Nej, småhus är inte mer energieffektiva

Christer Harrysson och Glenn Welander blandar högt och lågt när de hävdar att gruppbyggda småhus skulle vara mer energieffektiva än flerbostadshus, skriver bland andra Pär Johansson, Chalmers.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Billigare bostäder, 20/6

Utan att luta sig mot några namngivna forskningsrapporter eller undersökningar drar Harrysson och Welander slutsatser som vi som forskar och undervisar inom området inte kan ställa upp på.

Gruppbyggda småhus i maximalt två plan har en stor omslutande area vilket leder till stora värmeförluster genom väggar, tak och golv jämfört med i flerfamiljshus där dessa ytor delas på fler lägenheter. Dessutom är ytan per person större i småhus jämfört med i flerbostadshus.

Individuell mätning och debitering av energi- och vattenanvändning har visat sig ha tveksam effekt på de boendes energianvändning. Det är mer effektivt att installera snålspolande kranar och uppmana boende att vädra mindre.

ANNONS

Allvarlig brist

Vi instämmer däremot i problembilden att den starka byggkonjunkturen riskerar att leda till en allvarlig brist på arbetskraft och kompetens i byggbranschen. Snart kommer krav på nära-nollenergi-byggnader som ställer än högre krav på kvalitet i alla led av byggprocessen. Chalmers deltar i EU-projektet Qualicheck med syfte att förbättra de regler och riktlinjer som används i byggprocessen i dag.

På Chalmers arbetar vi aktivt med att bidra med lösningar på energiutmaningen i byggsektorn. Inom styrkeområde Energi arbetar vi disciplinövergripande och tvärvetenskapligt baserat på de utmaningar som samhället står inför. Profilen energi i den urbana utvecklingen syftar till att utveckla de bästa lösningarna ur ett systemperspektiv. I det ingår att studera byggnadens hela livscykel. I dagens energieffektiva hus är miljöbelastningen fördelad cirka 50/50 mellan byggnation och drift.

Pär Johansson

forskarassistent i byggnadsfysik, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Holger Wallbaum

professor i hållbart byggande, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och profilledare för energi i den urbana utvecklingen, Chalmers

Angela Sasic Kalagasidis

biträdande professor i byggnadsfysik, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

ANNONS