För att mota bort extremister från skolgården, korridorerna och från ungas mötesplatser på nätet behöver vuxenvärlden öppna ögonen och agera. Det krävs intensifierade insatser både i undervisningen och i hemmet, skriver debattörerna.
För att mota bort extremister från skolgården, korridorerna och från ungas mötesplatser på nätet behöver vuxenvärlden öppna ögonen och agera. Det krävs intensifierade insatser både i undervisningen och i hemmet, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg /TT

Mota bort den växande extremismen från skolan

Den bräckliga borgerliga minoritet som tar över styret av Göteborg efter årsskiftet har hittills inte visat sig beredd att ordentligt ta sig an den växande extremismen i skolan. Det måste det bli ändring på, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Ingrid Andreae (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

I dag finns ett ökande problem med våldsbejakande extremistiska aktörer som använder skolan som en arena för att sprida propaganda. Det handlar om klotter, flygbladsutdelning och företrädare som markerar sin närvaro på skolans område. Att rikta budskap mot barn och unga är en högst medveten strategi. Eftersom unga är mer mottagliga för påverkan än vuxna kan skolan, om det går snett, bli en miljö där extremister framgångsrikt rekryterar till exempelvis nazistiska och jihadistiska rörelser.

Vi socialdemokrater jobbar hårt för att motverka extremism. Efter det avskyvärda bombattentatet mot synagogan i december förra året tog vi initiativ till ett åtgärdspaket mot antisemitism och extremism. Detta beslutades i somras och ska genomföras nästa år. En helt central del i paketet rör just strukturer och arbetssätt i skolan. Lärare och rektorer ska få ökad kunskap och bättre verktyg för att kunna ta svåra samtal, hantera konflikter samt bemöta intolerans och antidemokratiska yttringar. Detta är ett bra steg framåt. Men betydligt mer behöver göras.

ANNONS

Det är uppenbart att insatserna mot den växande extremismen i skolan behöver förstärkas. Det kommande borgerliga minoritetsstyret måste nu snabbt skaffa sig både koll och en offensiv åtgärdsplan.

Den bräckliga borgerliga minoritet som tar över styret av Göteborg efter årsskiftet har hittills inte visat sig beredd att ordentligt ta sig an den växande extremismen i skolan. Det måste det bli ändring på.

För att mota bort extremister från skolgården, korridorerna och från ungas mötesplatser på nätet behöver vuxenvärlden öppna ögonen och agera. Det krävs intensifierade insatser både i undervisningen och i hemmet:

Starkare regler och rutiner

I S-budgeten, som inte fick stöd i fullmäktige, hade vi ett skarpt uppdrag om att alla skolor ska ha rutiner och metoder för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. Denna åtgärd behöver aktualiseras igen. I Alliansens budget hittar man en bisats om att det behövs ”informationsinsatser på skolor och fritidsgårdar”. Det är bra, men räcker inte.

Skolan ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Det handlar om att lära eleverna att skilja rätt från fel, om att inte låta extrema influenser begränsa innehållet i undervisningen samt om att inte ändra formerna för undervisningen, exempelvis genom att skilja flickor och pojkar åt, annat än när det finns goda pedagogiska skäl.

Torslandaskolan föredömlig

Torslandaskolan, som vid flera tillfällen utsatts för nazistiska påverkanskampanjer, visar i GP:s reportage (30/11) på ett föredömligt resolut agerande mot extremismen. Vid den senaste incidenten togs klistermärken och klotter snabbt bort, eleverna informerades och en polisanmälan gjordes. Så agerar en skola som har en god beredskap mot extremism.

ANNONS

Det är viktigt att lärare och rektorer får aktivt stöd från staden. Det ska finnas goda kontaktvägar till samordnaren mot våldsbejakande extremism. Skolan ska ha uppbackning i beslut om att avvisa besök eller material från våldsbejakande extremistiska partier eller grupper.

Även föräldrarna har en avgörande roll i arbetet mot extremism. Men det kan vara svårt att upprätthålla sin auktoritet som förälder i en tid när unga lever under ständiga intryck från konkurrerande auktoriteter inte minst på internet och i sociala medier. Detta gäller familjer med social problematik eller familjer som nyligen kommit till Sverige, likaväl som mer väletablerade hem.

Utveckla Jämlikt Göteborg

Jämlikt Göteborg är en långsiktig satsning för att ge alla barn och unga goda uppväxtvillkor. Vissa av insatserna – bland annat föräldrastöd, familjecentraler och läsfrämjande aktiviteter – är till för att stötta och utbilda föräldrar i barnuppfostran, gränssättning och grundläggande kunskaper om regler och lagar som gäller i Sverige. Detta vill vi fortsätta att utveckla. Av allt att döma har den borgerliga minoriteten tvärtom för avsikt att drastiskt försvaga Jämlikt Göteborg. Det vore helt fel väg att gå.

Det är uppenbart att insatserna mot den växande extremismen i skolan behöver förstärkas. Det kommande borgerliga minoritetsstyret måste nu snabbt skaffa sig både koll och en offensiv åtgärdsplan. Passivitet och försvagningar fungerar inte alls.

ANNONS
ANNONS