När unga kvinnor får skador av sex har något gått rejält snett

Allt fler unga kvinnor vittnar om smärtor och skador i samband med ”hårt sex”. Detta är en konsekvens av den undermåliga sexualundervisningen i skolan som misslyckats med att lära ut vad sex är och bör vara, och lämnar unga människor åt porren där de får en skev bild av sex, skriver Josephine Örtenfelt.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

För några dagar sedan larmade en barnmorska på sociala medier om att unga kvinnor söker sig till vården på grund av skador i underliv och problem med smärta under samlaget. Det framkom att problemen ofta berodde på att de hade de haft, vad de kallar, ”hårt sex”. Sex som alltså inte bara lett till obehag under akten utan också efterlämnat sig faktiska fysiska skador efteråt. Ofta har dessutom kommit fram att kvinnorna i fråga fortsatt, trots det att det gjort ont, och att många av dem tog smärta under sex för givet.

Flera aktuella böcker

Tvetydigheten för vad som gäller i sexuella relationer har diskuterats ända sedan Metoo-rörelsen briserade. Flera böcker på temat har publicerats, bland andra ”Männen i mitt liv” av Sofia Rönnow Pessah och ”Vacker dröm” av Madeleine Schantz vilka skildrar unga kvinnors förhållande till och syn på sex. Det man upplever förväntas av en ställs mot det man faktiskt vill och färgar bilden av vad sex är och borde vara.

ANNONS

Senast igår gästade Ebba Bjelke, representant för SNAF - sexualkunskapen ni aldrig fick, Nyhetsmorgon i TV4 för att tillsammans med medgrundare av Porrfribarndom, Elsa Lantz, diskutera ungas bild av sex. En bild som ofta, då sexualundervisningen i skolan varken har en mall eller plan för att undervisa unga om sex mer än för att berätta om vilka preventivmedel som finns att tillgå, utgår ifrån den typen av porr som de exponerats för.

LÄS MER:Barnmorskor larmar: Fler unga söker hjälp – för sexskador

Inte farligt att utforska

Det farliga ligger inte i att utforska sin egen sexualitet, att upptäcka själv att man gillar så kallat ”hårt sex” eller att vilja prova sådant som man sett i porr. Det är när detta blir normen som dikteras av porren förblir oemotsagd som problem uppstår. När man utgår ifrån att det är så sex ska se ut och förväntar sig att andra ska vilja göra det som man själv utgår ifrån som norm. På samma sätt finns förväntningar på sig själv att göra det som den andra parten vill, även om man inte känner sig helt bekväm, för att det är så man tror sex ska se ut.

Frågan om vad som är ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt är svår att svara på. Nyligen genomfördes en ändring i lagen gällande samtycke. Ändringen har, samtidigt som den breddat begreppens betydelse till att inkludera mer, lagt ett större fokus på frivillighet. Istället för det tidigare kravet på att personen i fråga ska uttrycka sin ovilja inför handlingen har fokus istället skiftat till att frivilligheten inför handlingen ska uttryckas.

ANNONS

När det gäller sex är det varken ovanligt eller konstigt att låta någon göra saker med en man inte gett sitt tydliga godkännande för. Detta tyder på att något har gått rejält fel.

När unga människor utgår från att sex ska vara som i porren så frångår vi alla andra sociala koder och normer för hur vi beter oss mot varandra, trots att sex är ett socialt utbyte som alla andra sociala utbyten.

När det gäller sex är det varken ovanligt eller konstigt att låta någon göra saker med en man inte gett sitt tydliga godkännande för. Detta tyder på att något har gått rejält fel.

Tror det är verkligheten

Samtidigt är det inte konstigt att den som inte har någon annan kunskap om sexualitet och sex, tror att det som sker i porren, där inga överenskommelser uttrycks, är en verklig bild. Där föds uppfattningen om att frågor är överflödiga och att samtycke inför olika sexuella handlingar varken behöver uttryckas eller motsättas, bara utföras.

När sexualundervisningen misslyckas med att informera om vikten av samtycke, om dialogen, gör ingen det. Då blir porr till sex och begreppet “porrskadad” en ursäkt för dem som tagit efter och skadat andra.

Först förra året antogs ett förslag för att sexualundervisning överhuvudtaget ska ingå i lärarutbildningen. Detta kommer ingå i praktiken först år 2021. Men det räcker inte att utbilda de lärare som kommer ta studenten år 2025. Majoriteten av de yrkesverksamma lärarna kommer i flera decennium framöver fortfarande inte ha tillräckliga medel. Detta samtidigt som andelen barn som konsumerar porr ökar.

ANNONS

Självklar del av undervisningen

Sexualundervisningen, den som faktiskt lär oss om sex som det sociala utbyte det är, inte bara som reproduktionsförmåga, behöver bli en självklar del av undervisningen. Först då kan porr återgå till det den är menat att vara, en kommersiell produkt. Distinktionen mellan sex och porr finns inte tillgänglig för den som inte vet att skillnaden finns. Vi behöver lära ut och lära rätt. Då kommer tvetydigheten minska och övergrepp istället alltid ses för vad det faktiskt är - ett brott.

Josephine Örtenfelt, student

ANNONS