Johan Nyhus (S). trafikkommunalråd i Göteborg
Johan Nyhus (S). trafikkommunalråd i Göteborg

Nu knyter vi ihop Göteborg på allvar

En ny spårväg över Göta älv, ett nytt stombussystem i Göteborg, linbana och en rejäl satsning på cykelinfrastruktur. Genom Sverigeförhandlingen levererar vi urstarkt till göteborgarna, skriver Johan Nyhus (S).

ANNONS
|

Under flera år har vi, i konkurrens med övriga landet, jobbat med Sverigeförhandlingen. I höst inledde vi intensiva slutförhandlingar för att få dessa statliga investeringar till Göteborg. Resultatet är otroligt bra där Göteborg nu får mellan 50 till 75 procent av de olika kollektivtrafiksatsningarna finansierade av staten, Västra Götalandsregionen och EU. Och fortfarande återstår ytterligare medfinansiärer som ännu inte lämnat besked.

En stor fördel i förhandlingen

I Göteborg hade vi nämligen en stor fördel i förhandlingen: den omfattande medborgardialog 2014–2015 om stadens framtida kollektivtrafik (Next Stop 2035) blev ett utmärkt underlag till Sverigeförhandlingen. Tack vare göteborgarnas aktiva input i trafikplaneringen stod vi med en bred förankring och goda lösningar redo att förhandla med Sverigeförhandlarna från Stockholm. Detta är ett av de tunga skälen till det framgångsrika resultatet – ett stort tack till alla som varit med och engagerat sig!

ANNONS

Genom Sverigeförhandlingen får vi nya och snabbare linjer, plats för många fler och mindre risk för förseningar och stopp i systemet. Dessa är särskilt utvalda för att skapa nya stråk, genvägar, i dagens kollektivtrafiksystem. Nu levererar vi på flera av göteborgarnas önskemål:

1. Ny spårväg. Vi skapar en helt ny förbindelse från Linnéplatsen i tunnel till Stigberget och sedan en ny bro/tunnel över Göta älv direkt till Lindholmen. Detta kortar restider rejält och avlastar trafiken och beroendet av Brunnsparken. Från Lindholmen fortsätter spårvägen vidare på Hisingen till Backaplan och Brunnsbo. Detta byggs ut i etapper och beräknas färdig i sin helhet 2035.

2. Citybusskonceptet. Detta är nytt för Göteborg men framgångsrikt i världen och innebär egna körbanor enbart åt busstrafiken. Det är som spårtrafik fast på gummihjul. Det skapar snabba, direkta resor utan avbrott och stopp och med hög turtäthet. Första etappen går från Lindholmen – Eriksberg och vidare norr till Vårväderstorget. Här skapar vi en ny relation i staden som kopplar samman de stora bostadsområdena kring Biskopsgården direkt till utbildningar och arbetsplatser. Nya möjligheter öppnas för fler göteborgare att nå stadens starkaste tillväxtnod. Det beräknas vara klart 2023.

Den andra citybussetappen, förberedd för att omvandlas till spårväg vid behov, går mellan Backa och Backaplan. Citybussen går via den nya knutpunkten mellan Backaplan/Brunnsbo där den nya pendeltågstationen byggs som i sin tur ansluter till både Bohusbanan och Centralstationen och kopplar Hisingen till Västlänkens stationer. Detta beräknas klart 2031. När vi nu tillsammans med Västtrafik också ökar andelen elbussar med ambitionen att stadstrafiken i nästa upphandling ska vara fossilfri, minskar vi samtidigt Göteborgs klimatpåverkan.

ANNONS

3. Linbanan. Sträckan Järntorget – Lindolmen som i dag tar 20 minuter enligt Västtrafiks reseplanerare, kommer med linbanan att ta 3,5 minuter. Med linbanan får vi restidsvinster som helt enkelt inte är möjliga hur mycket vi än trimmar dagens system. Vi får också en kapacitet som bara är lika hög i spårvägstrafiken. Linbanan fortsätter sedan till Gropegårdsgatan och de närmare 10 000 arbetstillfällen som kommer att ligga i direkt anslutning nu när Campus Volvo etableras där, för att sedan knyta an till Wieselgrensplatsen. Denna beräknas vara klar till 2021.

Fantastisk utveckling

På de 78 år som har gått sedan Götaälvbron byggdes har ytterligare två förbindelser över centrala Göteborg skapats. Nu, inom loppet av några få år bygger vi inte mindre än fyra stycken till – med nu pågående Marieholmstunneln, nya Hisingsbron, spårvagnsförbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget samt linbanan. Detta är fantastiskt för Göteborg. Men framför allt för göteborgarna, som får fler valmöjligheter i sin vardag, att ta sig till vänner och familj, till skola, arbetsplatser eller nöjen. Det är nu vi på allvar knyter ihop staden över älven.

Johan Nyhus (S)

trafikkommunalråd i Göteborg

ANNONS