Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den kvinna som inte behärskar språket hamnar lätt i en beroendeställning till sin make, eller till sina barn, vid varje kontakt med svenska myndigheter och institutioner, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Attenius (S).

Nu kan fler föräldralediga få språkträning

Nu ska fler föräldralediga få språkträning och svenskundervisning – utan att behöva ordna barnvakt. Att satsa på färdighet i det svenska språket är en nyckel för integration och jämställdhet. Med bättre svenska får fler utrikesfödda kvinnor jobb, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Attenius (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nu ska Göteborgs stad erbjuda föräldralediga chansen att fortsätta lära sig svenska och hålla tät samhällskontakt – utan att behöva ordna barnvakt vid varje tillfälle. Många utrikesfödda kvinnor, och särskilt föräldralediga, fastnar i ett långvarigt bidragsberoende på grund av bristfällig kunskap i svenska. Medan männen går till jobbet eller lär sig svenska, tar kvinnorna hand om barn och hem under många år – utan riktigt aktiv kontakt med övriga samhället. Utan ett eget arbete blir kvinnan beroende av mannens inkomster. Utan nödvändiga kunskaper i svenska blir kvinnan utlämnad åt sin makes – och i många fall sina barns – vilja eller förmåga att tolka i kontakt med myndigheter och institutioner. Kvinnan hamnar i en ofri beroendeställning. Det slår direkt mot jämställdheten i Göteborg.

Färdighet i det svenska språket är en fråga om frihet och oberoende. Därför gläder det oss att Socialdemokraterna går till val på att utreda hur föräldraförsäkringens regelverk kan förändras för att språkträningen inte ska avbrytas i samband med barnafödande, samt hur föräldraförsäkringen och förskolan kan förenkla för individen att lära sig svenska eller delta i etableringsinsatser. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har dessutom infört utbildningsplikt för nyanlända, gjort SFI till en del av den kommunala vuxenutbildningen och infört ”svenska från dag ett” för asylsökande.

Kan ta med spädbarn

I Göteborg har vi socialdemokrater redan drivit frågan långt. Nyligen klubbade nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, på socialdemokratiskt initiativ, ett förslag om att införa språkträning för föräldralediga – med plats för medföljande spädbarn i undervisningslokalerna. Detta kommer att möjliggöra för utrikesfödda kvinnor att fortsätta lära sig språket, prata svenska och trygga kontakten med övriga samhället även under föräldraledigheten.

Våra språkinsatser ska ha en tydlig koppling till att bryta bidragsberoende

Våra språkinsatser ska ha en tydlig koppling till att bryta bidragsberoende: Föräldralediga kvinnor som kommer på språkträning ska alltid informeras om vilka vägar det finns till jobb och utbildning. Via våra fyra Kompetenscenter – särskilt anpassade för att stötta, rusta och matcha arbetslösa till ett viktigt, riktigt jobb – ska alla erbjudas en individuellt anpassad väg till egenförsörjning.

Många nyanlända kommer från delar av världen där analfabetismen är utbredd. Ibland beror detta på fattigdom – men ofta på att män vid makten har förvägrat kvinnorna rätten till utbildning. Därför ska vi, där behovet finns, även erbjuda språkstöttande insatser på kvinnornas modersmål. Detta kan låta lite ovanligt: Ska vi lära ut andra språk än svenska? Men faktum är att forskning och erfarenhet visar att grundläggande läs- och skrivförmåga på det egna språket ofta krävs för att man ska kunna ta steget till svenskan. Modersmålet är en förutsättning för det svenska språket.

Samarbeta med föreningslivet

Redan i dag finns det lovvärda, språktränande initiativ över hela Göteborg: ”Vuxna i Lärande” erbjuder språkträning på våra lokala bibliotek, ”Svenska med baby” drivs av göteborgare som brinner för integration och ABF:s folkbildande ”förberedande SFI” erbjuder språkträning redan innan individen kan ta steget in till SFI. Göteborgs stad ska samarbeta med föreningslivet för att skapa fler sätt att stötta utrikesfödda kvinnor – och särskilt de som är föräldralediga.

Språket ska aldrig stå i vägen för utrikesfödda och nyanländas kvinnors möjlighet att integreras i samhället och få ett eget jobb. Den kvinna som inte behärskar språket hamnar lätt i en beroendeställning till sin make, eller till sina barn, vid varje kontakt med svenska myndigheter och institutioner. Mer undervisning i det svenska språket möjliggör för fler kvinnor att ta steget från bidragsberoende till egenförsörjning – och ökar jämställdheten i Göteborg.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Jonas Attenius (S)

kommunalråd