Fortfarande lämnar över tusen elever grundskolan i Göteborg utan att ha klarat kunskapskraven, skriver Helene odenjung (L) och Pär Gustafsson (L).
Fortfarande lämnar över tusen elever grundskolan i Göteborg utan att ha klarat kunskapskraven, skriver Helene odenjung (L) och Pär Gustafsson (L).

Nu är det hög tid att sätta skolan först

Tio år efter att Liberalerna presenterade förslaget att lyfta det politiska ansvaret för skolan från stadsdelarna har reformen genomförts. Vi är glada, men inte nöjda, skriver Helene Odenjung (L) och Pär Gustafsson (L).

|

Ingen klassresa hade gjorts om det inte vore för ett barn som slet sig loss från en förutbestämd framtid och följde sin egen dröm. Det är drömmarna om framtiden som är det bränsle som driver liberalers hårda jobb för en kunskapsskola. För kunskap vinner över både pengar, namn och bakgrund när det gäller att nå sina drömmar. Allt börjar med en riktigt bra skola.

I klassrummet ska vi öppna nya dörrar för barn som aldrig får det stödet hemma och även på det barnet ska skolan ha väldigt höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. För den eleven ska den bästa läraren finnas.

Vi har i dag stora klyftor i vår stad. Några barn får en godnattsaga varje kväll, i andra hem öppnar ingen någonsin en bok. Liberalerna går till val att överbrygga klyftorna i Göteborg och det arbetet börjar i skolan.

Stort motstånd

För drygt tio år sedan presenterade Liberalerna, då Folkpartiet, förslaget om att lyfta det politiska ansvaret för skolan från stadsdelarna och samla ansvaret centralt samt att skolans pengar skulle öronmärkas. Nu, ett decennium senare, så har äntligen reformen genomförts.

Vi liberaler är både glada och stolta över att den nya nämnden och förvaltningen är på plats. Men vi är verkligen inte nöjda. Det rödgröna motståndet var länge stort och försvaret av den förlegade resursmodellen var intensivt, trots att det fanns tio olika varianter. Nu låter det plötsligt på rödgröna politiker som att reformen ska lösa alla problem som finns. Men tyvärr är det inte så. Det är bara början, det är nu som jobbet börjar. Skolan i Göteborg behöver en ny agenda.

Bättre kunskapsresultat

Nyligen presenterades vårterminens betyg. Andelen elever i årskurs 9 som når målen i alla ämnen ökar. 2017 gick 67,3 procent av eleverna ut nian med godkänt i alla ämnen och i år ökade andelen till 68,2 procent. Men det är också en av få ljusglimtar. Det är uppenbart att den rödgröna skolpolitiken inte klarar av att möta de problem som lärarna måste hantera i stadens klassrum.

Fortfarande lämnar över tusen elever grundskolan i Göteborg utan att ha klarat kunskapskraven. Skillnaderna mellan flickor och pojkar är fortsatt stor, skillnaderna mellan olika skolor är stora, meritvärdena faller i alla stadsdelar och de lågt presterande skolorna blir fler.

Det är en varningsklocka att andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs sex minskar kraftigt med 2,3 procentenheter till 69,6. Endast tre stadsdelar förbättrar sina resultat från föregående år, sju stadsdelar presterar sämre än 2017.

I Angered får endast 38 procent av eleverna i årskurs sex godkänt i alla ämnen. I Askim-Frölunda-Högsbo är motsvarande andel 81 procent. Det är skillnader som är helt oacceptabla och är skäl till att känna oro.

Lyft lärarna

Läraryrket ska vara välavlönat, attraktivt och locka de bäst lämpade. Lärarna ska få ägna sin tid åt det som de är utbildade till: att undervisa sina elever. Då behövs ett bättre administrativt stöd såsom lärarassistenter, fler karriärmöjligheter och högre löner för lärarna i Göteborg.

I Göteborgs skolor ska alla med. Barn med behov ska få det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Därför måste fler speciallärare anställas, elever ska ha rätt till extra lektioner och läxhjälp. Lika viktigt är att det finns en tillgänglig elevhälsa och att särskilda undervisningsgrupper värnas.

Det måste vara lugn och studiero i klassrummet och det är det inte överallt. I vissa klasser är det så stökigt att lärarna knappt kan genomföra lektioner medan det i andra klasser inte är några problem. Några elever kan få hjälp hemma medan andra inte får det. Skolan i Göteborg ska inte vara lika för alla, men den måste bli likvärdig.

Lyckas vi med skolan, så lyckas vi också med att skapa ett Göteborg för alla, ett Göteborg som håller ihop. Men lyckas vi inte med skolan, så misslyckas Göteborg. Alla barn, oavsett bakgrund i Göteborg, ska få de kunskaper som hon eller han behöver för att kunna uppnå sina drömmar. Det är därför som det är hög tid att sätta skolan först i Göteborg.

Helene Odenjung (L)

oppositionsråd

Pär Gustafsson (L)

ersättare i grundskolenämnden