Skärgården är ett av regionens och kommunens viktigaste dragplåster när det gäller besöksnäringen. Det kräver ett befolkningsunderlag året runt som kan hålla butiker, näringsställen med mera levande även under lågsäsong, skriver debattörerna.
Skärgården är ett av regionens och kommunens viktigaste dragplåster när det gäller besöksnäringen. Det kräver ett befolkningsunderlag året runt som kan hålla butiker, näringsställen med mera levande även under lågsäsong, skriver debattörerna. Bild: Meli Petersson Ellafi

Ni förstår inte vad ”en levande skärgård” kräver

Att Västtrafik nu föreslår en nedläggning av Asperö Östra som bytesplats mellan Brännö/Asperö respektive övriga öar i Södra Skärgården är förödande för skärgårdens offentliga verksamheter, skriver Gustaf Asplund och Jan Kaaling.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

Slutreplik

27/5 Vår ambition är att skapa bra förutsättningar för ö-pendlarna

19/5 Om skärgården ska fortsätta leva behöver fler färjeturer sättas in

Västtrafik har replikerat på vår debattartikel om skärgårdstrafiken. Vi har väntat på att även Göteborgs Stad skulle redovisa sin syn, då udden i vår artikel var riktad mot Staden.

Västtrafik säger sig stå bakom ambitionen om ”en levande skärgård”. Varför då inte visa det i praktisk handling? Det upphandlingsunderlag som sätter ramen för de kommande 15 årens skärgårdstrafik med en i princip oförändrad resursinsats kommer inte att bidra inte till en mer levande skärgård. Skärgårdsbefolkningens ålderssammansättning med en allt för stor andel 65+ åringar och en orimligt liten andel 25-35 åringar leder inte till en naturlig befolkningstillväxt (födda minus döda) under de närmaste årtiondena. Den utvecklingen kan endast vändas om det så kallade flyttnettot (inflyttade minus utflyttade) blir positivt. Skärgårdstrafikens omfattning är därmed avgörande för Skärgårdens framtid. Det är den faktor som har störst betydelse för unga människors beslut att eventuellt bosätta sig i Skärgården.

ANNONS

Viktigaste dragplåster

Skärgårdens negativa befolkningsutveckling berör även alla delårsboende och besökande. Skärgården är ett av regionens och kommunens viktigaste dragplåster när det gäller besöksnäringen. Det kräver ett befolkningsunderlag året runt som kan hålla butiker, näringsställen med mera levande även under lågsäsong. De har redan nu svårt att hålla näsan över vattenytan under den perioden. Med ett allt svagare befolkningsunderlag försämras förutsättningarna successivt. Skärgårdens näringsidkare är beroende av soliga sommarmånader för att få verksamheten att gå runt. Klarar de inte att hålla sig vid liv under lågsäsong så kan de inte leverera under högsäsong. Skulle det medverka till en levande skärgård?

Skärgårdens befolkningsutveckling kommer också att inverka negativt på den offentliga verksamheten. Sjunkande barnandelar urholkar underlaget till exempel för skolorna. Hur påverkas skolans möjligheter att bibehålla ettåriga klasser av ett sviktande elevunderlag? En allt högre andel äldre kommer att ställa ökande krav på skärgårdens sjukvård och äldreomsorg. Att Västtrafik nu föreslår en nedläggning av Asperö Östra som bytesplats mellan Brännö/Asperö respektive övriga öar i Södra Skärgården är förödande för skärgårdens offentliga verksamheter. Västtrafik visar med sitt förslag att man inte i grunden förstår det man säger sig stå bakom; behovet av en levande Södra Skärgård.

Skärgårdstrafiken måste ha högst halvtimmesfrekvens under högtrafiktid och entimmesfrekvens under lågrtrafiktid

Skärgårdstrafiken måste ha högst halvtimmesfrekvens under högtrafiktid och entimmesfrekvens under lågrtrafiktid. Detta krav understiger klart de förbindelser som andra jämförbara områden i Göteborg har och kan därför inte anses oskäligt. Att åstadkomma det vore ett sätt för VGR/Västtrafik och Göteborgs Stad att visa att man faktiskt menar allvar med sina ambitioner om en ”Levande skärgård”.

ANNONS

Gustaf Asplund, ordförande SSIS, Södra Skärgården i samverkan

Jan Kaaling, vice ordförande SSIS, Södra Skärgården i samverkan

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS