Redan nu märks vikariestoppet genom att det saknas personal på skolorna, skriver debattörerna.
Redan nu märks vikariestoppet genom att det saknas personal på skolorna, skriver debattörerna. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Nedskärningarna gör att skolkuratorer får hoppa in som rastvakter

Nedskärningar och vikariestopp inom skolan gör att skolkuratorer förväntas rycka in som vikarier, stödpedagoger eller rastvärdar. Samtidigt som elevhälsan ska ge stöd och räcka till orimligt många elever. Nu måste politikerna skjuta till mer pengar till skolan för att säkra elevernas rätt till en god undervisning och elevhälsa, skriver bland andra Maria Wigartz, skolkurator.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Grundskolorna står inför stora nedskärningar i Göteborg och 58 av 78 skolområden behöver genomföra kraftiga åtgärder. Det kommer att drabba såväl elever, lärare som elevhälsopersonal. Vi vet att skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för barn och unga när det gäller att stå emot kriminalitet och motverka ohälsa. Därför ser vi med stor oro på de nedskärningar som nu planeras och som riskerar att bidra till ett större utanförskap bland eleverna och färre stödjande vuxna.

Redan nu märks vikariestoppet genom att det saknas personal på skolorna, vilket i sin tur skapar oroliga elevgrupper. När vikarier inte tas in fördelas arbetsuppgifterna på ordinarie personal, samtidigt som det finns önskemål om att exempelvis skolkuratorer ska släppa sina uppdrag och i stället vikariera i klasser eller som rastvärdar och stödpedagoger.

ANNONS

Infört anställningsstopp

Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Att använda elevhälsans personal för att kompensera vikariestoppet innebär att elevhälsopersonalen inte kan utföra sina egna lagstadgade arbetsuppgifter, men också att elever i behov av särskilt stöd inte får det stöd de har rätt till.

Grundskoleförvaltningen har även infört anställningsstopp. Detta gör att vakanta tjänster inte rekryteras, vilket innebär en ökad arbetsbelastning och en sämre arbetsmiljö för exempelvis skolkuratorer som redan i dag är hårt belastade och ska räcka till för orimligt många elever. Inte sällan ansvarar en skolkurator i Göteborg ensam för 500–600 elever. När en skolkurator inte rekryteras till en skola förväntas övriga skolkuratorer inom samma område att ta på sig ännu mer arbete. Detta riskerar i längden att leda till sjukskrivningar eller att skolkuratorer säger upp sig.

Ångestpodden har genomfört enkäter och fokusgrupper med elever och skolkuratorer. 50 procent av skolkuratorerna uppger att de inte har tid för alla elever som vill ha hjälp av elevhälsan. Konsekvensen av den höga arbetsbelastningen är att det främjande och förebyggande arbetet ständigt blir åsidosatt och många beskriver arbetet som akutstyrt.

Om vi menar allvar med en likvärdig skola för alla, som främjar en god psykisk hälsa och tillgodoser en tillgänglig lärmiljö, måste skolan få kosta pengar

Så kan vi inte ha det om vi på allvar vill undanröja hinder för lärande, främja god hälsa och skapa en framtid för våra unga.

ANNONS

Vision och Ångestpodden har tidigare drivit kampanjen #varärminkurator där vi efterlyste en stärkt elevhälsa med en rimlig arbetsmiljö för landets skolkuratorer. Dessvärre ser vi att lite har hänt och att de krav vi då ställde fortfarande är högst relevanta.

Vision kräver att:

• Politikerna slopar vikariestoppet och anställningsstoppet samt skjuter till medel för att bibehålla kvaliteten i undervisning och elevhälsa. De besparingar som görs nu kommer vi att få betala mångfaldigt för i längden i form av stora kostnader för utanförskap men också sämre hälsa och lärande hos eleverna.

• Elevhälsan stärks genom att regeringen inför ett nationellt riktmärke för hur många elever en skolkurator kan vara ansvarig för.

• Regeringen förtydligar skollagen med vad ”tillgång till en kurator” innebär och förpliktigar till. I dag är det upp till varje kommun att bedöma, vilket innebär stora skillnader i likvärdighet när det gäller tillgång till kurator. Det ska inte vara ett lotteri vem som ska få stöd och inte.

Värdesätter medarbetarna

Vi hoppas och tror att Göteborgs rektorer, biträdande rektorer, elevhälsochefer och utbildningschefer vill värna om en god undervisning och elevhälsa. Göteborgs stad behöver visa att vi värdesätter skolans medarbetare och verkar för en hållbar arbetsmiljö så att vi kan behålla kompetent personal. Om vi menar allvar med en likvärdig skola för alla, som främjar en god psykisk hälsa och tillgodoser en tillgänglig lärmiljö, måste skolan få kosta pengar.

ANNONS

Maria Wigartz, skolkurator och skyddsombud Vision

Kristina Slinger Ramstedt, ordförande Vision Göteborg

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

LÄS MER:Nya akuta nedskärningar för Göteborgs skolor

LÄS MER:Så vill styret få upp lärarnas löner

LÄS MER:Föräldrar vill stoppa nedskärningarna i skolan

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS