Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Risken med centralisering är att lokaldemokrati och viktig områdesutveckling glöms bort, skriver Karin Pleijel (MP). Bild: Henrik Björnsson, Pressbild
Risken med centralisering är att lokaldemokrati och viktig områdesutveckling glöms bort, skriver Karin Pleijel (MP). Bild: Henrik Björnsson, Pressbild

Närdemokratin hotad om stadsdelarna försvinner

Mycket tyder på att stadsdelsnämnderna läggs ner, och då är det viktigt att hitta nya former för hur göteborgarna kan påverka sin stad. Vi har fyra konkreta förslag på hur demokratin i Göteborg kan stärkas, skriver Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg har mycket att tjäna på att arbeta aktivt med delaktighet och inflytande. När många röster blir hörda tidigt kan politiker fatta mer genomtänkta beslut och invånare få en större förståelse för de avvägningar som gjorts. Att känna delaktighet i samhället skapar dessutom en känsla av tillit och trygghet och bidrar till en stad som håller ihop. Vi vet att den som upplever sig ha inflytande också har en bättre psykisk hälsa: Levande demokrati, folkhälsa och utvecklingen av Göteborg går hand i hand.

Levande demokrati, folkhälsa och utvecklingen av Göteborg går hand i hand

Områden riskerar att glömmas bort

Kommunfullmäktige ska under hösten fatta ett viktigt beslut för demokratins framtid i Göteborg. Beslutet att förändra organisationen för alla de verksamheter som stadsdelsnämnderna i dag ansvarar för påverkar många. En viktig del i stadsdelarnas uppdrag rör närdemokrati, exempelvis göteborgarnas möjlighet att möta politiker, att framföra sin mening och möjligheten att forma sin egen omgivning. Om stadsdelarnas verksamheter organiseras om i ett fåtal förvaltningar kan likvärdigheten och kompetensförsörjningen underlättas. Risken med centralisering är dock att lokaldemokrati och viktig områdesutveckling glöms bort.

En viktig del i stadsdelarnas uppdrag rör närdemokrati, exempelvis göteborgarnas möjlighet att möta politiker, att framföra sin mening och möjligheten att forma sin egen omgivning

För Miljöpartiet är det viktigt att bevaka lokaldemokratin, och vi vill ta tillfället i allt för att öka ambitionerna över hela staden. Även om det finns brister i närdemokratin hos stadsdelarna, finns också många goda exempel och värdefulla erfarenheter. Göteborgarna har länge haft lokala politiker att vända sig till, vilka haft särskilt ansvar för deras stadsdel. Stadsdelsnämnderna har också bedrivit ett aktivt arbete för lokal utveckling, medborgardialoger och i några fall medborgarbudgetar. Miljöpartiet vill ta tillvara det goda som byggts upp, men modernisera, förenkla och låta demokratin komma närmre göteborgarna.

Demokratin måste stärkas

Vi har fyra konkreta förslag som vi tror kan förbättra demokratin:

Inför en nämnd med specialansvar för demokratiutveckling. Nämnden för konsument och medborgarservice får ett särskilt ansvar för delaktighet, inflytande och lokaldemokrati. Nämnden besitter redan kompetens på området och bör få i uppdrag att utveckla formerna för medborgardialog och invånarinflytande. De bör också hitta nya former för att jobba med medborgarbudget och utveckla Göteborgsförslaget där invånarna kan lägga egna förslag.

• Inrätta demokrati-nav ute i stadsdelarna. Det behövs fysiska samlingsplatser runt om i staden för dialog mellan göteborgare, näringsliv, civilsamhälle och kommun. I naven finns utrymme för samråd, dialoger, infomöten och tematiska arbetsmöten. Där behövs tjänstepersoner som har kompetens om området och med förmåga att locka fram mångas röster. Naven kan med fördel samlokaliseras med medborgarkontor, bibliotek, kulturhus eller andra platser där de boende känner sig hemma. Tröskeln att delta ska vara låg.

• Utveckla de specialiserade nämndernas medverkan (facknämnder). Alla nämnder, förvaltningar och bolag måste jobba aktivt med delaktighet och inflytande. Därför vill vi att alla dessa ska förbinda sig till att nyttja den kompetens som byggs upp hos konsument- och medborgarservice och använda de nya demokrati-naven som arenor.

• Utöka dialogen med kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ledamöter får ett särskilt ansvar för att vara delaktiga och närvarande i naven. Kommunfullmäktige har det högsta politiska ansvaret i staden, och ledamöterna bör vara centrala personer i att skapa levande samtal och bättre beslut för göteborgarna.

Delaktighet, dialog och maktdelning är centrala värden i den gröna ideologin och formar alla våra beslut

Delaktighet, dialog och maktdelning är centrala värden i den gröna ideologin och formar alla våra beslut. Men vi är inte ensamma om att ha jobbat med dessa frågor, och vi hoppas att vi slipper vara ensamma i framtiden. Vi vet att många av partierna i Göteborg vill ha hållbara strukturer för dialog och inflytande. För att bygga upp tilliten och inflytandet i Göteborg måste alla partier komma samman och ta ansvar. Vi ser fram emot en dialog med de andra partierna så att vi tillsammans kan bygga upp ett Göteborg med levande och utvecklad demokrati.

Karin Pleijel, kommunalråd i opposition för Miljöpartiet de gröna