Ansvarsfullt. En gemensam lägstanivå på ambulansförares kompetens borde vara en självklarhet. I dag saknas en sådan, skriver Jörgen Lundälv.
Ansvarsfullt. En gemensam lägstanivå på ambulansförares kompetens borde vara en självklarhet. I dag saknas en sådan, skriver Jörgen Lundälv.

Nollvision för ambulansförare

Kan vem som helst köra ambulans? Man skulle kunna tro det då det saknas lagkrav på utryckningsförare och platsannonser för semestervikarierande ambulansförare inte har särskilda förarkrav. Detta måste ändras, skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin.

ANNONS
|

    Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, Umeå universitet och docent i socialt arbete, Göteborgs universitet
Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, Umeå universitet och docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

Det är hög tid att ambulansförare diskuterar etikfrågor om körkompetens och möjlighet att vara förebilder för kollegor och medtrafikanter. Det behövs ett hårdare kontrollsystem som kan garantera de mest lämpade kandidaterna för utryckningskörning. Men så länge arbetsgivarna är tysta om ambulansförarens roll och status ur trafiksäkerhetsperspektiv riskerar vi ett system där kompetensen bakom ratten inte spelar någon roll.

Vem som helst kan väl köra en ambulans? Luddig eller utebliven information om ambulansförares körkompetens vid rekrytering är inte okej. Alla kanske inte lämpar sig som ambulansförare.

Inga förarkrav

Jag har nyligen presenterat en rapport som handlar om vilka förarkrav som ställs för semestervikarierande ambulansförare. Resultatet är nedslående då det i platsannonser inte uttalas krav på förarkompetens. Det är ambulansarbetsgivarna som borde ha en skyldighet att deklarera vilka förarmässiga krav som ställs på en ambulansförare, oavsett om det är en ambulanssjukvårdare, ambulanssjuksköterska eller en sjuksköterska som sitter bakom ratten.

ANNONS

Den etiska frågan innebär att det borde ställas krav på en ambulansförare i vägtrafiken. Vem som helst kan inte ikläda sig rollen som ambulansförare utan att uppfylla en lägsta utbildningsnivå. I dag finns inget lagkrav på utryckningsförare. Det är beklagligt sett ur flera perspektiv.

En ambulansförare får aldrig lov att chansa. Oavsett om det är långa arbetspass eller att man har en skral förarutbildning.

Vårdandet av akut sjuka patienter har ingen som helst betydelse om vårdarbetet spolieras av en trött eller oengagerad ambulansförare som kanske inte borde köra ambulans överhuvudtaget.

Jörgen Lundälv

docent i trafikmedicin, Umeå universitet, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

ANNONS