Strängnäs 20200809Bilar på en väg passerar genom en park med solpaneler som utvinner solenergi med solpaneler utanför Strängnäs.Foto: Fredrik Sandberg / TT kod 10080
Strängnäs 20200809Bilar på en väg passerar genom en park med solpaneler som utvinner solenergi med solpaneler utanför Strängnäs.Foto: Fredrik Sandberg / TT kod 10080 Bild: Fredrik Sandberg/TT

Möjliggör snabbare utbyggnad av storskalig solel

Sommarens rekordhöga elpriser visar med all tydlighet att Sverige behöver mer el nu. Solelutbyggnaden i Sverige har hittills främst skett hos villaägare och på medelstora byggnader, men nu det är dags att producera storskalig solel på tak och mark. Redan år 2030 kan storskalig solel stå för 15 TWh, vilket motsvarar 10 procent av Sveriges elproduktion, skriver bland andra Johanna Skogestig, vd, Vasakronan

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Klimatkrisen och kriget i Ukraina har satt fokus på att EU måste fasa ut fossila bränslen mycket snabbare än tidigare planerat. Elpriserna har skenat under det senaste året och är nu rekordhöga i Sverige. Det drabbar hushåll och företag hårt. Och timpriset är som högst dagtid när solelen producerar som bäst.

I maj kom REPowerEU där EU-kommissionen konstaterar att den elproduktion som kan byggas ut snabbast är solel. För att nå målet behöver tiden för tillståndsprocesser halveras och regelverken för solel på taken ändras, enligt EU.

Det finns mark

Bara i Skåne finns det ansökningar om att få bygga solparker som skulle öka elproduktionen i regionen med 27 procent. Ytan som behövs motsvarar en tiondel av den mark som ligger i träda, vilket med stor tydlighet visar att det finns mark för både jordbruk och solparker.

ANNONS

Det behövs därför en nationell strategi och ett mål för utbyggnaden av solparker, som lyfter fram att det är ett väsentligt samhällsintresse. Då kan tillståndsprocessen komma igång och en stor solpark tar sedan bara sex till tolv månader att bygga.

På stora byggnader, som sjukhus, idrottshallar och logistikcenter, finns i dag nästan ingen solel. Det beror på att Sverige har en lagstiftning för beskattning av egenanvänd solel som gör det olönsamt att bygga på de stora taken. Andra EU-länder har ingen storleksgräns. Där kan stora tak användas fullt ut för att producera solel utan att beskattas. Solel för egenförbrukning jämställs i andra EU länder helt enkelt med energieffektisering.

Det beror på att Sverige har en lagstiftning för beskattning av egenanvänd solel som gör det olönsamt att bygga på de stora taken

Hälften av hushållen i Sverige bor i lägenhet och de väntar fortfarande på att få samma villkor som villaägare för att producera hela eller delar av sitt elbehov med solel. Villaägarna har sedan 2015 en skattereduktion och sedan 2021 ett grönt avdrag för installation av solceller på sina tak. Våra tre enkla åtgärder ökar tillgången på el redan nästa år:

– Besluta om ett mål till 2030 för solparker och att de är ett väsentligt samhällsintresse

– Ta bort stoppregeln för solel på stora tak

– Bredda skattereduktionen till villaägare som producera sin egen el till att inkludera alla som bor i lägenhet och gör det tillsammans i en solpark

ANNONS

Johanna Skogestig, vd, Vasakronan

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Niklas Holberg, tf vd, Telge Energi

Johan Öhnell, senior rådgivare, Solkompaniet

ANNONS