Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi ser transportsystemet som en helhet och förkastar den ”politisering” som skett under senare år, skriver debattören. Bild: 	Izabelle Nordfjell/TT
Vi ser transportsystemet som en helhet och förkastar den ”politisering” som skett under senare år, skriver debattören. Bild: Izabelle Nordfjell/TT

MP måste förstå att cykel och järnväg inte räcker

Miljöpartiet har fått för stort inflytande över transportpolitiken. För dem verkar det endast finnas cykel och järnväg, trots att alla trafikslag behövs för att hålla Sverige rullande. Inget trafikslag kan ersätta ett annat, skriver Magnus Jacobsson (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Alla trafikslag behövs och har sin givna plats i transportkedjan. Ett välkänt mantra över decennier. Men efter att ha lyssnat på när infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister Per Bolund presenterade infrastrukturpropositionen i april är det inte utan att man börjar undra.

I ministrarna Eneroths och Bolunds värld verkar det endast finnas två trafikslag som passerar nålsögat: cykel och järnväg. Övriga trafikslag var som bortblåsta. Men några dagar efter presskonferensen pratade Per Bolund däremot glatt om flyg. Det var i samband med beskedet att regeringen vill lägga ner Bromma flygplats. Många andra av oss hade däremot lättare att hålla oss för skratt och lyckades samla en majoritet i riksdagen för att stoppa förslaget.

Stötta flyget

Sverige har stolta anor när det gäller såväl civilt som militärt flyg. Linköping är en av få städer i världen med flygindustri där i stort sett hela flygplanen byggs i staden. Svensk flygindustri har höga ambitioner att ta täten i utvecklandet av en ny elflygsindustri. GKN utvecklar vätgasmotorer och bränsleleverantörerna arbetar för att med hjälp av biodrivmedel göra flyget fossilfria 2030. I stället för att lägga ner flygplatser och försvåra för flyget borde regeringen i stället se framåt och på olika sätt stötta flyget i deras arbete för att minska sina klimatutsläpp.

Miljöpartiet vill inte erkänna det, men flyget är en viktig del av kollektivtrafiken och ingen tror väl att vi klarar oss utan ett väl fungerande inrikesflyg, och ett flyg som tar oss ut i världen och får världen att komma till Sverige?

Från lastbil till järnväg

Transportsektorn är en marknad där trafikslagen har olika roller att spela. Var och en är lika viktig för ett fungerande transportsystem. Per Bolund verkar leva i vanföreställningen att klimatproblemen från transportsektorn kan lösas med att flytta över vägtransporter till järnväg och cykel. Men Per Bolund är ute och cyklar.

Varje trafikslag måste lösa sina egna klimatproblem. Överföringsmöjligheterna mellan exempelvis lastbil och järnväg är små. 9 av 10 lastbilstransporter sker på sträckor under 30 mil, sträckor där järnvägen som regel inte är konkurrenskraftig. Mer gods får gärna flytta över till järnväg, men det löser inte vägtransporternas klimatutmaningar.

Flyget är en viktig del av kollektivtrafiken och ingen tror väl att vi klarar oss utan ett väl fungerande inrikesflyg, och ett flyg som tar oss ut i världen och får världen att komma till Sverige?

Svensk väginfrastruktur knakar i fogarna. Därför satsar vi i vår infrastrukturmotion 253 miljarder kronor på vägunderhåll, att jämföra med regeringens 197 miljarder kronor. Mer än 8 av 10 transporter sker på väg och vägarna är blodomloppet i transportsystemet. Vi ser också, till skillnad från Miljöpartiet, behov av nya vägar och järnvägar, såsom Göteborgspaketet. Sverige växer och infrastrukturen måste följa med.

Höghastighetståg – en gökunge

Miljöpartiet tillhör också de som mest inbitet förespråkar höghastighetsjärnväg. Mot de flesta remissinstansers inrådan, så också Trafikverkets, föreslår regeringen att höghastighetsjärnvägen ska finansieras inom ramen för kommande infrastrukturplanering. Trafikverket tvingas därmed hantera ett rörligt projekt vars kostnader är betydande, osäkra och sannolikt ständigt stigande. Höghastighetsjärnvägen blir en gökunge i infrastrukturbudgeten och äter upp andra angelägna satsningar.

Kristdemokraterna säger nej till gökungen, men om regeringen ändå går vidare med detta projekt måste det tas utanför infrastrukturramen. Genom att vi avstår ifrån höghastighetsjärnvägen får vi råd till nödvändiga järnvägssatsningar som underlättar både för godstransporter samt region- och fjärrtåg. Det är bland annat därför som vi prioriterar Nya Ostkustbanan och fyrspår från Alingsås till Göteborg.

Politisering av transportsektorn

Vi ser transportsystemet som en helhet och förkastar den ”politisering” som skett under senare år. Transporter till sjöss, i luften, på väg eller på räls håller alla tillsammans Sverige rullande. Transportsektorn gör avstånden mindre, stärker vår konkurrenskraft, möjliggör möten mellan människor och är en förutsättning för handel av varor och tjänster. Ett trafikslag kan inte ersätta ett annat.

Miljöpartiet har fått ett alldeles för stort inflytande över transportpolitiken. Deras verklighetsfrånvända kamp mot bilismen, mot vägar och mot flyget är direkt skadlig och måste upphöra. Det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna.

Vi behöver en infrastruktur som möter Sveriges behov. Kristdemokraterna är partiet för att hela landet ska leva.

Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordförande riksdagens trafikutskott

LÄS MER: Brommautredning risas från start

LÄS MER: Miljardstöd till återstart av järnvägen

LÄS MER: Så kan vi bygga moderna tåg dubbelt så snabbt