Ett större problem för vanligt folk är att traditionella medier så ofta har gjort nyheter av utspel på Twitter, bara för att det har kommit skarpa reaktioner, i stället för att undersöka djupare vad som ligger bakom en viss händelse och i vilket syfte utspelet har gjorts, skriver debattören.
Ett större problem för vanligt folk är att traditionella medier så ofta har gjort nyheter av utspel på Twitter, bara för att det har kommit skarpa reaktioner, i stället för att undersöka djupare vad som ligger bakom en viss händelse och i vilket syfte utspelet har gjorts, skriver debattören.

När Musk tar över Twitter måste medierna bli mer vaksamma

Nyligen köpte Elon Musk Twitter. Han har själv sagt att han vill förändra plattformen så att den ska erbjuda mer yttrandefrihet. Men risken finns att den här naiva synen på yttrandefrihet raserar det arbete som Twitter har gjort när de har börjat flagga falska nyheter, stänga av konton som kränker, hotar eller trakasserar. Nu är det viktigare än någonsin att de traditionella medierna är vaksamma med vad de väljer att plocka upp av alla utspel som sker på Twitter, särskilt eftersom valrörelsen är i full gång, skriver Brit Stakston.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Entreprenören Elon Musk har köpt Twitter för 400 miljarder svenska kronor. Han blir ensam ägare till ett av västvärldens mest samhällspåverkande mediebolag. Glädjevågorna gick höga bland mediekritiska riskkapitalister, libertarianer och den politiska högern i USA efter beskedet om köpet. Med banala beskrivningar av yttrandefrihet som ”ett bra tecken på hälsosam yttrandefrihet är, om någon du inte gillar är tillåten att säga något du inte gillar” fick Musk dem alla och övriga västvärlden att gå i spinn.

Och det kanske inte är underligt att de reagerar när riskkapitalister som David Sachs tillskriver köpet av Twitter samma kulturella betydelse som Berlinmurens fall för utvecklingen av den fria världen. Och han är absolut inte den som gått längst i överord av betydelsen för demokratin som detta köp innebär.

ANNONS

Naiva resonemang

Elon Musk vill förändra Twitter så att det fullt ut ska bli det fria digitala torget där frågor som är avgörande för mänsklighetens framtid ska kunna diskuteras. Tidstypiska, historielösa och smått naiva resonemang som funnits med från internets början. Analogin om det öppna torget används återkommande i kritiken mot nätplattformarnas försök att moderera samtal. Öppna torg i det fysiska rummet bygger dock på att de just är öppna och fria, utan inträdesavgifter och framför allt används av de som bor i staden och styrs av lagstiftningen i regionen. Twitter är en plattform med ett relativt sett fåtal användare och än färre aktiva användare.

När Twitter under Musks ägande nu avnoteras från börsen innebär det större handlingsfrihet för honom, men även mindre tvingande insyn och kontroll. Många befarar att allt det arbete som Twitter ägnat åt att försöka skapa ett så tillåtande klimat på plattformen som möjligt, med hänsyn till användares säkerhet och integritet, stoppas.

Människorättsorganisationer oroar sig för att den nya ägaren inte kommer prioritera mänskliga rättigheter, att risken finns för en ökad förföljelse av minoriteter i regioner i världen med svaga eller auktoritära regimer. Samtidigt har EU nyligen fattat en överenskommelse om den så kallade DSA-lagstiftningen. Den ställer krav på alla nätplattformars ansvar för spridande av hatpropaganda och desinformation samt årliga redovisningar för hur de arbetar med moderering av sina plattformar. Den allmänna trenden går mot mer moderering av öppna forum än tvärtom.

ANNONS

Gränserna för hans syn på yttrandefrihet kommer kretsa runt huruvida de påverkar hans affärer eller hans nästa stora projekt

Jag älskar själv Twitter och hade aldrig gjort de yrkesval jag gjort eller haft tillgång till det nätverk jag har utan den plattformen. Men att Elon Musk skulle vara den som skulle ta Twitter bort från mörkret och befria det fria ordet tror jag inte på. Enbart det han själv gör på plattformen där han blockar, trakasserar och attackerar personer talar sitt tydliga språk och det är inte att han är en fanbärare för den fria världen. Gränserna för hans syn på yttrandefrihet kommer kretsa runt huruvida de påverkar hans affärer eller hans nästa stora projekt.

För oss som användare och för demokratin vore det mycket bättre om vi la mer av tankekraften på att diskutera framtiden för internet och nätneutralitet i stort än att stirra oss blinda på Twitter. Vänd hellre blickarna med nyfikenhet mot Indien, Pakistan och Bangladesh där det finns en miljard nya internetanvändare som kommer att skapa spännande tjänster, i stället för att gå på twittertrollandet om att twitter är nyckeln till världens frihet. Från och med i måndags ska det endast betraktas som marknadsföring.

Förstorat och legitimerat

Ett större problem för vanligt folk är att traditionella medier så ofta har gjort nyheter av utspel på Twitter, bara för att det har kommit skarpa reaktioner, i stället för att undersöka djupare vad som ligger bakom en viss händelse och i vilket syfte utspelet har gjorts. Ibland har rena lögner på Twitter gjorts till nyheter och det har inte upphört efter Trumps avstängning. Medierna har helt enkelt förstorat upp och legitimerat saker som sagts och gjorts på Twitter för att få enkelt engagemang. De har blivit nyttiga idioter. Utan den där direktlinan till redaktionellt utrymme tappar Twitter helt värdet för Musk.

ANNONS

Det behövs en mångfald av sociala medieplattformar. Och vi användare kan väl bara skärpa oss och sluta dela allt som gör oss galna. Twitter är fyllt av primitiva lockbeten designade för just det. Din spridning.

Och på pressfrihetens dag en vädjan till mer vaksamma medier: Det är ni som konstant förstärker och ger legitimitet till utspel på Twitter.

Det är det som gett Twitter dess magiska kraft.

Brit Stakston, kommunikationsstrateg

ANNONS