Jämställda och trygga familjer som har mer tid för barnen har positiva effekter för barn, kvinnor och män. Därför krävs det också en politik som svarar upp mot detta för att föräldrar ska klara livspusslet med familjeliv och arbetsliv, skriver debattörerna.
Jämställda och trygga familjer som har mer tid för barnen har positiva effekter för barn, kvinnor och män. Därför krävs det också en politik som svarar upp mot detta för att föräldrar ska klara livspusslet med familjeliv och arbetsliv, skriver debattörerna. Bild: Kristian Pohl

Nu ger vi familjer frihet att själva bestämma vem som ska vara föräldraledig

Nu stärker vi föräldrars och familjers flexibilitet genom fler verktyg i föräldraförsäkringen. Genom att fördubbla antalet dubbeldagar, som båda föräldrarna kan ta ut samtidigt, får barn och föräldrar mer tid tillsammans och en bättre möjlighet till anknytning, skriver fyra representanter för Tidöpartierna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Dessutom möjliggör vi för föräldrar att överlåta föräldrapenning till exempelvis en mormor eller farfar för att ytterligare underlätta livspusslet för barnfamiljer i allmänhet och ensamstående i synnerhet.

Jämställda och trygga familjer som har mer tid för barnen har positiva effekter för barn, kvinnor och män. Därför krävs det också en politik som svarar upp mot detta för att föräldrar ska klara livspusslet med familjeliv och arbetsliv.

Ökad närvaro

Dubbeldagarna bidrar till en ökad närvaro av båda föräldrarna i hemmet och ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. De gör det möjligt för föräldrarna att vara lediga tillsammans när barnet är litet, vilket stärker det gemensamma föräldraskapet och ger föräldrar valfrihet och flexibilitet i hur de önskar nyttja föräldrapenning. De kan också ha en positiv effekt på mammors hälsa med exempelvis minskad risk för besök på sjukhus eller vård av förlossningskomplikationer. Regeringen föreslår därför att antalet dubbeldagar utökas från 30 till 60 dagar. De föreslås också kunna användas fram till barnet är 15 månader i stället för dagens 12 månader.

ANNONS

Regeringen föreslår också att det införs en möjlighet att överlåta föräldrapenning till någon annan nära vuxen, exempelvis en morfar eller familjevän, något som både ökar flexibiliteten, underlättar livspusslet och stärker barnets tid och relation till nära vuxna. Förslaget antas få störst effekt för ensamstående som av olika skäl behöver ökat stöd i vardagen. För dem innebär detta ytterligare ett verktyg som gör det lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv. Förslaget kan också underlätta för stjärnfamiljer och konstellationer där man är fler än vårdnadshavarna som delar ansvar för barnet.

De bidrar till att föräldrar kan förena arbetsliv med familjeliv i perioder i livet som kräver mer flexibilitet

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna och är en del av budgetpropositionen som kommer överlämnas till riksdagen den 20 september. De innebär att kostnaderna för föräldrapenning ökar med cirka 20 miljoner kronor för 2024, och därefter cirka 5 miljoner om året och de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Dessa förslag ger familjer större frihet och fler föräldrar mer tid med sina barn. De bidrar till att föräldrar kan förena arbetsliv med familjeliv i perioder i livet som kräver mer flexibilitet. Det är reformer som stärker arbetslinjen och föräldrars makt att utforma sitt eget liv och bidrar därmed till en mer modern föräldraförsäkring.

Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister

ANNONS

Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister samt vice statsminister

Paulina Brandberg (L), jämställdhetsminister

Michael Rubbestad (SD), jämställdhetspolitisk talesperson

ANNONS