Nato kan inte kräva kärnvapen på svensk mark

DEBATT: S-märkta Natomotståndare borde lyssna mer på sina nordiska partikollegor i Danmark och Norge. Det är länder som sedan länge framgångsrikt bygger sin säkerhet på Natomedlemskap och som trots detta inte behöver ha kärnvapen på sina territorier, skriver Hans Wallmark (M) och Karin Enström (M).

ANNONS

Replik

Kärnvapen, 7/5

Maj-Britt Theorin och andra debattörer skriver i GP om behovet av


    <strong>Hans Wallmark</strong> (M), försvarspolitisk talesperson
Hans Wallmark (M), försvarspolitisk talesperson

kärnvapennedrustning. Nedrustning är viktigt, men tyvärr utgår den säkerhetspolitiska analysen från en världsbild som är kvar i 1970-talet. Ryssland och USA är enligt debattörerna lika mycket ansvariga för den försämrade säkerhetspolitiska situationen. Natovännerna överdriver det ryska hotet och Sverige har inget att frukta bara vi förblir allianslösa. Detta är en omdömeslös analys som blundar för det allt sämre säkerhetspolitiska läget vi ser i Sveriges närområde, och inte minst för att det är det ryska agerandet som ligger bakom den allt större osäkerheten.

Ryssland ett hot

Det är Ryssland som illegalt har annekterat Krim. Det är Ryssland som använder en allt hårdare kärnvapenretorik och

ANNONS

    <strong>Karin Enström </strong>(M),
    <br> utrikespolitisk talesperson
   </br>
Karin Enström (M),
utrikespolitisk talesperson

hotar andra länder med vedergällning om de inte viker sig för påtryckningar. Ryssland utgör också ett hot när det gäller psykologisk krigföring och cyberhot. Säpo rapporterade senast i mars om att spridning av desinformation och elektroniska angrepp mot Sverige numera tillhör vardagen.

Sverige möter det samlade hotet bäst genom att gå med i Nato och solidariskt bidra till en mer säker och stabil Östersjöregion. Det går inte, som Theorin och de andra hävdar, att skilja Sveriges säkerhet från våra grannländers. Skulle det bryta ut en konflikt i närområdet kommer alla länder i regionen att dras in.

Danmark och Norge utmärkta exempel

Genom ett Natomedlemskap skulle vi solidariskt dela säkerhetsgarantier med 28 andra länder. Det går inte att ersätta med samarbetsavtal. Vi skulle också kunna ha ett starkare nordiskt försvarssamarbete som inte bara är begränsat till fredstid. I och med att Nato är en mellanstatlig allians med vetorätt kan organisationen heller inte kräva att medlemmarna ska ha kärnvapen på sina territorier. Danmark och Norge är utmärkta exempel på detta.

Det är dags att även vi i Sverige kastar skygglapparna och inser att ett medlemskap i Nato är det bästa både för Sveriges säkerhet och för stabiliteten i vårt närområde. Sveriges säkerhet byggs tillsammans med andra – för detta är Nato en central organisation.

ANNONS

Hans Wallmark (M)

försvarspolitisk talesperson

Karin Enström (M)

utrikespolitisk talesperson

ANNONS