När blir en fritidssyssla en heltidssyssla? Och när förvandlas den till en besatthet? Är det sunt att lägga fyra - fem timmar eller mer per dag på att titta på film, spela spel eller hänga på sociala medier? Vad tycker du själv? skriver debattören.
När blir en fritidssyssla en heltidssyssla? Och när förvandlas den till en besatthet? Är det sunt att lägga fyra - fem timmar eller mer per dag på att titta på film, spela spel eller hänga på sociala medier? Vad tycker du själv? skriver debattören. Bild: Hasse Holmberg/TT

Nödvändigt att barnen lägger ifrån sig mobilerna

Våra barn plockar upp mobiltelefonerna ungefär var 10:e minut och lägger i genomsnitt 4-5 timmar per dag framför den. Frågan vi behöver ställa till oss själva är om vi som människor kan hinna med i samma tempo som vår teknik och våra mobiler? Nej, självfallet inte. Vi har samma kropp och nervsystem som stenåldersmänniskan, skriver Patrik Wincent, terapeut och författare.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Många yngre verkar föredra att kommunicera på nätet framför att talas vid ansikte mot ansikte. När människor som befinner sig i samma rum kommunicerar via sms i stället för att tala med varandra, kan det uppstå problem. Ren text förmedlar inte tonfall, kroppsspråk och ansiktsuttryck och allt annat som hör till, vilket man försöker kompensera med emojis, men det blir aldrig samma sak.

När blir en fritidssyssla en heltidssyssla? Och när förvandlas den till en besatthet? Är det sunt att lägga fyra - fem timmar eller mer per dag på att titta på film, spela spel eller hänga på sociala medier? Vad tycker du själv?

ANNONS

Viktigt att vara aktiv

Vi vet idag att fysisk aktivitet är viktig för att uppnå och behålla ett hälsosamt liv, och våra barn år är inte undantagna. Som ung är det viktigt att vara aktiv, för vi vet att när vi blir äldre så blir vi automatiskt mindre aktiva. Vi sätter grunden för vår kondition och livsstil redan i mycket ung ålder. I själva verket är det så att det mesta vi gör då, sätter grunden för resten av vårt liv. Sug på det en stund. Den viktigaste tiden i en människas liv är alltså de första åren. Resten är i stort sett bara ett resultat av uppväxten. Fysiskt och mentalt.

Föräldraskap var tillräckligt svårt innan internet och mobilerna landade hos oss, men i dag behöver de flesta mammor och pappor dessutom oroa sig för hur teknik och internet påverkar barnen.

Föräldraskap var tillräckligt svårt innan internet och mobilerna landade hos oss, men i dag behöver de flesta mammor och pappor dessutom oroa sig för hur teknik och internet påverkar barnen.

Den digitala världen ska vara ett komplement till den fysiska, verkliga världen – aldrig tvärtom. Den nya digitala tekniken är idag på gott och ont en betydande del av våra och våra barns liv. Vår uppgift som förälder är att säkerställa att teknikanvändningen inte tar över helt och hållet och ersätter livet självt. Om du lär dina barn att hantera sin teknik på ett förnuftigt sätt, kommer det inte att bli några allvarliga problem.

ANNONS

Mänskliga möten

Vi behöver göra saker tillsammans. Mänskliga möten och relationer är livsnödvändiga. Vi föräldrar är barnets första lärare, vi är ansvariga för vilka förhållningssätt och värderingar vi implementerar i deras liv. Vårt beteende som föräldrar kommer att forma våra barns beteenden.

Sociala medier är helt enkelt för endimensionella. Vi behöver fysiska, sociala interaktioner, och även om våra barn hävdar att de inser den digitala dietens torftighet är det faktiskt bra att vi kan utmana dem, och samtidigt oss själva.

Hjälp dem att lägga undan telefonen och umgås med familjen och vänner. Det kommer att utveckla deras förmåga att tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det kommer att göra dem mer empatiska och mer tillfreds med människor när de blir äldre.

Patrik Wincent, terapeut och författare

ANNONS