i spåren. Nära och kära har förlorats, företagare har fått se sina livsverk försvinna och unga människor fick ta ett stort ansvar när undervisningen övergick till distans. Besök, firanden och möten har ställts in eller flyttas på framtiden. Stadens medarbetare har, med stort hjärta och med engagemang, tagit ett ansvar för alla i behov av stöd och hjälp – det är vi oerhört tacksamma för.

Det är i svåra tider som ledarskap och ansvarstagande prövas. I budgeten lanserar vi den omstart som Göteborg nu behöver och en rad satsningar presenteras för att få fler i jobb, i omställning och för att minska utanförskapet. Långsiktiga förutsättningar skapas för skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Göteborg ska vara ledande i den gröna omställningen med teknik och innovationer för att möta klimathotet. Därför vidtas insatser för att stärka näringsliv, entreprenörskap och företagande som är grunden för vår gemensamma välfärd.

ANNONS

Goda resultat

Sedan Alliansen tog över styret av staden och sjösatte vår ekonomiska politik har goda ekonomiska resultat kunnat säkras under både 2019 och 2020. Strukturella underskott har arbetats bort samtidigt som pengar har kunnat sparas till sämre tider. Kommande åren säkras goda och stabila ekonomiska förutsättningar för stadens nämnder och styrelser. Genom ordning och reda i ekonomin kan staden nu möta vår tids största prövning.

Tillit mellan människor och rättssäkerhet är avgörande för ett tryggt och välfungerande samhälle. Gängkriminalitet, kriminella klaner, otillåten påverkan, skjutningar, tystnadskultur och vägspärrar hotar vår frihet och demokrati. Det kräver fokus på motåtgärder och förebyggande insatser. Att bekämpa brott är en polisiär uppgift, men hela samhället behöver bidra för att förebygga och komma till rätta med problemen som särskilt drabbar stadens förorter och göteborgssamhället i stort.

En långsiktig strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg ska tas fram under 2021

Under överskådlig tid måste arbetet med att bekämpa brottslighet vara högt på agendan. En långsiktig strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg ska tas fram under 2021. I budgeten ges förutsättningar för de nya socialnämnderna att kraftigt växla upp det lokala trygghetsarbetet. En normalisering av det exceptionella kan aldrig accepteras. Därför satsar vi på fler ordningsvakter i centrala staden och i utsatta områden, vi bygger ut kameraövervakning på brottsdrabbade och otrygga platser. Samtidigt genomförs satsningar för att socialtjänsten ska få bättre möjlighet att möta unga det gått snett för med tydliga och tidiga insatser.

ANNONS

Jobb att gå till

En politik för ett Göteborg som håller samman handlar om en skola där alla elever når sin fulla potential, att människor har ett jobb att gå till, trygga bostadsområden, en trygg och värdig äldreomsorg av hög kvalitet, ett starkt civilsamhälle och rikt föreningsliv som skapar gemenskap och tillit. Det handlar om både rättigheter och skyldigheter. 11 av 16 skolor i utsatta områden har vänt sina kunskapsresultat. Vår skolpolitik ger resultat, men vi är inte nöjda. Alla elever ska ges fler chanser att lyckas i skolan och nå sina drömmar.

Trots ett svårt och bekymmersamt läge står Göteborg rustat för en omstart efter pandemin. Göteborg ska vara en stad där alla ges chansen att forma sina liv och där ingen lämnas utanför. Det är så vi skapar framtidstro och en stad som vi kan vara stolta över.

Axel Josefson (M), Kommunstyrelsens ordförande och gruppledare

Helene Odenjung (L) Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och gruppledare

Emmyly Bönfors (C) Kommunalråd och gruppledare

Elisabet Lann (KD) Kommunalråd och gruppledare

ANNONS