Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I dagsläget erbjuds specialistvård på flera olika mottagningar, bland annat barn- och ungdomsmedicin, kardiologi och diabetes, lungmedicin, psykiatri, gynekologi och öron- näs- och hals. Angereds Närsjukhus har också ett folkhälsouppdrag för att arbeta för en god och jämlik hälsa i befolkningen och Angereds Närsjukhus är i och med satsningen på nära vård och hälsofrämjande uppdrag unikt i Sverige, skriver debattörerna. Bild: Lisa Thanner
I dagsläget erbjuds specialistvård på flera olika mottagningar, bland annat barn- och ungdomsmedicin, kardiologi och diabetes, lungmedicin, psykiatri, gynekologi och öron- näs- och hals. Angereds Närsjukhus har också ett folkhälsouppdrag för att arbeta för en god och jämlik hälsa i befolkningen och Angereds Närsjukhus är i och med satsningen på nära vård och hälsofrämjande uppdrag unikt i Sverige, skriver debattörerna. Bild: Lisa Thanner

När ni skär ned på Angereds närsjukhus slår ni på de svagaste

Hälsan bland invånarna i Angered och Östra Göteborg är sämre än hälsan i mer bemedlade stadsdelar. Den förväntade medellivslängden för ett barn från Nordost är nästan tio år kortare jämfört med ett barn från västra Göteborg. För att motverka ojämlikheten har det satsats på nära vård och Angereds Närsjukhus kom till. När politikerna nu vill lägga ner delar av mottagningens verksamhet är det ett hårt slag mot de redan hårdare drabbade invånarna i området, skriver bland andra Simon Ottosson, förtroendevald SRAT.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Dödligheten i vanliga folksjukdomar är högre i Angered och Östra Göteborg, det är vanligare med övervikt och fysisk inaktivitet och stadsdelarna har ett högre fattigdomsindex. Detta samtidigt som invånarna i Nordost under många år har sökt och fått mindre vård än invånarna i övriga Göteborg.

I dagsläget erbjuds specialistvård på flera olika mottagningar, bland annat barn- och ungdomsmedicin, kardiologi och diabetes, lungmedicin, psykiatri, gynekologi och öron- näs- och hals. Angereds Närsjukhus har också ett folkhälsouppdrag för att arbeta för en god och jämlik hälsa i befolkningen och Angereds Närsjukhus är i och med satsningen på nära vård och hälsofrämjande uppdrag unikt i Sverige.

Öron- näsa- hals läggs ned

2019 slogs Angereds Närsjukhus, Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett och Frölunda specialistsjukhus ihop till den gemensamma förvaltningen Sjukhusen i väster inom Västra Götalandsregionen. Många medarbetare på närsjukhuset har varit oroliga för att sjukhusets unika uppdrag i samband med detta ska tappas bort. Samtidigt har ansvariga politiker och den nya förvaltningens ledning har lovat att uppdraget inte ska röras. Detta har man nu börjat rucka på genom att fatta beslut om att vid årsskiftet lägga ner öron-, näs- och halsmottagningen på Angereds Närsjukhus.

På mottagningen har barn och vuxna kunnat få kontakt för besvär som hörselproblem, yrsel, nedsatt luktförmåga eller sväljningssvårigheter. Skolsköterskorna i Nordost har kunnat vända sig direkt till mottagningen om de har frågor runt eleverna och det har funnits ett tätt samarbete med SFI-utbildningen i Angered. Beslutet om nedläggningen har inte heller förmedlats enligt Medbestämmandelagen, vilket ledningen för Sjukhusen i väster har erkänt.

I och med beslutet att lägga ner öron-, näs- och halsmottagningen på Angereds Närsjukhus kommer medborgarna i Nordost återigen att få sämre tillgång till nära specialiserad vård och det finns risk för att möjlighet till tidig upptäckt av vissa sjukdomar minskar

Framöver ska patienterna hänvisas till mottagningarna i Alingsås och Frölunda eller på Capio Lundby närsjukhus. Innan beskedet kom om att lägga ner mottagningen planerade man att påbörja vissa öron-, näs- och halsoperationer på Angereds Närsjukhus. Nu kommer en del av patienterna som skulle ha fått nära specialistvård i sitt eget bostadsområde i stället att opereras i Borås.

I och med beslutet att lägga ner öron-, näs- och halsmottagningen på Angereds Närsjukhus kommer medborgarna i Nordost återigen att få sämre tillgång till nära specialiserad vård och det finns risk för att möjlighet till tidig upptäckt av vissa sjukdomar minskar. Det är att gå rakt emot de intentioner som politikerna tidigare haft. Mottagningen behövs inom Angereds Närsjukhus ram för att möta befolkningens behov och för att vi ska kunna fortsätta arbeta för en jämlik hälsa oavsett var i Göteborg man bor.

Simon Ottosson, förtroendevald SRAT

Pia Rönnesjö, förtroendevald Kommunal

Christina Tinggaard Zurka, förtroendevald Vårdförbundet

Maria Adrell, förtroendevald Vårdförbundet

John Andersson, förtroendevald Läkarförbundet

Anita Jacobson, förtroendevald Läkarförbundet