Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Se till att kommunstyrelsens beslut uppfyller de villkor staten satt upp för pengarna för de ensamkommande. De unga ska bo kvar i kommunen. Omflyttningarna är skadliga och måste stoppas omedelbart, skriver Helena Mäki och Anders Göransson.

Nu kan unga över 18 slippa flyttkarusellen

I dag tvingas de flesta ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år att flytta till Migrationsverkets anläggningar som oftast ligger långt bort. Många är skräckslagna och väljer hemlöshet i kommunen de etablerat sig i framför långväga flytt. Därför är det välkommet med nya statliga pengar riktade till juste dessa ungdomar. Används de rätt och i samverkan med civilsamhället kan ungdomarnas utsatta situation lindras, skriver Helena Mäki och Anders Göransson från organisationen #vistårinteut.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Regeringen kommer att avsätta 195 miljoner i höständringsbudgeten för att hjälpa kommunerna att minska det lidande som vi dagligen möter bland ensamkommande unga. 10 834 631 kronor är vad Göteborg beräknas få för att stoppa omflyttningar.

I dag är den genomsnittliga väntan 600 dagar och flera hinner därför hinna fylla 18 år innan de får svar på sin asylansökan. Flera unga har blivit uppskrivna i ålder, ett godtyckligt förfarande som kritiserats hårt från olika håll, bland annat inom läkarkåren. Vi ser med fasa fram emot hösten då flera kommer att tvingas flytta från sina hemkommuner och därigenom missa skolan, gode män och det nätverk som de lyckats bygga upp under den här tiden. Det nya statliga bidraget till kommunerna kan lindra konsekvenserna och bibehålla trygghet för de unga. Men då behöver kommunerna agera snabbt och i smart samverkan med civilsamhället.

I dag tvingas de flesta som fyllt 18 år eller blivit uppskrivna att flytta till Migrationsverkets anläggningar som oftast ligger långt bort. Den unge blir i ett slag av med den trygghet som byggts upp. Många unga är skräckslagna inför flytten och väljer därför att stanna eller återvända till kommunen de etablerat sig i; då som hemlösa, antingen på gatan eller hos tillfälliga kontakter. Riskerna med detta är förstås stora. Vi skapar ett skuggsamhälle mitt ibland oss där alternativen är få och vi kan redan se en ökad problematik med missbruk, prostitution och brott.

Civilsamhälle och kommuner i samverkan

Regeringen erkänner problemen i och med stödet på 195 miljoner. Det ska enligt regeringen vara administrativt enkelt att få tillgång och använda pengarna. Beloppet till varje kommun är redan uträknat – det baseras på antalet inskrivna asylsökande ensamkommande i kommunen. Kommunerna ges stor frihet i hur pengarna används för målgruppen.

Vi vill lyfta samverkan mellan kommun och civilsamhälle som en framgångsfaktor för att detta stöd ska ge maximal effekt. Ideella och frivilliga krafter har god erfarenhet av att arbeta med stöd till ensamkommande. Det enastående engagemang som civilsamhället visat sedan hösten 2015 har gång på gång visat kreativitet och medmänsklighet. Nordsyd Grästorp är bara ett exempel på där civilsamhället tillsammans med kommunen löst boendefrågan och tillsammans öppnat upp ett nerlagt HVB-hem för unga över 18 år i asylprocess. Här i Göteborg står de frivilliga organisationerna Reningsborg och Agape redo.

Färdiga lösningar på plats

När regeringen nu tydligt pekar på att kommunerna kan och bör hantera detta problem, finns alltså redan lösningar på plats eller på gång. Dessa tycker vi att kommunerna ska använda sig av. Här finns ett utmärkt tillfälle att hitta kostnadseffektiva former för samarbete och kommunen kan därmed återigen följa Socialtjänstlagens intentioner och ge stöd åt unga upp till 21 år.

Vi menar att det är viktigt att agera snabbt. Många som arbetar frivilligt börjar bli slutkörda av att hitta lösningar på ett växande samhällsproblem. Vi vill att kommunen nu omgående agerar och redovisar hur man konkret ska använda de väntade pengarna. Många kommuner (bland annat Uppsala, Tranås, Degerfors, Karlskoga och Luleå) har redan fattat beslut att stoppa omflyttningarna, ibland som interimsbeslut, eftersom man anser att frågan är så akut. Uppdrag och ekonomiska medel finns, civilsamhället står redo och är beredda att hjälpa till!

Helena Mäki

Anders Göransson

#vistårinteut Göteborg