Mellan 2021 och 2022 fördubblades antalet besökare som kom till landets Stadsmissioner för mat, eller matstöd. Under samma år tredubblades Stadsmissionens insatser till personer som inte får den hjälp av samhället som de behöver, skriver debattörerna.
Mellan 2021 och 2022 fördubblades antalet besökare som kom till landets Stadsmissioner för mat, eller matstöd. Under samma år tredubblades Stadsmissionens insatser till personer som inte får den hjälp av samhället som de behöver, skriver debattörerna. Bild: IDA EKLUND / TT

Ni tar inte ert ansvar trots att de fattiga blir fler och fler

Den höga inflationen och de stigande räntorna har inneburit en stor påverkan på mångas ekonomi. De redan utsatta har fått ännu mindre pengar i plånboken och de som balanserade på fattigdomsstrecket har nu trillat över på fel sida. Göteborgs stad måste göra mycket mer för att motverka en utveckling där fler människor lever i utanförskap och fattigdom, skriver Martin Ärnlöv och Catarina Dunghed, Göteborgs stadsmission.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Göteborgs stadsmission kontaktas dagligen av barnfamiljer som inte har råd att köpa mat eller blöjor till sina barn. Vuxna som borstar tänderna varannan dag för att spara tandkräm. Mammor som blandar ut köttfärsen med mjöl för att middagsmaten ska räcka längre. Det här är en verklighet som många lever i. Vi möter ofta besökare som har gett upp hoppet om att de ska få den hjälp av samhället som dom behöver och har rätt till.

”Nu skäms man inte längre. Det är så många som sitter i samma båt”. Citatet kommer från Sveriges stadsmissioners årliga fattigdomsrapport som släpps idag, på internationella fattigdomsdagen. Rapporten vittnar om en ekonomisk utsatthet i vårt land, som både sprider sig till fler personer och ökar i omfattning. Mellan 2021 och 2022 fördubblades antalet besökare som kom till landets stadsmissioner för mat, eller matstöd. Under samma år tredubblades stadsmissionens insatser till personer som inte får den hjälp av samhället som de behöver.

ANNONS

Jobba förebyggande

Fattigdomens akuta behov måste hanteras här och nu, men det är minst lika viktigt att jobba förebyggande för att motverka fattigdom. Göteborgs stad släppte tidigare i år sin jämlikhetsrapport. Jämfört med förra jämlikhetsrapporten, som släpptes 2014, visar årets rapport på ökade klyftor i vår stad, där den ojämlika inkomstfördelningen ökar. Rapporten visar också att kopplingen mellan utbildning och arbete har förstärkts över tid, vilket innebär att personer med lägre utbildning har sämre ekonomiska förutsättningar.

All forskning talar för att grunden till jämlika livschanser läggs i barndomen genom uppväxtvillkor och utbildning. Samtidigt ser vi att kunskapsresultaten för niondeklassare i Göteborg sjunker, och endast 65 procent av eleverna i Göteborgs stads grundskolor har godkänt i alla ämnen. Att Göteborgs stad väljer att minska skolans resurser med 500 tjänster och införa anställningsstopp är inget annat än ett stort misslyckande.

Personer med förgymnasial utbildning som är födda utanför Europa har den högsta nivån av långtidsarbetslöshet

Samma mönster syns även när det gäller arbete. Jämlikhetsrapporten vittnar om en positiv arbetsmarknadsutveckling över tid men vissa grupper står fortfarande utan jobb. Det gäller unga utan gymnasial utbildning, utrikesfödda personer, personer med funktionsnedsättningar samt personer över 55 år. Personer med förgymnasial utbildning som är födda utanför Europa har den högsta nivån av långtidsarbetslöshet. Dessa grupper drabbas också hårdast av den aktuella ekonomiska nedgången.

ANNONS

Göteborgs stadsmission är en av flera aktörer inom civilsamhället som erbjuder arbetsträning och coachning för att rusta personer att närma sig arbetsmarknaden. Ofta krävs förberedande insatser som stärker individens självkänsla och sociala förmåga, och här kan civilsamhället erbjuda ett helhetsperspektiv som är flexibelt och individanpassat. Här måste vi samverka ännu mer med det offentliga och näringslivet för att stötta fler att ta sig ur långtidsarbetslöshet. Riktade upphandlingar kan då vara ett bra verktyg.

Även om kommunerna står inför en försämrad ekonomi går det inte att slarva bort vår välfärd och våra barns framtid. Staten, tillsammans med kommunerna, måste säkerställa tillräckliga intäkter för att kommuninvånarna ska få det stöd dom har rätt till.

Brist på frihet

Att leva i ekonomisk utsatthet tär på en människa. Det innebär inte bara en brist på pengar utan även en brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Det bryter ner en människas självkänsla och tilliten till vårt samhälle urholkas. Göteborgs stadsmission ser allvarligt på denna utveckling och jobbar aktivt för att anpassa våra verksamheter för att möta ett större och mer komplext behov i samhället. Bland annat utökar vi vår studiestödsverksamhet för att stötta fler elever att nå sina studiemål, vi har precis startat en ny stödcentral för att möta ett ökat behov av akuta stödinsatser och vi fortsätter att satsa på och utveckla våra arbetsmarknadsinsatser. Men som stadsmission kan vi inte göra allt. Göteborgs stad måste agera kraftfullt och motverka en utveckling där fler människor lever i utanförskap och fattigdom.

ANNONS

Vi vill därför:

– Att försörjningsstöden och dagersättningen höjs i takt med inflationen

– Att Göteborgs stad säkerställer att skolan har tillräckliga resurser för att alla barn ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Vid behov ska kompensatoriska insatser och möjlighet till studiestöd erbjudas alla barn och ungdomar oavsett var i staden man bor.

– Öka stödet till civilsamhället som ett komplement till det offentliga. I Göteborgs stad handlar det bland annat om att upphandla fler arbetsmarknadsinsatser för människor i långtidsarbetslöshet.

Martin Ärnlöv, direktor Göteborgs stadsmission

Catarina Dunghed, områdeschef Mötesplatser och stöd, Göteborgs stadsmission

ANNONS