Tina Heiker Hult, verksamhetschef Svenska Livräddningssällskapet Göteborg
Tina Heiker Hult, verksamhetschef Svenska Livräddningssällskapet Göteborg

Ni sänker oss som är experter på simskola

Tanken med gratis simskola i Göteborgs kommun är bra, men risken för negativ påverkan på oss som ideell idéburen förening blir alldeles för stor och hård, skriver Tina Heiker Hult, Livräddningssällskapet Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Göteborgs kommun har tagit ett beslut om att i ett pilotprojekt erbjuda gratis simskola för barn som går i förskoleklass och i femte klass med personal från oss i Svenska Livräddningssällskapet Göteborg under höstterminen 2016.

Det är ett jättebra initiativ, under själva pilotprojektet. Därefter kan det komma att få stora och negativa konsekvenser för oss och andra ideella organisationer som bedriver simundervisning i Göteborg.

Påtaglig brist

Bristen på två grundläggande saker i sammanhanget kommer att bli påtaglig:

  1. Kompetent personal, simlärare.
  2. Tillgång till badvatten.

Efter pilotprojektet är risken att kommunen själv fortsätter att driva simskolor i egen regi med egen personal. Då kommer övriga verksamheter med samma inriktning att dräneras på simlärare.

ANNONS

Okej, vi får fler att utbilda sig, då uppstår nästa problem. Var ska vi bedriva vår undervisning?

Projektet med kostnadsfri simskola kommer att uppta en stor del av stadens bassänger. Risken är att det kommer att återstå endast några strötimmar här eller där att erbjuda de ungdomar som inte innefattas i projektet i konkurrens med exempelvis föreningarnas tränings– och tävlingsverksamhet.

Med det beslut som kommunen tagit genom att efter pilotprojektet anställa egen personal till den kostnadsfria simundervisningen i stället för att utnyttja vår kompetens och erfarenhet, ser vi en mycket dyster framtid för oss i Svenska Livräddningssällskapet Göteborg.

Erbjuder också fasta jobb

Bettan Andersson (V), ordförande i idrotts– och föreningsnämnden, hänvisar bland annat till att det ingår i kommunens strävan att alla ska ha en trygg och fast anställning samt att det ingår i budgeten att minska antalet timanställda. Men en fast anställning vill och kommer vi också att kunna erbjuda.

Vi, Svenska Livräddningssällskapet Göteborg, är en ideell idéburen förening, en organisation som jobbar med en ambition att lära så många som möjligt att simma och att hantera vatten och is på ett säkert sätt. Vi är rustade för just simundervisning, det är det vi kan och gör, varje dag och har gjort i snart 175 år.

ANNONS

Tina Heiker Hult

verksamhetschef Svenska Livräddningssällskapet Göteborg

ANNONS