Det avskyvärda decemberattentatet mot synagogan i Göteborg visar att vi tyvärr har långt kvar till respekten för alla människors lika värde och rättigheter. Vi måste därför särskilt intensifiera arbetet mot antisemitismen, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).
Det avskyvärda decemberattentatet mot synagogan i Göteborg visar att vi tyvärr har långt kvar till respekten för alla människors lika värde och rättigheter. Vi måste därför särskilt intensifiera arbetet mot antisemitismen, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Nu måste vi stärka arbetet mot antisemitismen

I en tid av ökad polarisering där diskriminering och hatbrott breder ut sig måste Göteborgs stad stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna. Arbetet mot antisemitism och rasism i alla dess former är en självklar del i detta, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

I dag – på minnesdagen för Förintelsens offer – hedrar vi offren för det mest förödande av brott som mänskligheten gjort sig skyldig till. Sex miljoner judar mördades, liv och generationer ödelades och fortsätter ge eko in i vår tid. Denna januaridag 1945 befriades förintelselägret Auschwitz-Birkenau.

Att aldrig glömma är också att se vad som händer i vår samtid. Vi ser hur antisemitism fortsätter att vara ett allvarligt fenomen runt om i Europa. Det är ett allvarligt hot mot judarna men också mot vår demokrati och allas vår frihet. Synagogan i Köpenhamn, en judisk skola i Toulouse, vår egen synagoga här i Göteborg. Runt om i Europa ser vi att antalet antisemitiska hatbrott har ökat under de senaste åren. EU:s byrå för grundläggande rättigheter har också lyft att det finns en stor underrapportering bland offer för antisemitiska attacker.

ANNONS

Ökat antal hatbrott, intolerans och ökad antisemitism betyder också en växande samhällsfara. Därför har jag tagit initiativet att skriva till den europeiska koordinatorn mot antisemitism, Katharina von Schnurbein, för att lyfta behovet av att även i den europeiska kontexten göra mer mot antisemitismen. Det kan handla om utbildning, erfarenhetsutbyte och gränsöverskridande samarbeten. Det kan även handla om ökade medel till de judiska församlingarnas säkerhetsarbete. Som det är i dag så behöver de som regel lägga en avsevärd del av sin budget på säkerhet. Det inskränker friheten och påverkar möjligheten att utöva sin religion på ett negativt sätt.

Fler hatbrott kräver moteld

I en tid av ökad polarisering – då diskriminering, rasism och hatbrott breder ut sig måste Göteborgs stad stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna. Det avskyvärda decemberattentatet mot synagogan i Göteborg visar att vi tyvärr har långt kvar till respekten för alla människors lika värde och rättigheter. Vi måste särskilt intensifiera arbetet mot antisemitismen. Ett viktigt steg var att Göteborg snabbt samlade sig, tydligt tog avstånd från dådet och gav ett partiöverskridande uppdrag för att stärka stadens arbete mot antisemitism. Göteborg ska med all kraft fortsätta bekämpa alla former av antisemitism.

Vi ska vara glasklara i kampen mot all sorts brottslighet. Samtidigt måste vi också bekämpa brottens orsaker. Stadens långsiktiga arbete för att lyfta mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, inte minst i skolan, är därför mycket viktigt.

ANNONS

Stadens institution Levande historia, som förstärker den nationella satsningen, gör ett viktigt arbete här – genom att stödja utbildningssatsningar för ungdomar i demokrati och alla människors lika värde. Levande historia stödjer också andra aktiviteter som skolklassers resor till förintelselägret Auschwitz. I min kontakt med den europeiska koordinatorn mot antisemitism har jag därför också uppmanat EU-kommissionen att i kommande budgetförslag förstärka utbildnings- och informationsinsatser gällande antisemitism.

Trygghetsskapande arbete

Göteborgarna ska kunna känna sig trygga i sin stad, oavsett bakgrund, oavsett vem du tror på eller vem du älskar. Därför jobbar vi också med ett omfattande och samlat trygghetsskapande arbete över hela staden. Arbetet mot antisemitism och rasism i alla dess former är en självklar del i detta. Det må finnas krafter som inte tror på alla människors lika värde, som vill begränsa allas vår frihet och sammanhållning men i dessa tider tänker jag på strofen i Bo Setterlinds dikt Ingen är ensam – ”Kärlekens vilja är ett sannare stål”. Vi kommer aldrig falla för de krafter som vill polarisera vårt samhälle. Vi visar att vi är starka tillsammans.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad

ANNONS