MP sprider alternativa fakta om Göteborg Energi

Göteborg Energi har många lovvärda projekt. Men bolagets ordförande Elisabeth Undén (MP) drar sig ändå inte för att sprida alternativa fakta om bolagets fossilberoende i ett slags försök till greenwashing, skriver bland andra Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Den 26 oktober samlade region- och länsstyrelserna i Västra Götaland till en ”lanseringskonferens” för nästa fas i deras klimatstrategi. Det var pampigt och påkostat, och Svante Axelsson, samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, var konferencier. I programmet ingick en budkavle där det kommunala energibolaget Jämtkraft skickade en utmaning till kollegorna i Göteborg Energi att minska sitt fossilberoende. Jämtkraft använder fortfarande fem promille olja, kom det fram. Därefter gick ordet till styrelseordföranden i Göteborg Energi, Elisabeth Undén (MP).

Medveten förskönad bild

De dryga tre minuter som sedan följde är värda en närmre analys, eftersom Undén på ett så uppenbart sätt medvetet förskönade bilden av Göteborg Energis verksamhet. Alltsammans finns på video på YouTube och vi citerar direkt därifrån:

ANNONS

Undén: ”Jaa, de [Jämtkraft] pratade om att de hade fem promille olja – det låter ju inte så mycket. Vi har en [promille]”.

Detta är i bokstavlig mening faktiskt sant – men bara nästan. Enligt senaste rapporten från Göteborg Energi utgjorde eldningsolja 1,9 promille av bolagets råvaruanvändning 2016. Men vad Undén på ett häpnadsväckande sätt utelämnade är den enormt mycket större mängden använd fossil naturgas, 73 procent av råvaruförbrukningen, som svarar för en femtedel av bolagets totala fjärrvärmeproduktion. Denna naturgas ger också ett av de större bidragen till de totala klimatutsläppen i kommunen. Att utelämna gasen ger alltså en totalt förvriden bild. Undén skulle dock genast få en chans att korrigera sig – men valde att inte ta den:

Axelsson: ”Så ni har inget mera kvar av det fossila, är det klart sen?”

Undén: ”Ehh... det beror ju på hur man räknar.”

Far med grov osanning

Undén byter sedan ämne till tillvaratagandet av spillvärmen från Göteborgs raffinaderier, som också utgör en stor post i fjärrvärmebudgeten. Vi återkommer till den frågan alldeles strax, men först måste vi slå fast att Undén här definitivt far med grov osanning. Fossilgasen som Göteborg Energi eldar upp gav i fjol utsläpp på drygt ett halvt ton koldioxid per göteborgare, och det finns inget räknesätt som kan ändra på det. Ändå nämns detta inte med ett ord, trots den direkta frågan.

ANNONS

Undén: ”Raffen, vad är de... jo, de är möjliggörare. För det är nämligen såhär, att de ställer ju om. De går från att vara fossila till att bli förnybara.”

Det är sant att de bolag som driver raffinaderierna har ambitiösa satsningar att ta fram drivmedel från biomassa. Men Undén får det att låta som att en storskalig omställning av raffens verksamhet till förnybara biobränslen både är fullt ut realistisk och till betydande del genomförd. Ingetdera stämmer.

Av Göteborgs raffinaderikapacitet (som alltså förser Göteborg Energi med stora mängder spillvärme) ägnas i dag endast en blygsam del åt biobränslen (fotnot 1). Och tanken på att raffen skulle kunna bedriva en helt biobaserad verksamhet av en omfattning som är jämförbar med dagens är minst sagt problematisk. Även ivriga förespråkare för biobränslen erkänner att det årligen skulle krävas skogsråvara motsvarande hela den svenska skogens tillväxt två gånger om för att ersätta dagens fossilanvändning bara hos de Västsvenska raffen (fotnot 2). Det kan därför på intet sätt tas för givet att raffens kapacitet, och därmed Göteborg Energis försörjning med spillvärme därifrån, kan upprätthållas i en klimatneutral framtid.

Rätt att förvänta renhårig analys

Vi vill absolut inte missunna politiker och industriledare att visa på de positiva saker som görs för att minska fossilberoendet. Göteborg Energi har många lovvärda förbättringsprojekt. Men från bolagets ordförande, som dessutom är representant för ett parti som har hållbarhet som sin främsta profilfråga, har man rätt att förvänta sig en renhårig analys av verksamheten, som inte vilseleder utan ärligt redogör även för problemen.

ANNONS

Elisabeth Undéns framträdande på lanseringskonferensen var inte bara uttryck för flagrant greenwashing. Det inger också, mer allmänt, farhågor om politikers bristande varsamhet med sanningen i ett tidevarv där det tyvärr blir allt mindre riskabelt att lansera ”alternativa fakta”. Klimatfrågan är på tok för allvarlig för att vi ska ha tid med politiska PR-trick.

Dan Baeckström

Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg

Hugo Norell

aktiv i nätverket Klimatsamling, Göteborg

Lena Nilsson

ordförande, Naturskyddsföreningen i Göteborg

Fotnot 1: Enligt uppgifter från bolagen har ST1 i dag ingen biobränsleproduktion, och Preem uppger sin andel till mindre än tio procent av sin totala produktion.

Fotnot 2: Källa: Lars Josefsson – Kemindustrins utmaningar ur ett Västsvenskt perspektiv. Presentation för Ingenjörsvetenskapsakademin 2017-02-21.

ANNONS